بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 46 صفحه


چکیده
قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می‌کند و در پایان منجر به تملیک عین می‌گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوصیات این قرارداد در پرداخت وام با حفظ مالکیت عین تا برگشت کامل اقساط، آن را با عقود رهن و قرض نیز مشابه دانسته‌اند. در حالی که با توجه دقیق به قانون عملیات بانکی بدون ربا، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی مربوطه معلوم می‌گردد که علی ‌رغم شباهت‌های موجود با عقود ذکر شده این قرارداد خود عقدی معین و مستقل است و تفاوت‌های اساسی با آنها دارد

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 2
۱-۱- طرح مساله 2
۱-۲- مفهوم عقد و قرارداد 3
۱-۲-۱-تعریف عقد 3
۱-۲-۲- تعریف قرارداد 4
۱-۳- تعریف عقد و قرارداد در قانون مدنى 4
۱-۴- تعریف قرارداد اجاره به شرط تملیک 5
۱-۵- سابقه تاریخى اجاره به شرط تملیک در حقوق ایران و حقوق تطبیقی 5
۱-۶- اهمیت و ضرورت موضوع 8
فصل دوم : بررسی ماهیت حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک 10
۲-۱- قرارداد اجاره به شرط تملیک 10
۲-۲- ماهیت اجاره به شرط تملیک 12
۲-۲-۱- اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط تملیک درج گردیده 13
۲-۲-۲- اجاره به شرط تملیک به عنوان عقد بیع: 15
۲-۲-۲-۱- اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع معلّق 15
۲-۲-۲-۲- اجاره به شرط تملیک به عنوان بیع توأم با شرط فاسخ: 17
۲-۲-۳- اجاره به شرط تملیک به عنوان عقدی مختلط از اجاره و بیع معلق 18
۲-۲-۴- اجاره به شرط تملیک به عنوان عقدی مستقل و معین: 20
۲-۳- انواع اجاره بشرط تملیک‌ 24
۲-۴- عناصر اجاره به شرط تملیک 25
۲-۵- ویژگی‌های عقد اجاره به شرط تملیک: 28
۲-۵-۱- اجاره به شرط تملیک عقدی است اعتباری: 28
۲-۵-۲-کتبی بودن اجاره به شرط تملیک: 29
۲-۶- وجوه افتراق بین اجاره به شرط تملیک و عقد اجاره 31
۲-۷- احکام و آثار قرارداد اجاره به شرط تملیک 33
۲-۸- موارد قانونی و قراردادی فسخ عقد اجاره به شرط تملیک 34
۲-۸-۱- موارد قانونی فسخ 34
۲-۸-۲- موارد قراردادی فسخ 34
۲-۹- حقوق و تکالیف طرفین 34
۲-۹-۱- حقوق موجر 35
۲-۹-۲- تکالیف موجر 35
۲-۹-۳- حقوق مستاجر 36
۲-۹-۴- تکالیف مستاجر 36
۲-۱۰- انقضای قرارداد اجاره به شرط تملیک 36
۲-۱۱- نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک 37
نتیجه گیری و پیشنهاد 42
منابع و ماخذ 43

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,878
  •   بازدید امروز : 11,663
  •   بازدید هفته گذشته: 89,815
  •   بازدید ماه گذشته: 477,190