مقایسه پرخاشگری در بین نوجوانان خانواده های مذهبی و غیر مذهبی

مقایسه پرخاشگری در بین نوجوانان مقطع دوم راهنمایی خانواده های مذهبی و غیر مذهبی

تعداد صفحات : 75 صفحه


فصل اول
مقدمه 2
بیان مساله 4
سوال مساله 5
اهداف تحقیق 5
اهمیت و ضرورت تحقیق 5
فرضیه تحقیق 6
تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم 7
فصل دوم
پرخاشگری 9
تعریف پرخاشگری 11
انواع پرخاشگری 12
علل و انگیزه های پرخاشگری 15
بلوغ جنسی و پرخاشگری 18
درستی و نادرستی نظریه ناکامی - پرخاشگری 20
نقش رسانه گروهی در آموزش پرخاشگری 26
کنترل پرخاشگری 28
مکانیزم های سازگاری 32
تعویض 34
همانند سازی 36
برون فکنی 38
بازگشت 41
سرکوبی 42
تاثیر رسانه های گروهی بر بهداشت روانی 44
تاثیر مثبت و منفی تلویزیون 46

رایانه و اینترنت 50
اینترنت 52
فصل سوم
جامعه مورد مطالعه 55
حجم نمونه 55
روش نمونه گیری 55
ابزار اندازه گیری در تحقیق 56
روش آماری مربوط به فرضیه 57
فصل چهارم
جدول 1-4 60
یافته ها و تجزیه وتحلیل آنها 62
جدول 2-4 63
جدول 3-4 64
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها 69
جدول 4-4 70
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری 72
پیشنهادات 74
محدودیت ها 74
منابع و ماخذ 75

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,273
  •   بازدید امروز : 1,047
  •   بازدید هفته گذشته: 33,433
  •   بازدید ماه گذشته: 131,314