ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان

ارتباط هوش هیجانی و شادکامی در نوجوانان
تعداد صفحات : 82 با فرمت ورد و قابل ویرایش
 

چکیده 8

 فصل اول : طرح تحقیق

 1-1 : مقدمه  10

2-1  : بیان مسله  11

3-1 : اهمیت موضوع  13

 4-1 : سوالات پژوهشی  13

5-1 : تعریف عملیاتی واژه ها  14

فصل دوم: پیشنه ی تحقیق

 1-2 :    اعتماد به نفس بیرونی  16

 2-2  :  بهترین راه برای تقویت اعتماد به نفس بیرونی 16

3-2: اعتماد به نفس درونی  16

1-3-2 : تعریف عزت نفس  18

فصل سوم:روش تحقیق

 1-3  :  روش تحقیق  64

2-3 : جامعه آماری  64

3-3 : روش نمونه گیری  64

4-3  : ابزار سنجش   65

5-3 : روش جمع آواری اطلاعات  67

6-3 : روش تجزیه و تحصیل اطلاعات  67

 فصل چهارم:نتایج تحقیق

1-4 : توزیع فراوان جنسیت 70

2-4: شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری 70

3-4 : شاخصهای توصیفی عزت نفس و یادگیری برای دختران و پسران  71

4-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری  72

5-4: بین عزت نفس و یادگیری در دانش آموزان پسر رابطه معکوس وجود دارد  72

6-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در پسران  72

7-4: بین عزت نفس و یادگیری دانش آموزان دختر رابطه معکوس وجود دارد  73

8-4: همبستگی عزت نفس با یادگیری در دختران  73

9-4: آزمون T برای مقایسه میانگین عزت نفس دختران و پسران  74

10-4: آزمون T برای مقایسه میانگین یادگیری دختران و پسران  75

فصل پنجم :

 1-  5  :  نتیجه گیری و بحث  77

 2-5 : محدودیت ها  78

 3-5 : پیشنهادات  78

منابع و ماخذ  81

پرسشنامه  83

 

 چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی وشادکامی در دانش آموزان متوسطه شهرستان -----بود . بدین منظور ازجامعه آماری دانش آموز ان 200 نفر بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند . دراین پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی و شادکامی آکسفورد استفاده شد .

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و شادکامی  ارتباط معنادار دارد.

نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که هوش هیجانی و شادکامی  در مجموع 54 درصد شادکامی آنان را به طورمعناداری تبیین می کندارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 2,939
  •   بازدید هفته گذشته: 111,897
  •   بازدید ماه گذشته: 611,121