بررسی رابطه ساده و چندگانه انگیزه پیشرفت و سر سختی روان شناختی با افسردگی شغلی

بررسی رابطه ساده و چندگانه انگیزه پیشرفت و سر سختی روان شناختی با افسردگی شغلی و مسئولیت پذیری در میان کارکنان

تعداد صفحات : 93 صفحهچکیده :
این پژوهش به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه انگیزه پیشرفت و سر سختی روان شناختی با افسردگی شغلی و مسئولیت پذیری در میان کارکنان بیمارستان قمر بنی هاشم و بیمارستان ولیعصر که به تعداد 176 نفر انجام شده است.
کارکنان امروزی بیشتر از گذشته درباره زندگی کاری خود فکر می کنند و نگران هستند، آنها شغل مطمئن، دراز مدت و ارضا کننده می خواهند، کارمندان اغلب حرفه خود را با امید و انتظاراتی ویژه برای رسیدن به بالاترین سطح در سازمان شروع می کنند و اکثر آنها به پیشرفت خود، رسیدن به قدرت، کسب بالاترین مسئولیتها و پاداشها اهمیت می دهند.
با این وجود نیروی کار در مسیر ترقی شغلی به نقطه ای می رسند که احتمال صعود از نردبان ترقی کاهش می یابد. در این ناحیه احتمال اندکی وجود دارد که شخص پس از آن ارتقای مقام یابد، این ناحیه "سکون " نام دارد. از سوی دیگر فرصتهای اندک برای ارتقاء و وجود قوانین و مقررات خشک این احساس را در فرد ایجاد می کند که در یک نظام غیر منصف گرفتار آمده است و این احساس باعث می شود فرد نسبت به شغلش نقطه نظرهای منفی پیدا کند که بدبینی مزمن، فقدان پیشرفت ، دلسردی، بی علاقگی و  از جمله نشانه های تحلیل رفتگی هستند.
نمونه مورد بررسی 176 نفر از کارکنان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. این کارکنان پرسشنامه های سنجش انگیزه پیشرفت (گرفته شده از پرسشنامه توصیف خود گیزلی، 1971)، سرسختی روان شناختی (پرسشنامه کیامرثی و همکاران، 1377)، هیجان خواهی (فرم کوتاه زاکرمن، 1979) و سنجش مسئولیت پذیری (پرسشنامه گاف، 1987) را تکمیل کردند. در این پژوهش از آزمون های آماری همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان داد که انگیزه پیشرفت با هیجان خواهی رابطه منفی و معنادار (05/0P). علاوه بر این همبستگی چند گانه انگیزه پیشرفت و سر سختی روان شناختی با هیجان خواهی (001/0P< و 62/0R=) از همبستگی ساده هر یک از آنها بیشتر بود. در نهایت همبستگی چندگانه انگیزه پیشرفت و سرسختی روان شناختی با مسئولیت پذیری (05/0P< و 31/0R=) از همبستگی ساده هر یک از آنها بیشتر بود. به طور کلی یافته های این پژوهش بیانگر ارتباط دو متغیر شخصیتی انگیزه پیشرفت و سرسختی روان شناختی با دو متغیر مهم مسئولیت پذیری و افسردگی شغلی بوده است.

کلید واژه:
انگیزه پیشرفت، سرسختی روان شناختی، افسردگی شغلی، هیجان خواهی، مسئولیت پذیری، سکون زدگی، تحلیل رفتگی، فرسودگی عاطفی وجسمانی، کاهش عملکرد، تهی شدن از ویژگیهای شخصیتی.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 154
  •   بازدید هفته گذشته: 82,663
  •   بازدید ماه گذشته: 633,054