دانلود کار تحقیقی حقوق درباره حقوق بیمار

دانلود کار تحقیقی حقوق در باره حقوق بیمار

نوع فایل: word

قابل ویرایش 80 صفحه

 

مقدمه:

همه انسانها دارای نیازهایی هستند که برای بقا یا رشد و توسعه استعدادهای آنان و کمک به رشد استعدادهای دیگران بایستی بر آورده شود.گاهی پاسخگوئی به این نیازها با موانع غیر قابل اجتناب مثل امراض و حوادث طبیعی روبرو می شود اما موانع دیگری هم وجود دارد که ساخته دست بشر هستند.

حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی متوجه حمایت از افراد بشر در مقابل رنج ها و مشقات ساخته دست انسانها و موانع قابل اجتنابی است که از طریق اعمال محرومیت’بهره کشی’اختناق’آزار و اذیت و کلیه اشکال سوء رفتار توسط گروههای سازمان یافته و قدرتمندی از انسانها بوجود آمده است.(1)

حقوق بشر با تمام انسانها بطور یکسان رفتار می کند’منظور این نیست که با مردم به یک شکل واحد رفتار شود و یا به یک شکل مورد توجه قرار گیرند’لکه این اصل می خواهد که با مردم بطور مساوی رفتار شود و موقعیت های مساوی در اختیارآنها قرار گیرد.حقوق بشر به تفاوتها در فرهنگ های انسانی احترام می گذارد و نیز تصریح می کند مه مردم در نژاد’رنگ’جنس’زبان’مذهب’سیاست’ملیت و....متفاوتند.با این وجود و با در نظر گرفتن حقوق و شان و منزلت آنها’همه انسانها با هم برابرند.

حق سلامت در منشور بین المللی حقوق بشر تحت عنوان "حق بالا ترین استاندارد قابل حصول از سلامت جسمانی و روانی"بیان می شود.این حق وظیفه ای را برای دولت ها در جهت ترفیع و حمایت از سلامت افراد و جامعه شامل ترفیع و پشتیبانی از سلامت و تضمین کیفیت مراقبت های بهداشتی در مانی وضع می نماید.(2)

احترام به حقوق بیمار و تعیین چارچوب قانونی برای آن دارای سوابق ممتد در تاریخ مراقبت های بهداشتی و در مانی کشورهاست.از سال 1960 در اروپا و آمریکا تغییرات اساسی در رفتار بیماران بستری و بیمارستانهای این کشورها مشهود گردید.بیماران بیش از همیشه از مسئولین درمانی’پزشکان و پرستاران خود پیرامون نحوه درمان و مراقبت و وضعیت حقوق خود انتقاد می کردند.بدین ترتیب در پاسخ به توقعات بیماران’اصول قانونی پیرامون رضایت آگاهانه در زمینه رضایت بیمار برای انجام شیوه درمانی’جنبه محرمانه و ممنوعیت فاش کردن اطلاعات بیمار’حفظ حرمت و عزت بیمار و پذیرش بدون تبعیض نژادی’جنسی’وضعیت خوانوادگی’سنی’وضعیت سلامتو نوع بیماری’معلولیت’عقیده سیاسی’وابستگی سندیکایی و....در مجموعه قوانین کشورها ظاهر گردید.منظور از وضع اصول قانونی مذکور که بعدا تحت عنوان "منشور حقوق بیمار"شناخته شد’عبارت بود از حمایت از بیمار درست هنگامی که بیش از همیشه به سبب بیماری آسیب پذیر شده است.(3)

لذا امروزه نیاز به حمایت از افکار و عقاید نو در زمینه حقوق بیماران وجود دارد و دولتها نیز به چند دلیل توجه روز افزونی را به چنین موضوعاتی نشان میدهند:رشد فزاینده بوروکراسی’پیشرفتهای جدید در زمینه تکنولوژی کامپیوتری’تکنیکهای ثبت اطلاعات و پیشرفتهای وسیع در علوم و تکنولوژی پزشکی و بهداشتی بر انتظارات و توقعات بیماران افزوده است.

بیماران تشخیص بیماریشان را می پرسند و می خواهند مطمئن شوند که مراقبتهای بهداشتی درمانی مناسب در موردشان انجام می شود و در صورتیکه انتظارات منطقی آنها برآورده نشود’عکس العمل نشان می دهند.ارائه دهندگان مراقبتها با این حقیقت روبرو شده اند که بیماران آماده مطالبه حقوق اساسی خود هستند.(4)

 

فهرست مطالب:

فصل اول

1-1 مقدمه

1-2 بیان مساله

1-3 اهداف

اهداف اختصاصی

1-3-2 الف)توصیفی

1-3-3 ب)تحلیلی

1-3-4 هدف کاربردی

1-4 سوالات پژوهش

1-5 فرضیات پژوهش

1-6 متغیرهای پژوهش

1-7- مفاهیم

بررسی مقایسه ای (تطبیقی)

مدیر بیمارستان

بیمارستان

حقوق بیمار

فصل دوم

2-1- چارچوب نظری پژوهش

2-1-1- تعریف حقوق و انواع آن

2-1-2- اساس حقوق بشر

2-1-3- سلامت:مسئله حقوق بشر

2-1-4- بهداشت و حقوق بشر

2-1-5 پزشکی و حقوق بشر

2-1-6- حقوق بیماران

2-1-7- سیر تاریخی

2-1-8- منشور حقوق بیمار

2-1-8-1- حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

قوانین ایران در مورد حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

2-1-8-2 حق دسترسی به خدمات فوریتهای پزشکی

قوانین ایران

2-1-8-3 حق رضایت آگاهانه

2-1-8-4 حق آگاهی

2-1-8-5 حق آزادی فردی

2-1-8-6-حق دسترسی به پرونده پزشکی

2-1-8-7 حق حفظ حریم خصوصی

2-1-8-8 حق دستیابی اشخاص ثالث به اطلاعات بیمار

2-1-8-9 حق دریافت مشاوره

2-1-8-10 حق محرمانه ماندن اسرار بیمار

2-1-9 مسئولیت های بیمار

2-1-10 حقوق بیماران خاص

بزرگسالان فاقد اهلیت قانونی

بیماران روانی

2-1-11 حفظ حقوق بیماران

حقوق مدنی یا حقوق عرفی

حقوق جزاء

حقوق اداری

2-1-12 –روند رو به رشد حقوق بیمار

پیشرفتهای بعدی را پدید آورد.(14)

2-2-مروری بر پژوهش های قبلی

2-2-1 پژوهشهای انجام شده در ایران

2-2-2- پژوهش های انجام شده در جهانفصل سوم

 مشخصات پژوهش

نوع پژوهش

جامعه پژوهش

حجم نمونه

محیط پژوهش

روش گردآوری داده ها

ساختار پرسش نامه

امتیاز بندی

تعیین اعتبارو اعتماد علمی پرسش نامه

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

محدودیت های پژوهش

 

منابع و مأخذ
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,151
  •   بازدید امروز : 247
  •   بازدید هفته گذشته: 33,183
  •   بازدید ماه گذشته: 180,729