بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان

بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

تعداد صفحات :  90 صفحه


چکیده 1
فصل اول : کلیات 2
مقدمه 3
طرح مسئله 4
اهداف پژوهش 6
فرضیات تحقیق 7
ضرورت و اهمیت تحقیق 8
فصل دوم :نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش 10
مقدمه 11
تاریخچه رضایت شغلی 12
مفهوم رضایت شغلی 13
نظریه های رضایت شغلی 14
عوامل موثر بر اشتغال مناسب 16
پژوهش های داخل کشور 36
فصل سوم : روش تحقیق 39
مقدمه 40
روش نمونه برداری 41
ابزار اندازه گیری 41
روش آماری 46
فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 47
فصل پنجم نتیجه گیری 62
نتیجه گیری 63
محدودیت های پژوهش 65
پیشنهادات 66
منابع 67
ضمائم 68
چکیده
پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار است؟ فرضیه دوم این پژوهش : رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن است؟وفرضیه سوم اینکه استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان است؟
گروه نمونه این پژوهش شامل 50 نفر از کارمندان استانداری زنجان که 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشکیل دادند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و روی آنها دو آزمون رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت انجام شد که پس از آن ، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و t استفاده شد که نتیجه به دست آمده به شرح زیر می باشد:
- بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت رابطه معنی داری وجود دارد.
- رضایت شغلی کارمندان مرد بیشتر از کارمندان زن : تفاوت معنی داری وجود ندارد.
- استفاده بهینه از وقت در مردان بیشتر از زنان : تفاوت معنی داری وجود ندارد.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 156
  •   بازدید هفته گذشته: 157,717
  •   بازدید ماه گذشته: 501,506