بررسی عقد مزارعه و آثار آن در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی عقد مزارعه و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه


چکیده
در نظام حقوقی ایران و اسلام، باب قرارداد معاملات از پرجنجال‌ترین مباحثی است که نظریه‌پردازان حقوق اسلام و ایران را به نقد و بررسی و تنقیح موضوعات آن واداشته است. قراردادها که بیانگر روابط حقوقی بین اشخاص می‌باشند، یکی از مهم‌ترین منابع تعهد به‌شمار می‌روند. جهت و هدف‌غایی قراردادها، ایجاد حق و تکلیف برای طرفین قرارداد است. چنان‌چه این قراردادها قوه الزام‌آور نداشته باشند یعنی هیچ قوه مانعی وجود نداشته باشد که خسارت زیان‌دیده از نقض قرارداد را حمایت کند، مدار زندگی افراد جامعه هر لحظه در معرض انهدام است.
در این میان، عقد مزارعه که در لغت به معنی همکاری در کشت و زرع است و در اصطلاح «طبق ماده ۵۱۸ ق.م» مزارعه عقدی است موضوع مورد بحث ما می باشد که موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنند.مالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می کند، عامل می گویند.در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده ۵۲۲ قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند. در این پژوهش که از دو فصل تشکیل شده است در فصل اول به بیان کلیات موضوع و با هدف شناخت موارد مرتبط با موضوع مورد بحث می باشد همچنین در ادامه یعنی فصل دوم به ذکر ماهیت ، آثار ، شرایط با هدف درک موضوع پرداختیم.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، معامله ، اراده ، تعهد ، مزارع ، مزارعه ، عامل ، ماهیت ، شرایط ، فقه و حقوق

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- تعاریف و مفاهیم عقد، قرار داد و معامله 1
۱-۱-۱- مفهوم عقد 1
۱-۱-۱-۱- تعریف عقد از جهت تحلیلی 2
۱-۱-۱-۲- تعریف عقد از حیث دایره شمول 3
۱-۱-۲- مفهوم قرارداد 3
۱-۱-۲-۱- تعریف قرار داد از جهت تحلیلی 4
۱-۱-۲-۲- تعریف قرار داد از حیث دایره شمول 4
۱-۱-۳- مفهوم معامله 4
۱-۱-۳-۱- تعریف معامله از جهت تحلیلی 4
۱-۱-۳-۲- تعریف معامله از حیث دایره شمول 5
۱-۱-۴- نکات اشتراک و افتراق عقد، قرار داد و معامله 5
۱-۲- تعریف فقهی عقد 6
۱-۳- تعریف عقد در قانون مدنى 7
۱-۴- بررسی لزوم یا عدم لزوم شرایط اساسی صحت قراردادها در مورد شروط ضمن عقد 7
۱-۴- قصد و رضا 8
۱-۴-۱- لزوم قصد انشاء در مورد شروط ضمن عقد 8
۱-۴-۱-۲- ضمانت اجرای عدم تطابق اراده ها در مورد شروط ضمنی 9
۱-۴-۱-۳- بررسی اصل رضائی بودن شروط 10
۱-۴-۱-۴- بررسی ارتباط میان رضای به عقد و شرط 11
۱-۴-۲- اهلیت 12
۱-۴-۳- معلوم و معین بودن موضوع 13
۱-۴-۴- مشروعیت جهت 14
۱-۵- بررسی حق ارتفاق و حق انتفاع 16
۱-۵-۱- حق ارتفاق 16
۱-۵-۱-۱- خصوصیات حق ارتفاق 16
۱-۵-۲- حق انتفاع 17
۱-۵-۲-۱- اقسام حق انتفاع 18
۱-۵-۲-۲- شرائط حق انتفاع 19
۱-۵-۳- تفاوت حق ارتفاق با حق انتفاع 19
۱-۶- تعریف تعهدات 20
۱-۶-۱- تعهد در عقد و قرارداد 21
۱-۶-۲- مورد معامله در عقود و قراردادها 22
۱-۶-۳- سقوط تعهدات 22
۱-۷- بررسی عقد معین و نامعین 23
فصل دوم : بررسی ماهیت ، آثار و شرایط عقد مزارعه در حقوق ایران 24
۲-۱- تعریف مزارعه و عقد مزارعه 24
۲-۲- مدت مزارعه 25
۲-۳- زمین موضوع مزارعه 25
۲-۴- سهم مزارع و عامل در عقد 25
۲-۵- تعیین نوع کشت 26
۱-۶-حقوق و تکالیف طرفین عقد مزارعه 26
۱-۶-۱- حقوق و تکالیف مزارع 26
۱-۶-۲- حقوق و تکالیف عامل 27
۱-۷- فسخ عقد مزارعه : 29
۱-۷-۱- انفساخ عقد مزارعه 29
۱-۷-۲- فسخ عقد مزارعه 29
۱-۷-۳- اثر فسخ عقد مزارعه 29
۱-۸- بطلان عقد مزارعه 32
۱-۹- انقضاء مدت عقد مزارعه 32
۱-۱۰- احکام مزارعه در فقه 33
۱-۱۰-۱- جواز صور مختلف مزارعه 33
۱-۱۰-۲- تنازع طرفین مزارعه 34
۱-۱۰-۳- صور دیگر تنازع طرفین 34
۱-۱۰-۴- محدوده اختیار مزارع و مستأجر 35
۱-۱۰-۵- خراج سلطان و دیگر مؤونه ها 35
۱-۱۰-۶- حکم فساد مزارعه 35
۱-۱۰-۷- جواز خرص براى مالک 36
۱-۱۰-۸- نحوه تأمین بذر و سایر نفقات 36
۱-۱۰-۹- عدم خروج قباله زمین از مزارعه 36
۱-۱۰-۱۰- حکم ضمان حقّ مستحقّین زکات در موارد قلع زرع 37
۱-۱۱- بررسی مواد قانون مدنی مبنب بر عقد مزارعه 37
۱-۱۲- نمونه قرارداد"قرارداد مزارعه" 40
نتیجه گیری 43
منابع و ماخذ 44
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 8,272
  •   بازدید هفته گذشته: 117,312
  •   بازدید ماه گذشته: 723,690