تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار

پایان نامه تحلیل گفتمان جنسیت در نقاشی‌های عصر قاجار
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 186 صفحه


چکیده
جنسیت در دوران قاجار در ایران که جامعه‌ای پیشا مدرن است مفهومی هژمونیک و یا عینیت یافته نبود تقابل دوگانه زن/مرد در این جامعه هنوز به‌درستی شکل نگرفته است بدین معنی که طیف گسترده‌ای از شکل‌های گوناگون جنسیت و حتی کنش جنسی با رویکردی مسامحه جو قابل‌فهم و بدین ترتیب قابل پذیرش است مفهوم زیبایی و نسبت دادن این مفهوم به زنانگی، با برداشت‌های قرن نوزدهمیِ عصر قاجار در ایران هم‌خوانی نداشت. در دوران قاجار یک چهره‌ی زیبا می‌توانست، به هر دو جنس مرد و زن نسبت داده شود و در شرایط خاص هر دوی آنان به‌مثابه‌ی ابژه‌ی میل شناخته می‌شدند، اعم از این‌که آن دو فرد، زن یا مرد/امرد یا شاهد باشند. نه تنها مفهوم زیبایی در شخصیت‌های نقاشی‌های عصر فتحعلی‌شاه (اعم از زن و مرد) با مؤلفه‌های امروزین مطابقت ندارد بله در محور معکوس عمل می‌کند بدین ترتیب که زیبایی مردان در تصاویر زنانه و متقابلا زیبایی زنان قابل تطبیق با زیبایی امردان و یا خواجگان است. تخطی از مفاهیم بنیادینی چون زن/ مرد در یک جامعه پیشا مدرن طی فر آیندی گفتمانی محقق شد فرآیندی که همراه با نشانه‌های تصویری بخشی از گفتمان گسترده تر در گیر در روابط قدرت در ایران را به تصویر میکشد.
کلید واژه: گفتمان، فوکو، جنسیت، قاجار، فتحعلی‌شاه، نقاشی

فهرست مطالبفصل اول :کلیات تحقیق ۱
۱-۱- مقدمه۲
۱-۲- بیان مسأله و انگیزۀ پژوهش۳
۱-۳- سؤالات پژوهش۵
۱-۴- فرضیه پژوهش۵
۱-۵- اهداف و ضرورت انجام پژوهش۷
۱-۶- پیشینه پژوهش ۶
1-6-1-مقالات۶
1-6-2- پایان نامه ها۱۰
۱-۷- مبانی نظری۱۳
۱-۸- روش و ابزار پژوهش۱۴
۱-۹- جامعه آماری – نمونه آماری۱۴
1-9-1- جامعه آماری ۱۴
1-9-2- نمونه آماری۱۴
فصل دوم: چهارچوب نظری: تحلیل گفتمان۱۵
۲-۱- تبارشناسی گفتمان۱۶
۲-۲- فوکو و گفتمان۱۹
2-2-1- تاریخ جنون۲۵
2-2-2- پیدایش کلینیک۲۵
2-2-3- نظم اشیاء۲۶
2-2-4- دیرینه شناسی دانش۲۶
2-2-5- نظم گفتار۲۷
2-2-6- مراقبت و تنبیه۲۸
2-2-7- تاریخ جنسیت ۲۸
۲-۳- فوکو: تبار شناسی جنسیت۲۹
۲-۴- جنس و جنسیت۳۴
2-4-1- عامل فرودستی زنان۳۹
2-4-2- اورتنر: طبیعت – فرهنگ۳۹
2-4-3- روزالدو: عمومی – خصوصی۴۱
2-4-4- ادهولم: تولید – بازتولید۴۲
2-4-5- ارتباط سه دو انگاری (اورتنر، روزالدو، ادهولم۴۳
۲-۵- گفتمان جنسیت گرا۴۴
۲-۶- نشانه‌شناسی۴۹
2-6-1- نشانه‌شناسی اجتماعی۵۳
2-6-2- رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی با معنای بصری 56
فصل سوم: جنسیت به‌مثابه گفتمان۶۵
۳-۱- حکومت صفویان۶۶
3-1-1- مؤلفه های گفتمان عصر صفوی۶۹
۳-۲- تبار شناسی رفتار جنسی۷۱
3-2-1- مردان، امردان و زنان۷۳
3-2-2- جایگاه معشوق در ادبیات۷۵
۳-۳- گفتمان جنسیت در دوره صفویه۸۱
3-3-1- دو جنس گرایی ۸۵
۳-۴- دوران قاجار از ۱۷۹۶ م تا ۱۸۵۲ م (۱۱۷۵ تا ۱۲۳۱ ه.ش ۸۹
۳-۵- گفتمان جنسیت در دوره قاجار۹۱

۳-۶- مدرنیته در ایران۱۰۷
فصل چهارم: تأثیر گفتمان جنسیت بر معیارهای زیبایی شناسانه عصر قاجار۱۱۹
۴-۱- نقاشی در دوره قاجار۱۲۰
۴-۲- زیبایی امری تاریخی و قیاس ناپذیر۱۲۴
۴-۳- زن یا مرد، ابژه‌های لذت ۱۳۱
فصل پنجم: نتیجه گیری۱۵۷
فهرست مراجع۱۶۴
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,810
  •   بازدید امروز : 9,436
  •   بازدید هفته گذشته: 142,518
  •   بازدید ماه گذشته: 665,447