ماهیت حقوقی جریان ثبتی

ماهیت حقوقی جریان ثبتی
تعداد صفحات : 115 و قابل ویرایش


چکیده:

املاک جریان ثبتی به املاکی اطلاق می گرددکه در جریان ثبت بوده و به هر دلیلی اعم از اعتراض ثالث و غیره عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته است و منجر به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نگردیده است .بااین حال مالکیت جریان ثبتی به دلیل آن که زیر نظر یک مرجع رسمی یعنی اداره ی ثبت اسناد و املاک انجام می پذیرد، در بیشتر موارد مورد احترام قانونگذار است .اما به دلیل آن که هنوز وارد دفتر املاک نشده است و قانون در مواردی جای اعتراض را باز گذاشته است ،متزلزل می باشد .

فهرست مطالب


مقدمه 1

فصل اول: مفهوم شناسی جریان ثبتی

1-1- مفهوم چریان ثبتی 5

1-1-1- تعریف جریان ثبتی 6

1-1-2- مراحل جریان ثبتی 7

1-1-2-1- تهیه دفتر توزیع اظهار نامه 7

1-1-2-2- ارائه اظهار نامه های ثبتی 7

1-1-2-3- انتشار آگهی نوبتی 8

1-1-2-3-1- مفهوم آگهی نوبتی 8

1-1-2-3-2- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. 9

1-1-2-3-2-1- اصلاحات ارضی 9

1-1-2-3-2-2- اراضی زیر سدها 9

1-1-2-3-2-3- اعیانی املاک ثبت شده 10

1-1-2-4- آگهی تحدیدی 10

1-1-2-4-1- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن.. 10

1-1-2-4-2- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 11

1-1-3- انواع نظام های ثبتی 11

1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا 12

1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی 14

1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه 15

1-2-1- حق مالکیت 15

1-2-2- مفهوم حقوق مشابه 17

1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع 17

1-2-2-2- حق اولویت در تملک 18

1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر 18

1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر 19

1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر 19

فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی

2-1- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی 21

2-1-1- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه 22

2-1-1-1- مستندات و دلایل 22

2-1-1-2- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه 23

2-1-1-3- آثار حقوقی این دفتر 24

2-1-2- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه 27

2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی 27

2-1-2-2- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی 28

2-1-2-3- اثر حقوقی املاک مجهول المالک 30

2-1-3- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی 32

2-1-3-1- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی 32

2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی 34

2-1-3-2-1- مرور زمان 35

2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی ) 36

2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود 38

2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود 39

2-1-4-2- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود.. 40

2-1-4-3- علل عدم تحدید حدود 41

2-2- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی 43

2-2-1- اعتراض به ثبت 43

2-2-1-1- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن…. 45

2-2-1-1-1- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت 46
الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟ 48

ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند 49

2-2-1-1-2- آغاز عملیات اعتراض ثبتی 50

2-2-1-2- وظایف اشخاص و اداره ثبت 51

2-2-1-3- ورود شخص ثالث 52

2-2-1-3-1- بررسی مواد 16 و 20 قانون ثبت با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی 53

الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد 53

ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است 54

2-2-1-3-2- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ 56

2-2-1-3-3- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ 60

2-2-2- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت 61

2-2-2-1- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی 62

2-2-2-1-1- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت 62

2-2-2-1-2- انتقال قهری از متقاضی به غیر 64

2-2-2-1-3- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی 65

الف: اقرار شفاهی 66

ب: اقرار مکتوب 67

2-2-2-1-4- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی 70

2-2-2-2- اعتبار معاملات جریان ثبتی 74

2-2-2-3- مسائل متفرقه املاک جاری 75

2-2-2-3-1- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت 76

2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت 78

نتیجه گیری 79

پیشنهادات 80

منابع و مآخذ 81
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 9,553
  •   بازدید امروز : 9,046
  •   بازدید هفته گذشته: 137,535
  •   بازدید ماه گذشته: 574,714