مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی

مقایسه مهارت اجتماعی فرزندان فرهنگی با فرزندان افراد غیر فرهنگی

تعداد صفحات : 77 صفحه-1-مقدمه 2
1-2-بیان مسئله واهمیت موضوع 2
1-3-اهداف تحقیق 3
1-4-سئوالات و فرضیات تحقیق 4
1-5-متغیرهای تحقیق 4
1-5-1-تعریف متغیرها 5

فصل دوم(ادبیات و پیشینه پژوهش)
2-1-مقدمه 7
2-2-زمینه های رشد در نوجوانان وجوانان 7
2-3-تربیت اجتماعی نوجوانان وجوانان 9
2-4-شناخت و تربیت نیازهای اجتماعی 9
2-4-1- نیاز به امنیت اجتماعی 9
2-4-2-نیاز به تعلق داشتن 10
2-4-3- نیازبه توجه 10
2-4-4- نیاز به تحسین 11
2-4-5- نیاز به موفقیت 11
2-5- تقویت احسس کفایت و عزت نفس در جوانان ونوجوانان 11
2-5-1- تقویت ابزارهای ارتباطی  12
2-5-2- ارتباط غیر کلامی  13
عنوان صفحه

2-6- اساسی ترین نیاز نسل جوان و نوجوان 14
2-7- تاثیر خانواده وگروه همسالان بر نوجوان و جوان 16
2-7-1- نگرش ایستا و بازدارنده 17
2-7-2- نگرش آزاد منشانه وافراطی 17
2-7-3- نگرش متزلزل و تخریبی 17
2-7-4- نگرش پویا و سازنده 18
2-8-5- نظریه موریس دبس 18
2-9- تاثیر دوستان و همسالان در نصمیم گیری های نوجوان 18
2-9-1- دوستان وهمسالان، نوجوان را به رقابت وا می دارند 19
2-10- مهارتهای اجتماعی 19
2-10-1-تعریف مهارتهای اجتماعی 21
2-11- نظریه یادگیری 23
2-11-1-پاداش وتنبیه 23
2-10-2-مشاهده الگو 23
2-10-3-نظریه میدانی 24
2-10-4-نظریه گروه اجتماعی 24
2-11-4-1- هنجار 24
2-11- 4-2-نقش 25
2-12-روی آورد اجتماعی 25
2-13-روی آورد شناختی (تحولی نگر) 26
2-14-پرورش مهارتهای اجتماعی 27
2-14-1-آموزش مهارتهای اجتماعی به افرادی که دچار جدائی اجتماعی هستند 27
2-15-انتخابهای مهارتهای اجتماعی 27
2-15-1-نظریه مورگان وتراور 28
2-16عوامل انتخاب مهارتهای اجتماعی 28
عنوان صفحه

2-17-تئوریهای رشد 29
2-17-1-نظریه اریکسون در مورد تئوری رشد 29
2-18-معیارهای اجتماعی در انتخاب مهارت 29
2-19-ارزیابی رفتارهای عاطفی وشناختی 30
2-19-1-ارزیابی رفتارهای عاطفی 31
2-19-2-ارزیابی رفتار شناختی 31
2-20-مهارتهای اجتماعی وپیشرفت تحصیلی 32
2-21-مشکل تحصیل نوجوانان وجوانان 32
2-22-جنسییت و مهارتهای اجتماعی 33
2-23-انتخاب رفتار شناختی وعاطفی در مهارتهای اجتماعی 34
2-24-مهارتهای اجتماعی مربوط به عواطف 34
2-25-مهارتهای اجتماعی مربوط به شناخت 35
2-25-1-ادراک اجتماعی 35
2-25-2-حل مساله 36
2-25-3-خود آموزی 36
2-25-4-نوسازی شناختی 37
2-26-ماهیت مهارتهای اجتماعی در ارتباطات میان فردی 37
2-26-1-ارتباط وارتباط میان فردی 38
2-26-2-ارتباط بین نوجوانان وجوانان اجتناب ناپذیر است 39
2-26-3-ارتباط بین نوجوانان وجوانان هدفمند است 39
2-26-4-ارتباط بین نوجوانان چند بعدی است 40
2-27-اشکالات ناشی از اختلالات عاطفی وبیماریهای روانی درنوجوانی وجوانی 41
2-27-1-عقب نشینی وبازگشت 41
2-27-2-همانند سازی 41
2-27-3-برون افکنی 41
عنوان صفحه

2-27-4-جبران 41
2-27-5-دلیل تراشی 41
2-27-6-سرکوبی 41
2-27-6-1-نگرانی 42
2-27-6-2-ترس 42
2-27-6-3-احساس حقارت 42
2-28-اضطراب 43
2-29-حالات هیستریک 43
2-30-رهنمودهای اسلام برای برخورداری با جوانان ونوجوانان 43
2-31-پیشینه تحقیق در ایران 44
2-32-پیشینه خارج از کشور 47

فصل سوم
3-1-روش تحقیق 52
3-2-جامعه آماری 52
3-3-روش نمونه گیری 52
3-4-ابزار پژوهش 52
3-5-روش نمره گذاری 53
3-6-روش تجزیه وتحلیل داده ها 53

فصل چهارم
4-1-آمار توصیفی مربوط به مهارت اجتماعی 55
4-7-آماراستنباطی مربوط به فرضیات مهارت اجتماعی گروه های مختلف 63

عنوان صفحه

فصل پنجم
5-1-بحث و نتیجه گیری 72
5-2-محدودیتها 74
5-3-پیشنهادات 75

5-4- خلاصه 76
منابع ومأخذ 77

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 7,813
  •   بازدید هفته گذشته: 98,201
  •   بازدید ماه گذشته: 616,943