مقایسه عزّت نفس فرزندان در خانواده های دموکراسی با دیکتاتوری

بررسی مقایسه عزّت نفس فرزندان در خانواده های دموکراسی با دیکتاتوری شهرستان قوچان

تعداد :  62 صفحهمقدمه 1
بیان مسئله 5
هدف پژوهش 6
فرضیه تحقیق 6
اهمیت پژوهش 6
تعریف متغیر ها 7
فصل دوم : پیشینه تحقیق
تعریف عزت نفس 9
غزت نفس 9
اعتماد به نفس چیست؟ 10
نظریه های اعتماد به نفس 11
ویژگی های افراد با اعتماد به نفس 18
راههای پرورش عزت نفس 20
شیوه های فرزند پروری 40
طبقه بندی شیوه های فرزند پروری 41
طبقه بندی با مریند 41
جو عاطفی خانواده دموکراسی 46
جو عاطفی خانواده توام با دیکتاتوری 47
تحقیقات انجام شده (سابقه علمی تحقیق) 49
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس 49


فصل سوم : روش اجرای تحقیق
جامعه آماری 51
نمونه آماری و روش نمونه گیری 51
روش تحقیق 51
ابزار اندازه گیری 51
ازمون عزت نفس کوپر اسمیت 52
روش نمره گذاری آزمون 52
روش اجرای تحقیق 53
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 54
جدول مربوط به شاخصهای مرکزی و پراکندگی نمرات عزت نفس 55
جدول مربوط به توزیع پراکندگی نمرات عزت نفس 55
نمودار مربوط به توزیع فراوانی نمرات عزت نفس 56
نمودار مربوط به توزیع پراکندگی آزمونی ها بر اساس نوع خانواده 56
نمودار مربوط به توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب جنسیت 57
جدول مربوط به مقایسه میانگین نمرات عزت نفس در خانواده های دموکراسی و دیکتاتوری 57
جدول آزمون تی برای مقایسه میانگین نمرات عزت نفس در خانواده های دموکراسی و دیکتاتوری 58
جدول مربوط به مقایسه میانگین نمرات عزت نفس زنان و مردان 59
جدول آزمون t به منظور مقایسه میانگین نمرات عزت نفس زنان و مردان 59
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
مقدمه 60
یافته های پژوهش 60
پیشنهادات 61
محدودیت ها 62
منابع و ماخذ
ضمائم و پیوست ها

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 17,890
  •   بازدید هفته گذشته: 108,278
  •   بازدید ماه گذشته: 627,020