بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی

دانلود مقاله بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی شهرشتان اسلامشهر در سال تحصیلی 84-83

قابل ویرایش 
90 صفحهچکیده :
در این تحقیق به بررسی رابطة هوش و خلاقیت و همچنین مقایسة بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.
جامعه آماری ما در این تحقیق دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان اسلامشهر می‌باشد.
حجم نمونه ما در این تحقیق 100 نفر می‌باشد که از این 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر می‌باشند.
و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است.
در این پژوهش از آزمونهای ریون برای سنجش هوش و آزمون خلاقیت تورنس جهت شنجش خلاقیت دانش‌آموزان مقطع دبیرستانهای شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گردیده است.
در این پژوهش چهار فرضیه مطرح گردیده است.
1- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر همبستگی وجود دارد. نتایج تحیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین بهرة هشی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر (43%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار می‌باشد.
2- بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌آموزان دختر همبستگی وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که ضریب همبستگی محاسبه شده بین میزان بهرة هوشی و خلاقیت دانش‌ آموزان دفتر (9%) که در سطح (1%) می‌باشد، معنادار است.
3- بین میزان بهرة هوشی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان بهره هوشی دانش آموزان دختر و پسر (575/0) در سطح (5/0) معنادار نیست، یعنی بین آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.
4- بین میزان خلاقیت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت وجود دارد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که t محاسبه شده میزان خلاقیت دانش‌آموزان دختر و پسر (08/2) در سطح (5/0) معنا‌دار می‌باشد.


1- یودو ،‌آلن ، (1358) خلاقیت در آموزشگاه . (ترجمه ،‌علی خانزاده )، تهران :چهر.
2- تورسن ، ئی، پال، (1372) خلاقیت ، (ترجمه ، حسن قاسم زاده) ، تهران: دنیای نو.
3- شلاکستی ، گاوین ، (1369) تجسم خلاق ، (ترجمه ، گیتی خوشدل) . تهران : همراه.
4- شل کراس ، دوریس (1369) ، آموزش رفتار خلاق و استعدادهای درخشان در دانش آموزان ،(ترجمه :‌مجتبی جوادیان )، مشهد: آستان قدس رضوی.
5- آنا ستازی ، آن (1367) ، تفاوتهای فردی ، (ترجمه : جواد طهرویان )‌. مشهد : آستان قدس رضوی.
6- سیف ، علی اکبر (1368) ،‌روان شناسی پرورشی ، تهران:‌آگاه.
7- فرهای ، عباس (1369) ،‌رشد پرورش استعداد ذهینی ، تهران : فرزانگان.
8- کالاگر ،‌جیمز (1369) ، آموزش کودکان تیزهوش (ترجمه : مجید مهدی زاده )، مشهد:‌ آستان قدس رضوی .
9- شریعتمداری ،‌علی (1363 ) ، روان شناسی تربیتی ،‌اصفهان :‌رنگین. 

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 7,979
  •   بازدید هفته گذشته: 100,673
  •   بازدید ماه گذشته: 648,440