رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

بررسی رابطه بین اثربخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

تعداد صفحات : 111
چکیده 1
مقدمه 3
بیان مساله 3
اهمیت و ضرورت پژوهش 5
اهداف پژوهش 6
پرسشهای پژوهش 7
متغیرهای پژوهش 7
تعاریف علمی واژه ها 7
مقدمــه 12
الف- بررسی نظریه‌ها 13
ارتباطات 13
اهمیت ارتباطات 13
تعاریف ارتباطات 15
فرآیند ارتباط 17
منبع 17
رمزگذاری 17
وسیله 17
رمزگشایی 18
دریافت کننده 18
بازخورد 18
مسیر ارتباطات 18
ارتباطات عمودی 18
ارتباطات در سطح افقی 19
مدل ارتباطات 20
اصول ارتباطات 21
ارتباطات سازمانی از دیدگاه مکاتب مختلف مدیریت 23
دیدگاه کلاسیک‌ها در مورد ارتباطات 23
نظریه نئوکلاسیک‌ها و ارتباطات 24
دیدگاه سیستمی در مورد ارتباطات 24
دیدگاه اقتضایی و ارتباطات 24
دیدگاه مراوده‌ای یا تعاملی در مورد ارتباطات 25
اثربخشی در ارتباطات میان فردی 25
ویژگی‌های اثربخشی 25
گشودگی 26
همدلی 26
حمایتگری 27
مثبت گرایی 27
تساوی 27
همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم» 28
موانع ارتباطی 28
قدرت 34
اهمیت قدرت 34
تعاریف قدرت 34
قدرت در سطوح مختلف سازمان 36
قدرت در سطح عمودی 36
منابع قدرت مدیران رده‌ی عالی سازمان 36
منابع قدرت مدیران رده میانی سازمان 38
منابع قدرت مدیران رده‌ی پایین سازمان 38
قدرت در سطح افقی 39
روابط قدرت 39
رابطه صف و ستاد 40
تشکیل دسته‌ها و ائتلاف 40
منابع قدرت بر اساس پژوهش‌های فرنچ و راون 41
انواع رویکردها به قدرت 42
راسل و قدرت 42
هیکس، گولت و قدرت 43
گالبرایت و قدرت 44
اتزیونی و قدرت 45
ب- پیشینه پژوهشهای انجام شده 45
پژوهش‌های پیرامون ارتباطات سازمانی 45
پژوهش‌‌های انجام شده در داخل کشور 45
پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 47
پژوهشهای پیرامون منابع قدرت 52
پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور 52
پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور 56
فصل سوم 64
جامعه آماری 65
گروه نمونه 65
روش و طرح نمونه‌برداری 65
حجم نمونه 65
ابزار گردآوری داده‌ها 66
پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی 66
پرسشنامه منابع قدرت «شرایخیم و هینکین» 67
تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه 67
روایی 68
اعتبار 68
نوع مطالعه (روش گردآوری داده‌ها) 69
طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل داده‌ها (توصیفی و استنباطی) 69
فصل چهارم 71
مقدمــه 72
توصیف داده‌ها: 73
توصیف مولفه های منابع قدرت: 73
توصیف مؤلفه‌های اثربخشی ارتباطات سازمانی 79
توصیف سایر داده‌ها 84
تجزیه و تحلیل داده‌ها (بررسی فرضیات) 86
جمع‌بندی سوال فرعی شش 90
یافته‌ اضافی تحقیق 92
بررسی نتیجه در ناحیه یک 92
بررسی نتیجه در ناحیه دو 92
بررسی نتیجه در ناحیه سه 93
بررسی نتیجه در ناحیه چهار 93
بررسی نتیجه در ناحیه پنج 94
بررسی نتیجه در ناحیه شش 94
بررسی نتیجه در ناحیه هفت 95
جمع‌بندی 95
فصل پنجم 96
مقدمه 97
یافته جانبی 101
محدودیت‌های پژوهش 102
پیشنهادها 103
پیشنهاد به پژوهشگران 103
ضمائم 104
پرسشنامه شماره 1: پرسشنامه اثربخشی ارتباطات سازمانی 104
پرسشنامه شماره 2: پرسشنامه منابع قدرت 105
فهرست منابع فارسی 108
References 111


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 4,314
  •   بازدید هفته گذشته: 108,045
  •   بازدید ماه گذشته: 647,881