اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT

اندازه گیری بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرایی سازمان با استفاده از چارچوب COBIT

تعداد صفحات :154


چکیده:

امروزه معماری سرویس گرا (SOA) به عنوان یک رویکرد مناسب برای بهبود چابکی و افزایش کارایی سیستم ها مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمانها در فرایند استفاده از این فناوری با چالش های زیادی نظیر پیچیدگی طراحی ساختار تصمیم گیری، مدیریت و حاکمیت سرویس هاو نبود فرایندهای حاکمیت مواجه هستند، بنابراین نیازمند یک چارچوب جامع و قابل اجرا برای حاکمیت SOA هستند تا چالش های موجود را برطرف ساخته و ساختار حاکمیت و مکانیزم های کنترلی را تعریف نماید.همچنین برای تعیین یک نقشه راه برای استقرار معماری سرویس گرا نیازمند تعیین سطح بلوغ حاکمیت این معماری است.در این تحقیق چارچوب های موجود و چالش های معماری سرویس گرا مورد مطالعه قرارمی گیرد. براین اساس ما برای استقرار معماری سرویس گرایی در سازمان از COBIT ، که یک چارچوب استاندارد حاکمیت فناوری اطلاعات سازمانی است استفاده کرده و سطح بلوغ حاکمیت معماری سرویس گرا را مورد بررسی قرار می دهیم.چارچوب پیشنهادی با تمرکز بر پوشش مولفه های حاکمیت SOA و معیاری برای تعیین سطح بلوغ حاکمیت،راه حلی مناسب برای حاکمیت موثر معماری سرویس گرا و تدوین نقشه راه فراهم می سازد.


فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

1.1 مقدمه

1.2 تعریف و بیان مسئله

1.3 هدف از انجام تحقیق

1.4 پرسشها ی تحقیق

1.5 محدوده ی پژوهش

1.6 فرضیات تحقیق

1.7 ساختار پایان نامه

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2.1 مقدمه

2.2 معماری سرویس گرا

2.2.1 مفاهیم اصلی معماری سرویس گرا

2.2.2 چرا معماری سرویس گرا

2.2.3 مزایای معماری سرویس گرا

2.2.4 لایه های معماری سرویس گرا

2.3 حاکمیت

2.4 حاکمیت فناوری اطلاعات (IT)

2.4.1 چارچوب حاکمیت COBIT

2.5 حاکمیت معماری سرویس گرا

2.5.1 ضرورت و اهمیت حاکمیت معماری سرویس گرا

2.5.2 رابطه حاکمیت فناوری اطلاعات و حاکمیت معماری سرویس گرا

2.6 مؤلفه های اصلی حاکمیت معماری سرویس گرا

2.6.1 اشخاص

2.6.2 سیاست هاو خط مشی ها

2.6.3 فرایندها

2.6.4 تکنولوژی

2.7 چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا

2.7.1 چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه WebMethods

2.7.2 چارچوب حاکمیتمعماری سرویسگرا در دیدگاه IBM

2.7.3 چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه Oracle

2.7.4 چارچوب حاکمیت معماری سرویسگرا در دیدگاه Software AG

2.8 خلاصه

فصل سوم : روش تحقیق

3.1 مقدمه

3.2 اجزای چارچوب COBIT

3.3 معیارهای سرویس های(اطلاعات) کبیت

3.4 سنجش عملکرد

3.5 اهداف کنترلی

3.6 نمودار افراد

3.7 چالش هایی حاکمیت معماری سرویس گرا با آن مواجه است

3.8 سیستم مدیریت سیاست

3.8.1 تأثیر حاکمیت معماری سرویس گرا بر چرخه حیات سرویس

3.8.2 چرخه حیات سرویس

3.8.3 نقاط کنترلی زمان طراحی سرویس

3.8.4 نقاط کنترلی زمان اجرای سرویس

3.9 چرخه حیات حاکمیت

3.9.1 برنامه ریزی و سازماندهی(PO)

3.9.2 اکتساب وپیاده سازی

3.9.3 تحویل و حمایت

3.9.4 نظارت و ارزیابی

فصل چهارم : پیاده سازی و ارزیابی چارچوب

4.1 مقدمه

4.2 مدل بلوغ چارچوب حاکمیت پیشنهادی

4.2.2 سطح های بلوغ فرایند حاکمیت

4.3 تعیین عنصر های ارزیابی چارچوب

4.4 مولفه های چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا

4.5 تحلیل و ارزیابی چارچوب پیشنهادی

4.6 مقایسه و تطبیق

4.6.1 نتایج مقایسه

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5.1 نتیجه گیری

5.2 کارهای آتی

5.2.1 مطالعه در زمینه تشکیلات و تجهیزات مورد نیاز برای پشتیبانی از فرایند های حاکمیت

5.2.2 بررسی امکان استفاده از روش کارت امتیازی متوازن(BSC) در ارزیابی بلوغ حاکمیت SOA وارائه نقشه راه SOA

5.2.3 ارئه یک معیار برای ارزیابی مدل چارچوب حاکمیت SOA

منابع و مآخذ

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 6,443
  •   بازدید هفته گذشته: 88,952
  •   بازدید ماه گذشته: 639,343