بررسی رابطه سبک های دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر

بررسی رابطه سبک های دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه شهر ری (ناحیه 1) تهران

تعداد صفحات : 128صفحهفصل اول
مقدمه 1
بیان مسئله 2
هدف 3
اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه 4
فرضیه های پژوهش 5
متغیرهای پژوهش 6
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 6
فصل دوم
2-1 – مرحله نوجوانی 9
2-2 – اهمیت مطالعه دوران بلوغ 9
2-2-1- رشد جسمانی 10
2-2-2 رشد عقلی – ذهنی 12
2-2-3- رشد عاطفی 13
2-2-4- رشد اجتماعی 18
2-3- مفهوم هویت 20
2-4- تعریف هویت 21
2-5- کودک، هویت و نظریه های آن 21
2-5-1- نظریه روانکاوی 22
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-5-2- نظریه یادگیری اجتماعی 22
2-5-3- نظریه شناختی 23
2-6- نوجوانی و هویت 23
2-7- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی 26
2-8- هویت از دیدگاههای مختلف 27
2-8-1- اریکسون 27
2-8-2- مارسیا 31
2-8-3- نقد الگوی مارسیا و اریکسون 37
2-8-4- لوینگر 37
2-8-5- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی 40
2-8-6- استانلی هال 41
2-8-7- اتورانک 41
2-8-8- اشپرانگر 42
2-8-9- بلوز 42
2-8-10- والون 43
2-9- شکل گیری هویت 43
2-10- عوامل موثر در شکل گیری هویت 47
2-11- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند. 48
2-12- پایگاههای هویت 49
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-13- تعدد هویت‌ها 50
2-14- شخصیت و تعلقات اجتماعی 50
2-15- تحول هویت در سنین مختلف 51
2-16- بحران هویت 52
2-17- بحران هویت از دیدگاه اریکسون 54
2-18- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت 56
2-19- اختلالات مربوط به هویت 57
2-20- جنس و هویت 58
2-21- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور 60
2-22- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور 61
- دلبستگی
2-1- مفهوم شناسی دلبستگی 62
2-2- مؤلفه های اصلی دلبستگی 65
2-3- خواستگاه های نظری دلبستگی 66
2-3-1- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی 66
2-3-2- نظریه یادگیری 67
2-3-3- نظریه تحول شناختی 68
2-3-4- نظریه کردار شناسی 69
2-3-5- نظریه دلبستگی بالبی 70
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4- نظریه دلبستگی تئوری بالبی 71
2-5- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف 76
2-6- انواع سبک های دلبستگی 79
2-6-1- سبک دلبستگی ایمن 79
2-6-2- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی 80
2-6-3- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا 82
2-7- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان 83
2-8- تحول دلبستگی در نوجوانی 85
2-9- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی 85
2-10- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی 87
2-11- دلبستگی و سازمان شخصیت 88
2-12- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی 91
2-12-1- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی 91
2-12-2- اختلال بی اشتهایی روانی 92
2-12-3- اختلال افسردگی 93
2-12-4- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی 93
2-12-5- اختلال گسستگی 94
2-13- پدیده های دلبستگی و گسستگی 95

فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-14- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی 96
2-15- معیارهای تشخیص دلبستگی 101
2-16- ارتباط هویت و دلبستگی 102
2-17- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور 102
2-18- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور 104
2-19- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور 105
فصل سوم
3-1- طرح پژوهش 108
3-2- متغیرهای پژوهش 108
3-3- تعریف و تعیین جامعه 108
3-4- نمونه پژوهش 108
3-5- روش نمونه گیری 109
3-6- ابزار اندازه گیری 109
3-7- روش اجرای پژوهش 114
3-8- روش آماری 115
فصل چهارم
- تجزیه و تحلیل داده‌ها 117
- آمار توصیفی 119
- تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش 119
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم
- بحث و نتیجه گیری 125
- محدودیت های پژوهش 128
- پیشنهادات 128
- ضمایم و پیوستها
- منابع


 

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 8,816
  •   بازدید هفته گذشته: 176,545
  •   بازدید ماه گذشته: 651,333