بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار

پایان نامه بررسی تطبیقی نماد مهر در نگارگری صفویه با فرش قاجار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 158 صفحه

 

چکیده


این پژوهش قصد دارد مضمون "مهر" یا همان عشق را به عنوان مفهومی ازلی و ابدی که یکی از موضوعات بنیادین در هنرهای فاخر ایرانی است مورد بررسی قرار دهد. برای رسیدن به این منظور درابتدا به معنی و تعریف این کلمه و وادی از منظر عرفای ایرانی واسلامی و به طور خاص ازدیدگاه شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی پرداخته شده و جلوه های متفاوت آن ذکر گردیده است.و سپس به مقایسه ی تطبیقی و تحلیلی نماد و نقوش مهری در هنر نگارگری صفویه و فرش قاجار پرداخته شده است و در ادامه نشان داده ایم که آنچه روح مشترک بین این نقوش و نمادهادر هر دو وادی هنری است، پیوند هنرمندان آنها با یکدیگر و گاه یکی بودن طراحان بوده و همچنین پیوند عمیق این نقوش با ادیان ایران باستان خصوصا " دین مهری" بیان شده است.
خلاصه اینکه عطش وصال صورت ازلی و رسیدن به بهشت مینوی و بازگشت و شیفتگی و شیدایی نسبت به اصل خویش، همواره هنر ایرانی را مجذوب خویش ساخته است. چنان که مضامین عاشقانه و نمادهای مهر در همه ی هنرهای سنتی ایران به صورت های گوناگون جلوه گر
شده است.
مهر و عشق، فرش قاجار، نگارگری صفوی، سهروردی، ایران باستان، دین مهر


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
. ۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲
عناوین ۴
۱-۳ بیان مسئله ۴
۱-۴ فرضیات پژوهشی ۴
۱-۵ پیشینه پژوهشی ۵
۱-۶ سئوال های پژوهشی ۵
۱-۷ اهداف پژوهش و ضرورت ۵
فصل دوم : عشق و آیین مهر ۷
۲-۱ مهر ۸
۲-۲
فلسفه عشق و محبت ازدید سهروردی ۱۱
۲-۳
ادیان باستان)آیین مهر ۱۸
فصل سوم :نمادهای مهری ۲۱
۳-۱
نگارگری ۲۲
۳-۲
نور ۲۳
۳۳_
فرش بافی دردوره قاجار ۲۴
۳-۴ نماد 25
۳-۵ اسطوره۲۵
۳-۶
نشانه شناسی۲۶
۳-۷ نمادهای مهری۲۷
۳-۷-۱ زن۲۷
۳-۷-۲ نور و آتش۲۸
۳-۷-۳ آتش۳۲
۳-۷-۴ ماه۳۳
۳-۷-۵ خورشید۳۳
۳-۷-۶ آب۳۶
۳-۷-۷ کوه۳۷
۳-۷-۷-۱
نسبت کوه باآب و باران ۳۳
۳-۷-۸ آسمان۳۳
۳-۷-۳ فرشته۴۱
۳-۷-۱۱ پرندگان۴۳
۳-۷-۱۱
نگاره کله مرغی و مرغی۴۴
۳-۷-۱۲ کلاغ۴۴
۳-۷-۱۳ سیمرغ۴۵
۳-۷-۱۴ سگ۴۸
۳-۷-۱۵ کبوتر۴۳
۳-۷-۱۶ درختان۴۳
۳-۷-۱۶-۱
درخت و آیین ها ۴۳
۳-۷-۱۶-۲
درخت حیات ودرخت معرفت ۵۱
۳-۷-۱۶-۳
درخت طوبی۵۱
۳-۷-۱۶-۴
چنار مقدس۵۱
۳-۷-۱۶-۵ انار۵۳
۳-۷-۱۶-۶ انگور۵۵
۳-۷-۱۶-۷ بید۵۵
۳-۷-۱۶-۸
سرو و بته ۵۶
۳-۷-۱۷ گل۵۳
۳-۷-۱۷-۱ گلدرخت۵۳
۳-۷-۱۷-۲
گل سرخ(گل فرنگ۶۱
۳-۷-۱۷-۳
گل نیلوفرآبی۶۱
۳-۷-۱۷-۴
گل هشت پر۶۲
۳-۷-۱۸ حیوانات ۶۴
۳-۷-۱۸-۱
بز و قوچ ۶۴
۳-۷-۱۸-۲
گاو ۶۶
۳-۱۸-۳ شیر۶۷
۳-۷-۱۳ اژدها۶۳
۳-۷-۲۱
نقوش هندسی ۷۱
۳-۷-۲۱ ترنج۷۳
۳-۷-۲۲ ستاره۷۴
۳-۷-۲۳ اسلیمی۷۶
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری۷۶
۴-۱
زن۸۱
۴-۲
آتش و نور ۸۲
۴-۳
آسمان۸۴
۴-۴
ماه و خورشید۸۵
۴-۵
آب۸۷
۴-۶
کوه۸۸
۴-۷
فرشته ۸۳
۴-۸
پرنده و مرغ۳۱
۴-۳
کلاغ۳۲
۴-۱۱
سیمرغ۳۳
۴-۱۱ سگ۳۵
۴-۱۲
کبوتر ۳۶
۴-۱۳ چنار۳۷
۴-۱۴ سرو۳۸
۴-۱۵
بته ۳۳
۴-۱۶
انار ۱۱۱
۴-۱۷
انگور۱۱۱
۴-۱۸
بید ۱۱۲
۴-۱۳
گل سرخ۱۱۳
۴-۲۱
گل نیلوفر۱۱۴
۴-۲۱
گلدرخت سه شاخه۱۱۵
۴-۲۲
بز۱۱۶
۴-۲۳ گاو۱۱۷
۴-۲۴
شیر ۱۱۸
۴-۲۵
شتر۱۱۳
۴-۲۶
ترنج۱۱۱
۴-۲۷
ستاره۱۱۱
۴-۲۸ اسلیمی۱۱۲
نتیجه گیری۱۱۴
جداول۱۱۸
فصل پنجم۱۲۵
۵-۱
مقدمه ۱۲۶
۵-۲
مراحل کار۱۲۶
۵-۲-۱ فیلمنامه۱۲۶
۵-۲-۲ دکوپاژواستوریبورد۱۲۷
۵-۲-۳
استوری ریل۱۲۸
۵-۲-۴
پینت۱۲۸
۵-۲-۵ انیمیت۱۲۳
۵-۲-۶
موسیقی ۱۲۳
۵-۲-۷ تدوین۱۲۳
فهرست منابع فارسی۱۳۱

فهرست منابع لاتین۱۳۵

 

فهرست دارای بهم ریختگی می باشد
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 3,994
  •   بازدید هفته گذشته: 94,382
  •   بازدید ماه گذشته: 613,124