بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش 
تعداد صفحات : 85 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 
فهرست مطالب

فصل اول :( کلیات تحقیق )
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مسأله    4
1-3- اهمیت موضوع     6
1-4- اهداف تحقیق    7
1-4-1- هدف اصلی     7
1-5- سئوال و فرضیه های پژوهش     7
1-5-1- سوال اصلی پژوهش     7
1-5-2- فرضیات فرعی     7
1-6- مدل تحقیق     8
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی     8
1-7-1- تعریف نظری    8
1-7-2- تعریف عملیاتی    9

فصل دوم :( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )
2-1- مبانی نظری     11
2-1- 1- مبانی نظری رفتار شهروندی     11
2-1-2- مبانی نظری تعهدسازمانی     29
2-2- پیشینه تحقیق    44
2-2- 1- پیشینه خارج از کشور    44
2-2-2- پیشینه داخل کشور    46

فصل سوم : ( روش تحقیق )
3-1- مقدمه     58
3-2- روش تحقیق     58
3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری :    59
3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):    59
3-5- ابزار اندازه گیری:    59
1- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی     59
2- پرسشنامه تعهد سازمانی        59
3-6- شیوه اجرای پژوهش     60
3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:    60

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )
4- 1 – مقدمه    62
4-2 ) آمار توصیفی     63
4-3) آمار استنباطی    66

فصل پنجم :( نتیجه‌گیری و پیشنهادها )
5-1- مقدمه     69
5-2- نتیجه گیری و پیشنهاد     69
5-3- محدودیتها     73
فهرست منابع و مآخذ     74
الف – فارسی    74
ب- لاتین

چکیده 
هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعه کلیه کارکنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است : 
الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی 
ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی
و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی (روش آماری تحلیل رگرسیون ) به کار بسته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است : 
بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندی می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهای سازمان می شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترک خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند..........


 

و .......

  
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 4,425
  •   بازدید هفته گذشته: 94,813
  •   بازدید ماه گذشته: 613,555