ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده

عنوان : ادغام پویای ماشین های مجازی در مراکز داده

فرمت فایل : DOC قابل ویرایش به صورت ورد

تعداد صفحات : 65


امروزه برای پیاده سازی رایانش ابری از مراکز داده ای بزرگ استفاده می­کنند. مراکز داده­ای بزرگ از صدها میزبان محاسباتی و ده­ها سوئیچ و سایر تجهیزات شبکه تشکیل شده است که روزانه انرژی زیادی مصرف می­کنند بطوریکه پیش بینی می­شود که مصرف انرژی مراکز داده در سال 2020 به 139.8 تراوات در ساعت خواهد رسید. روش های مختلفی چون مدیریت ایستا و پویای ماشین­های مجازی و سیستم تنظیم خودکار فرکانس پردازنده برای کاهش انرژی ارائه شده است. در این پایان نامه برای کاهش انرژی مراکز داده دو الگوریتم مدیریت پویای ماشین­های مجازی و مدیریت سلسله مراتبی مراکز داده پیشنهاد شده است که نسبت به روش های قبلی، انرژی مصرفی میزبانان و سوئیچ­ها و میزان تخطی ازSLA را کاهش داده است.

کلمات کلیدی: رایانش ابری، مرکز داده، ادغام پویای ماشین­ مجازیفهرست مطالب

فصل اول پیشگفتار

1-1-مقدمه

1-2-ادغام پویای ماشینهای مجازی درراستای مصرف کارآمد انرژی

1-3-اهداف رساله

1-4-ساختارپایان نامه

فصل دوم مبانی نظری تحقیق و کارهای پیشین

2-1-مقدمه

2-2-راهکارهای ارائه شده درمدیریتِ کارآمد توان و انرژی

2-3-زمانبندی ماشینهای مجازی با آگاهی ازتوان الکتریکی و گرما

2-4-روشهای اکتشافیِ آگاه از انرژی درتخصیص منابع

2-5-پشتیبانی نیازمندیهای امنیتی برای مدیریت منابع در محیط رایانش ابری

2-6-زمانبند شبکه آگاه و انرژی کارای مراکز داده

2-7-زمانبند قفسه آگاه در مراکز داده

فصل سوم الگوریتم های پیشنهادی

3-1-پیش گفتار

3-2-ترکیب پویای ماشینهای مجازی به منظورکاهش مصرف انرژی با در نظر گرفتن توافقات سطح سرویس

3-2-1- ارتباط بین بهرهوری پردازنده و حافظه اصلی

3-2-2- شناسایی میزبانان فروبار

3-2-3- جایگذاری ماشینهای مجازی

3-2-4- انتخاب ماشینهای مجازی

3-2-5- تشخیص میزبانان فرابار

3-3-الگوریتم پیشنهادی مدیریت سلسله مراتبی مراکز داده با در نظر گرفتن معماری مراکز داده و تجهیزات شبکه

3-3-1- تشریح مسئله

3-3-2- توسعه شبیه ساز CloudSim

3-3-3- الگوریتمهای ارائه شده برای معماری موجود

فصل چهارم پیاده سازی و ارزیابی الگوریتمهایپیشنهادی

4-1-مقدمه

4-2-شبیهساز CloudSim

4-3-بسترآزمایشی

4-3-1- بارکاری

4-4-نتایج ترکیب پویای ماشینهای مجازی به منظورکاهش مصرف انرژی با در نظر گرفتن توافقات سطح سرویس

4-5-کارهای آینده

مراجع و منابع

فهرست شکل ها

شکل1-1 میزانمصرفانرژیمراکزدادهجهانازسال2000 تا 2010

شکل 1-2 نگاه سیستم از بالا به پایین

شکل 2-1 طبقه بندی سطح بالای مدیریت توان و انرژی الکتریکی

شکل 3-1 نمودار جریان روش ارائه شده

شکل 3-2 میزان وابستگی بهرهوری پردازنده و حافظه اصلی ماشینهای مجازی

شکل 3-3 یک مرکز داده ای سه لایه

شکل 3-4 انرژی مصرفی درون یک مرکز داده

شکل 3-5 هزینه ماهیانه یک مرکز داده

شکل 3-6 شناسایی میزبانان، قفسه­ها و مراکز داده کوچک فروبار

شکل 3-7 جایگذاری سلسله مراتبی VMها

شکل 4-1 مصرف انرژی

شکل 4-2 تخطی از توافقات سطح سرویس

شکل 4-3 تعداد کوچ ماشینهای مجازی

شکل 4-4 تعداد خاموش شدن میزبانان

شکل 4-5 میزان تخطی از توافقات سطح سرویس بر اساس میزبانان فعال

شکل 4-6 میزان مصرف انرژی ­سوئیچها

فهرست جداو

جدول 3-1 تجهیزات اساسی درون مرکز داده

جدول 3-2 سهم مصرف انرژی تجهیزات بر اساس نحوه توزیع انرژی مصرفی

جدول 4-1 مشخصات سخت افزاری میزبانان

جدول 4-2 مشخصاتماشینهایمجازیاستفادهشدهبرایشبیهسازی

جدول 4-3تعداد VM ها درون بارکاری

جدول 4-4 نتایج نهایی شبیه سازی

جدول 4-5- نتایج نهایی شبیه سازی مدیریت سلسله مراتبی منابع

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 10,131
  •   بازدید هفته گذشته: 101,482
  •   بازدید ماه گذشته: 615,545