بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه

بررسی شیوه های زبان آموزی در مناطق دو زبانه

تعداد صفحات : 57 صفحه


فهرست

مقدمه 1
چکیده 2
کودکان دو زبانه در مدرسه 4
زبان آموزی در مناطق دو زبانه 8
دوزبانگی 10
اهداف کلی 13
مبانی نظری زبان آموزی در مناطق دو زبانه 13
مبانی عملی زبان آموزی در مناطق دو زبانه 17
مراحل الگوی حل مساله 18
مواد و وسیل آموزشی 20
اصول حاکم بر روش های آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم 22
مفهوم زبان ، گویش، لهجه 23
زبان مشترک یا زبان رسمی 24
گویش ها و لهجه های موجود در ایران 25
عوامل موثر در یادگیری و آموزش زبان دوم 27
سن زبان آموز 28
ویژگی های روان شناختی زبان آموز 31
عوامل اجتمایی ، فرهنگی، محیط زبان آموز 36
زبان مادری زبان آموز 37
شرایط مطلوب دو زبانه شدن 39
رویکرد و روش های آموزشزبان دوم 42
روش های رویکرد گفتار بنیاد 43
شیوه های و فنون تدریس زبان دوم 52
منابع 57

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,273
  •   بازدید امروز : 208
  •   بازدید هفته گذشته: 32,594
  •   بازدید ماه گذشته: 130,475