بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی

کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه

 

چکیده


مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
کلید واژه : دعوی ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ، ملک مشاع ، خلع ید ، کیفری و حقوقی

فهرست
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات تحقیق 1
گفتار اول : دعوای خلع ید، دعوای تخلیه، دعوای تصرف عدوانی 1
گفتار دوم : خلع ید 2
بند اول : تعریف خلع ید 2
بند دوم : دعوای خلع ید – به معنای اعم آن 3
بند سوم : دعوای خلع ید به معنای اخص در ملک مشاع 3
گفتار سوم :دعوای تخلیه ید 4
بند اول: تشخیص دعوای خلع ید از تخلیه ید 5
بند دوم : تفاوت حقوقی دعاوی خلع ید و تخلیه ید 5
گفتار چهارم : بررسی دعوای تخلیه ید در ملک 8
بند اول: دعوای تخلیه ید در ملک مشاع 8
بند دوم : دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع 9
بند سوم : دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع 9
گفتار پنجم : تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی 10
گفتار اول: نحوه اختلاف مالک و مستاجر 12
بند اول : جریان اختلاف 13
بند دوم : ارکان لازم برای طرح دعوی خلع ید 13
بند سوم : لزوم احراز مالکیت 14
بند چهارم : لزوم وجود سند رسمی 14
مبحث اول:صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی 15
گفتار اول: چگونگی تشخیص صلاحیت شورا های حل اختلاف در دعاوی مالی : 15
گفتار دوم : نحوه تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیر مالی 16
بند اول : نظریات حقوقدانان ایرانی و قوانین موضوعه موجود 16
بند دوم: نحوۀ عملکرد دادگاهها و شوراهای حل اختلاف 17
بند سوم : نحوه مشکلات مطروحه 18
گفتار اول :مشخصات و تفاوت های عمده قوانین موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶، ۱۳۶۲ و ۱۳۷۶ 19
بند اول: قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۵۶ 19
بند دوم : قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ 20
بند سوم: قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ 20
گفتار دوم :بررسی قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شوراها در دعاوی تخلیه 20
گفتار چهارم: مرجع صالح حل اختلاف در صورت اختلاف در صلاحیت شوراها 21
مبحث سوم : دعوی خلع ید و تخلیه با تکیه بر رویه قضایی 22
نتیجه گیری 28
پیشنهادات 29
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 471
  •   بازدید هفته گذشته: 158,032
  •   بازدید ماه گذشته: 501,821