بررسی میزان افسردگی در بین دانش ‎آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

موضوع بررسی و مقایسه میزان افسردگی در بین دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه 

تعداد صفحات 75

همراه با پرسشنامه و منابع معتبر 

 

چکیده تحقیق

 

فصل اول

 

«طرح تحقیق»

 

- مقدمه

 

- بیان مسأله

 

- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

- اهداف تحقیق

 

- سؤالات و فرضیات تحقیق

 

- روش تحقیق

 

- جامعه پژوهش و حجم نمونه

 

- تعریف واژهها و اصطلاحات

 

فصل دوم

 

«پیشینه تحقیق»

 

 

 

   

- مبانی نظری

 

- تعریف افسردگی

 

- علایم افسردگی

 

- دیدگاهها و مکاتب مرتبط با افسردگی

 

- پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق

 

الف: پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور

 

ب: پژوهشهای انجام شده در داخل ایران

 

فصل سوم

 

«روش تحقیق»

 

- روش تحقیق

 

- روش آماری

 

- متغیرهای تحقیق

 

- جامعه تحقیق

 

- حجم نمونه

 

 

 

 

   

- ویژگیهای نمونه

 

- ابزار سنجش

 

- اعتبار و روایی ابزار سنجش

 

- روش جمعآوری اطلاعات

 

- ابزار اندازهگیری

 

   

فصل چهارم

 

«‌تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات»

 

- آزمون فرضیه

 

- جداول آماری

 

فصل پنجم

 

«بررسی و نتیجهگیری»

 

- نتیجهگیری از سؤالات و فرضیات تحقیق

 

- محدودیتهای تحقیق

 

 

 

   

- میزان همبستگی بین یافتههای تحقیق حاضر و تحقیقات قبلی

 

- پیشنهادات

 

- منابع

 

- ضمائم

 

 

چکیدة تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه میزان افسردگی بین دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در شهرستان کوهدشت انجام گرفت. به این صورت که تعداد 40 نفر از دانشآموزان (20 نفر دختر و 20 نفر پسر) با روش نمونهگیری خوشهای به طور تصادفی انتخاب و براساس آزمون افسردگی بک مورد آزمون واقع شدند. مطابق اغلب یافتههای پیشین بخصوص در خارج از کشور) یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهند که در کل افسردگی دانشآموزان دختر مقطع متوسطه به طور معناداری بالاتر از میزان افسردگی دانشآموزان پسر در این مقطع میباشند.

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 4,889
  •   بازدید هفته گذشته: 84,679
  •   بازدید ماه گذشته: 632,270