تأثیر ورزش در کاهش افسردگی دانشجویان حدود سنی 18 ساله

تأثیر ورزش در کاهش افسردگی دانشجویان حدود سنی 18 ساله دانشگاه پیام نور واحد شهریار

قابل استفاده برای هردو رشته تربیت بدنی و روانشناسی

تعداد صفحات79

همراه با پرسشنامه 

 

چکیده

مقدمه

فصل اول(کلیات تحقیق)

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

فرضیه تحقیق

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

روانشناسی در ورزش

روانشناسی ورزشی

آمادگی روانی چیست؟

ضرورت آمادگی روانی

همایش علمی- ورزشی دانشگاه آزاد در تهران

فصل دوم(پیشینه و ادبیات تحقیق)

تعریف افسردگی

شکل گیری افسردگی در جریان تحول

افسردگی های نوجوانی

واکنش اضطرابی افسرده وار

افسردگی مبتنی بر احساس کهتری

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی

افسردگی مالیخولیایی

معادلهای افسرده وار

فراوانی افسردگی در خلال تحول

طیقه بندی اختلالهای خلقی

گستردة افسردگی مهاد

ضوابط تشخیص اختلالهای افسردگی(افسردگی یک قطبی)

فصل سوم(تعیین روش تحقیق)

جامعه مورد مطالعه

حجم نمونه

روش نمونه گیری       

ابزار اندازه گیری

طرح تحقیق    

روش جمع آوری مربوط به فرضیه ها

فصل چهارم(یافته ها و تجزیه و تحلیل داد ها)   

مقدمه فصل چهارم     

جدول نمرات خام آزمودنی ها   

تجزیه و تحلیل داده ها

جدول مقایسه افسردگی       

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیتها

ضمائم(پرسش نامه افسردگی بک)

 منابع و مآخذ

 

 چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه افسردگی در بین افراد ورزشکار و غیر ورزشکار و تاثیر ورزش بر روی جوانان حدود سنی18ساله دانشگاه پیام نور واحد شهریار که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین افرادی که ورزش می کنند و افرادی که ورزش نمی کنند از لحاظ افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد.

که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان  حدود سنی18ساله است که 120نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون افسردگی بک بر روی آنها اجرا گردیده است که این آزمون دارای 21سئوال 4 گزینه ای است که بعدازجمع آوری نمرات خام آزمودنی ها از روش آماری t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج فرضیه به دست آمده به این علت که  t به دست آمده از  t جدول در سطح معنی داری5%بزرگتر بودمورد تایید قرار گرفته است و بین افسردگی افرادی که ورزش می کنند و افرادی که نمی کنند تفاوت وجود دارد.

 

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 3,518
  •   بازدید هفته گذشته: 93,906
  •   بازدید ماه گذشته: 612,648