بررسی روش های بکارگیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند آموزش

دانلود مقاله بررسی روش های بکارگیری آموزش مجازی (ICT) در ارتقاء فرایند یاددهی ـ یادگیری دانشجویان

تعداد صفحات : 155 صفحهفصل اول
کلیات پژوهش
مقدمه 2
بیان مسئله 7
اهمیت و ضرورت مسئله 9
سوالات تحقیق 11
اهداف تحقیق 12
انگیزه پژوهشگر 13
تعاریف واژه های کلیدی 15
فصل دوم
ادبیات و پیشینه های پژوهش
تاریخچه اطلاع رسانی 20
ظهور کتاب به عنوان رساله 23
ظهور رسانه های صوتی و تصویری 24
انقلاب ارتباطی با رایانه ها 25
فن آوری اطلاعات 30
اهمیت و ضرورت فن آوری اطلاعات 38
برنامه ریزی در جهت بکارگیری فن آوری اطلاعات 40
فن آوری ارتباطات 41
فن آوری اطلاعات در برخی کشور ها 46
برنامه جامع فناوری اطلاعات دانشگاه واشینگتن شرقی 50
نقش فنآاوری اطلاعات و ارتباطات 53
آموزش مجازی 55
زیر ساخت آموزش مجازی 57
مواد درسی در آموزش مجازی 58
کلاس در آموزش مجازی 61
اینترنت 62
تاریخچه اینترنت 63
سازمان شبکه ای 63
قابلیت های اینترنت 66
عوامل گسترش اینترنت 67
شبکه جهانی وب 70
اینترانت 71
اکسترانت 72
آموزش از طریق شبکه 72
موضوعات آموزش online 75
عناصر آموزش online 77
نقش آموزش online در آموزش عالی 79
کیفیت یاددهی- یادگیری در آموزش عالی 79
کیفیت آموزش و یادگیری 82
ساختار کیفیت در نظام آموزشی 85
برنامه ریزی جهت یاددهی- یادگیری در نظام آموزش عالی 87
بهبود کیفیت آموزش در آموزش مجازی 89
کاربرد روشهای تدریس در آموزش مجازی و مرسوم 92
تعریف و تحلیل تدریس سنتی 93
تدریس مجازی 98
الگوها و روشهای تدریس مجازی 99
آموزش برنامه ای 102
آموزش به وسیله رایانه 103
آموزش انفرادی تجویز شده 104
آموزش انفرادی هدایت شده 104
روش بحث گروهی 105
روش مشارکتی 107
ارزشیابی 108
اهمیت و ضرورت ارزشیابی 109
انواع ارزشیابی 110
نقش پژوهش در آموزش 114
مراحل انجام پژوهش 115
هدف از انجام پژوهش 119
پیشینه های پژوهشی داخل کشور 121
پیشینه های پژوهشی خارج از کشور 122
فصل سوم
فرایند پژوهش
روش تحقیق 126
متغیر های تحقیق 126
ابزار تحقیق و روش سنجش متغیر ها 126
تعیین روایی و اعتبار ابزار تحقیق 128
جامعه نمونه روش های و نمونه گیری 128
روش تجزیه و تحلیل داده های آماری مورد استفاده در پژوهش 128
فصل چهارم
یافته های پژوهش
مقدمه 131
آمار توصیفی داده ها 132
آمار استنباطی داده ها 156
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
خلاصه پژوهش 164
بحث و نتیجه گیری 166
پیشنهادات 169
چند پیشنهاد به محققین آینده 171
محدودیت ها و مشکلات 172
منابع و ماخذ 173
ضمائم
نمونه پرسشنامه 181
جدول همبستگی متغیر ها 183
محاسبه آلفای کرونباخ 184

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 4,901
  •   بازدید هفته گذشته: 176,927
  •   بازدید ماه گذشته: 656,449