بررسی آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی آثار فقهی و حقوقی تغییر جنسیت در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 47 صفحه


چکیده
تغییر جنسیت یکی‌ از موضوعات مهمی‌ است که موجب پیدایش مسایل جدید حقوقی شده و تاکنون سابقه نداشته است. یکی از این مسائل، وضعیت یا مشروع و نامشروع بودن خود عمل است. بنابراین، از یک جهت این پرسش مطرح می‌‏شود که آیا هر شخصی حق دارد که جنسیت خود را تغییر دهد یا هیچ کس حق تغییر جنسیت خویش را ندارد و یا در شرایط و اوضاع و احوال خاصی حق دارد جنسیت خود را تغییر دهد. از طرف دیگر، بعد از انجام عمل تغییر جنسیت، سئوال دیگری مطرح می‌شود که آیا چنین شخصی حق دارد، خواهان تغییر جنسیت و نام خود در شناسنامه شود؟ به عبارت دیگر، آیا قانونگذار جنسیت و نام جدید را به رسمیت می‏شناسد؟بنابراین، در این مقاله مشروعیت تغییر جنسیت و شناسایی آن از طرف قانونگذار، بر طبق قواعد حقوق ایران و فقه اسلامی‌مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان‌کلیدی: تغییر، جنسیت، شناسایی، مشروعیت، غیر قانونی بودن، شناسنامه، نام، حق.


فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- طرح مساله 2
۱-۲- تعریف تغییر جنسیت 2
۱-۳- موضوع تغییر جنسیت 3
۱-۴-پیشینه موضوع تغییر جنسیت 4
۱-۵- سبب شناسی اختلال جنسیت 5
۱-۶- بررسی روش تغییر جنسیت 6
۱-۷- تغییر جنسیت از نظر حقوق 7
۱-۸- بررسی جواز یا عدم جواز تغییر جنسیت از دیدگاه فقهی 8
۱-۸-۱- ادله قائلین به عدم جواز تغییر جنسیت 8
۱-حرمت تغییر در مخلوقات خداوند 8
۲-حرمت نگاه به عورت نامحرم 9
۳-مخالفت با مصالح عمومی 9
۱-۸-۲- ادله قائلین به جواز تغییر جنسیت 10
۱-۸-۲-۱- قاعده تسلیط 10
۱-۸-۲-۲- اصل اباحه 11
۱-۸-۲-۳- قاعده اضطرار 11
فصل دوم : بررسی نظریهات حقوقی، شرایط وآثار پیامدهای حقوقی تغییر جنسیت‏ در حقوق موضوعه 12
۲-۱- نظریه های حقوقی تغییر جنسیت‏ 12
۲-۱-۱- نظریه ممنوعیت تغییر جنسیت 12
۲-۱-۲- نظریه مشروعیت تغییر جنسیت 15
۲-۱-۳- نظریه مشروعیت مشروط 17
۲-۲- شرایط تغییر جنسیت‏ 21
۲-۳- شناسایی جنسیت جدید در حقوق ایران 23
۲-۴- مرجع شناسایی جنسیت در حقوق موضوعه 25
۲-۵-پیامدهای فقهی،حقوقی تغییر جنسیت 27
۲-۵-۱- تغییر جنسیت و بقاء نکاح 27
۲-۵-۱-۱- تکلیف مهریه پس‌ از‌ تـغییر جـنسیت 28
۲-۵-۱-۲- حکم عدّه در تغییر جنسیت: 31
۲-۵-۱-۳- تغییر جنسیت و ولایـت بـر فرزندان 32
۲-۵-۱-۴- عنوان‌های نسبی در تغییر جنسیت 33
۲-۵-۱-۵- حـکم ارثـ‌ تغییر‌ جنس‌ دادگان 34
۲-۵-۱-۵- حکم حرمت نکاح‌ و جواز‌ نظر‌: 36
۲-۵-۱-۶- تغییر جنسیت و ازدواج با حلائل 37
۲-۵-۱-۷- حکم ازدواج با محارم سـببی در تـغییر‌ جنسیت‌ 38
۲-۶- چالش های حقوقی عمل تغییر جنسیت 39
نتیجه‏ گیری 42
منابع و مآخذ 43
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 875
  •   بازدید هفته گذشته: 158,436
  •   بازدید ماه گذشته: 502,225