پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)

پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی

تعداد صفحات :102


تحقیقات بسیاری جهت پیش بینی قابل قبول و قابل اطمینان به کمک روشهای شبیه سازی، تحلیل سری های زمانی، ترکیب روشهای هوش مصنوعی با روش های تحلیل سری های زمانی و در آخرین آنها ترکیب روشهای داده کاوی و هوش مصنوعی با روش های تحلیل سری های زمانی و الگوریتم های بهینه سازی تکاملی در حوزه قیمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در این تحقیق سعی بر آن شده که در قالب فرایند CRISP داده کاوی و با ارجاع به آخرین تحقیقات صورت گرفته، ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم های بهینه سازی تکاملی به عنوان مدل پیش بینی قیمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گیرد. الگوریتم های بهینه سازی تکاملی ژنتیک، ازدحام ذرات و رقابت استعماری در آموزش شبکه عصبی مصنوعی با داده های سری زمانی کاهش یافته قیمت پنج سهم منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شدند و قابل قبول و قابل اطمینان بودن پیش بینی به کمک شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم ازدحام ذرات بر اساس مقادیر شاخص میزان خطا (mse) پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی مورد اشاره به اثبات رسید. همچنین عدم درک آشوب داده ها توسط الگوریتم یادگیری پیش انتشار خطا به چالش کشیده شد.فصل 1 : معرفی تحقیق

1-1 مقدمه

1-2 تعریف مساله

1-3 اهمیت مساله

1-4 هدف تحقیق

1-5 سئوالات تحقیق

1-6 مفروضات تحقیق

1-7 دامنه تحقیق

1-8 ساختار تحقیق

فصل 2 : پیشینه تحقیق

2-1 مدلهای پیش بینی قیمت سهم در تحقیقات پیشین

2-2 انتخاب/ استخراج ویژگی در قیمت سهم در تحقیقات پیشین

فصل 3 : مبانی نظری تحقیق

3-1 بازار بورس اوراق بهادار

3-2 تکنیکهای رایج تحلیل و پیش بینی قیمت سهام

3-3 تکنیکهای نوین تحلیل داده ها

3-3-1 داده کاوی

3-3-2 شبکه عصبی مصنوعی

3-3-3 الگوریتمهای تکاملی

3-3-3-1 الگوریتم ژنتیک

3-3-3-2 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

3-3-3-3 الگوریتم رقابت استعماری

فصل 4 : روش تحقیق

4-1 فرایند CRISP

4-1-1 تعریف مساله

4-1-2 تحلیل داده ها

4-1-3 آماده سازی داده ها

4-1-4 مدلسازی

4-1-5 ارزیابی

4-1-6 پیاده سازی

فصل 5 : اجرا

5-1 اجرای فرایند CRISP

5-1-1 مجموعه داده ها

5-1-2 کیفیت داده ها و کاهش داده ها

5-1-3 پیاده سازی شبکه عصبی مصنوعی برای سری های زمانی

5-1-3-1 معماری شبکه عصبی مصنوعی

5-1-3-2 تطبیق ورودی های زمانی به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی

5-1-4 پیاده سازی آموزش شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتمهای تکاملی

5-1-4-1 الگوریتم ژنتیک

5-1-4-2 الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

5-1-4-3 الگوریتم رقابت استعماری

5-1-4 به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی آموزش دیده با الگوریتم های تکاملی

فصل 6 : تحلیل یافته ها، نتیجه گیری و پیشنهاد ها

6-1 نتیجه گیری و پاسخ به سئوالات تحقیق

6-2 تحقیقات پیشنهادی آینده

فهرست منابع

پیوست ها

پیوست 1: کد شبکه عصبی سری زمانی با آموزش با الگوریتم پیش انتشار خطا

پیوست 2: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم ژنتیک

پیوست 3: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم ازدحام ذرات

پیوست 4: کد شبکه عصبی مصنوعی با آموزش با الگوریتم رقابت استعماریپایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ی مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)

پیش بینی قیمت سهم در بورس اوراق بهادار به کمک داده کاوی با الگوریتم های ترکیبی تکاملی

تعداد صفحات :102

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 769
  •   بازدید هفته گذشته: 109,696
  •   بازدید ماه گذشته: 600,258