بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی دانشجویان

بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی دانشجویان

تعداد صفحات : 60صفحهفصل اول : طرح مساله
مقدمه 2
مزاح یا شوخ طبعی 2
آشنایی با متون روانشناسی دربارة مزاح 2
سلامت روان یا سلامت روانشناختی 4
بیان مسئله تحقیق 5
اهداف تحقیق 6
تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7
تعریف مفهومی شوخ طبعی 7
تعریف عملیاتی شوخ طبعی 7
تعریف مفهومی سلامت روانی 7
تعریف عملیاتی سلامتی روانی 8
اهمیت و ضرورت تحقیق 8
فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح 10
الف- نظریه اهانت : 10
ب- نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی : 10
ج- نظریه ناهماهنگی و تباین 11
واکنشهای مزاح 12
مزاح و سیستم ایمنی بدن 14
مزاح و عملکرد تحصیلی 15
نقش درمانی مزاح 16
تبیین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس 17
مدل تعاملی استرس 17
مبانی نظری سلامت روانی 20
نظریه فروید 20
نظریة موری 21
نظریة آدلر 21
نظریه فروم 22
نظریه مزلو 22
نظریه اسکینر 22
نظریه کارل یونگ 23
افراد سالم از نظر روانی 23
نظریه اسلام 25
اهمیت سلامت روان 27
الف- عوامل زیستی: 28
ب- عوامل عاطفی و روانی: 28
ج- عوامل اجتماعی: 29
رابطة بین استرس، کنار آمدن و سلامتی 29
پیامدهای استرس 31
اختلال هیجانی 31
اختلال شناختی 32
اختلال فیزیولوژیکی 33
کنار آمدن 34
روشهای کنار آمدن مستقیم 35
کنار آمدن مواجهه ای 35
مسئله گشایی برنامه ریزی شده 36
حمایت اجتماعی 37
روشهای کنار آمدن دفاعی 38
مکانیزمهای دفاعی 38
کاهش دهندگان شیمیایی استرس 40
پسخوراند زیستی 40
ورزش 41
یافته های پژوهشی در زمینة مزاح (شوخ طبعی) 42
ترغییب پرورش توانایی شوخ طبعی 45
فصل سوم : روش تحقیق
روش اجرای تحقیق 48
جامعه آماری و روش نمونه گیری 48
ابزار اندازه گیری 48
پرسشنامة تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R 48
نمره گذاری پرسشنامه SCL25-R 49
پایایی پرسشنامه تجدید نظر شدة علائم روانی SCL25-R 49
مقیاس شوخ طبعی (مزاح) مارتین و لفکورت 49
نمره گذاری مقیاس سنجش شوخ طبعی 50
طرح تحقیق و منطق انتخاب آن 50
روش تحلیل داده ها 51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل
الف- یافته های توصیفی 53
ب- یافته های مربوط به فرضیه تحقیق 55
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 56
تبیین یافته های تحقیق 57
محدودیتهای تحقیق 58
پیشنهادات 59
منابع فارسی: 60

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 6,463
  •   بازدید هفته گذشته: 97,814
  •   بازدید ماه گذشته: 611,877