اصول طراحی جاده ها در مناطق خاکی و جنگلی

اصول طراحی جاده ها در مناطق خاکی و جنگلی

 

تعداد صفحات :45 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

در اولین مرحله پیاده کردن یک مسیر اولیه از روی نقشه ترسیم شده بر روی زمین. با توجه به اینکه فواصل اندازه گیریها در روی نقشه (طول گام پرگار) حدود 150 متر بــوده ولی فواصل نشانه گیریها در زمـین معمولاً بطو رمتوسط 20 متر تعیین می گردند لذا در پیاده کردن یک مسیر شیب مشخص از نقطه مبدا به نقطه آخر جاده دقیقاً دست یابی نخواهیم داشت و معمولاً اختلاف ارتفاعی (در اثر افزایش طول مسیر در زمین نسبت به طول مسیر در نقشه) حاصل می شود که بایستی به تناسب طول جاده از شیب موردنیاز اندازه گیری در مراحل مختلف کاسته و یا به آن افزوده تا دقیقاً به منطقه دلخواه برسیم. یادآوری می شود معمولاً در پیاده کردن مسیر اولیه در صحرا دیده می شود که اکثراً شیب بین دو نقطه ابتدائی و انتهائی علی رغم آنچه در نقشه داده شده است تا یک شیب ثابت پیاده نمی شود علت آن است که پستی و بلندی ها که در نقشه قابل تشخیص نمی باشد در روی زمین قابل رویت خواهدب ود وی ا ایتنکه عملاً مخاطر عبور از یک نقطه اجباری مفید و یا نقطه اجباری منفی مجبور به تغییر جزئی مسیر می باشیم. اینگونه تغییرات کلی نبوده و فقط چند متری محور اصلی جاده تغییر محل خواهد داد ولی بایستی سعی شود که شب طولی جاده از حد مجاز با حداکثر تجاور نماید. عملیات پیاده کردن مسیر اولیه بایستی اطلاعات پیاده کردن محوط اصلی را آسانتر نماید صعی شود که با قطع شاخ و برگ درختان بمنظور عملیات اندازه گیــری (طول بین نقــاط بصورت افقی) و زوایــای آن بــه دقت با قطب نما تعیین می گردند. تا بتوان سادگی پروفیل طولی و نقشه وضعیت مسیر اولیه را ترسیم نمود.

1ـ4  روش کلاسیک طراحی شبکه جاده

روشهای سنتی طراحی شبکه جاده های جنگلی بر مبنای باز دیده های مقدماتی از عرصه استفاده از نقشه های توپوگرافی است روی این نقشه ها به وسیله تکنیک گام پرگار از نقطه ابتدا تا انتهای مسیر جــاده طراحی می شود. طراح سعی می کنــد که ساخت جاده در منــاطق حساس یا حفاظتی پرهیز کند.

به طور کل به 5 مرحله تقسیم می شود.

الف ـ جمع آوری اطلاعات موردنیازطراحی جاد هها در خاکهای نمکی طبق یک تعریف ، خاک نمکی خاکی است که در لایه یک متری فوقانی آن ، مقدار نمکهای محلول ، بیشتر از 3 /. درصد وزنی باشد {4}.اینخاکها معمولاًدر مناطق بیابانی و به صورت یک منطقه (zone)پیوسته تشکیل می شود والبته گاهی هم به صورت سطوح پراکنده بین خاکهای غیر نمکی به چشم می خورد .

در یک طبقه بندی کلی می توان این خاکها را به دو دسته خاکهای قلیایی سیاه و خاکهای قلیایی سفید تقسیم کرد که در نوع اول ،بیشتر نمکها در عمق بیشتر از 5/. متر و در نوع دوم در سطح خاک قرار دارند واز آنجاییکه در مناطق بیابانی اغلب میزان بارش اندک است ، بیشتر با نوع دوم یعنی خاکهای قلیایی سفید سرو کار داریم که نمک های غالب ، در آنها بصورت کلراید ، سولفات و کربنات سدیم ،کلسیم ومنیزیم است .

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 9,126
  •   بازدید هفته گذشته: 99,514
  •   بازدید ماه گذشته: 618,256