ممیزی‎ ‎انرژی‎ ‎حرارت‎ ‎و‎ ‎سیالات‎ ‎در‎ ‎یک کارخانه‎ ‎قند

ممیزی‎ ‎انرژی‎ ‎حرارت‎ ‎و‎ ‎سیالات‎ ‎در‎ ‎یک کارخانه‎ ‎قند

تعداد صفحات : 251 

 

شامل مباحث:

 

فرایند تولید و گزارش از کوره بخار

آشنایی با فرآیند تولید کارخانه

چگونگی حمل چغندر به کارخانه          

سیـلوی چغنـدر       

چگـونگی حمل چغندر از سیـلو به فرآیـند              

کشوی تنظیم و چرخ تنظیم     

واحد سنگ گیری   

دستـگاه علف گیـر  

حـوض شستشـو      

آسیـاب خـلال          

مایشه      

دیفوزیـون

روشوفر شربت خام

پرسهــای تفاله        

تصفیـه شربت        

کـوره آهــک           

خاکستـرگیر            

شستشوی گاز          

مراحل تصفیه شربت             

آهک خـور I           

آهک خـور  II         

ساتراسیـون

  اشباع  یا  گاز خور اول

ساتراسیـون اشباع   

صافیهــای شربت   

صافی خلا

صافی مکانیکی      

تولید شیر آهک       

اواپراسیــون            

مقـدار آب تبخیـر شده             

دستـگاه اواپراسیـون

رشـــوفر 

شستشـوی قسمت اواپراسیـون 

شرح کلی قسمت طبــاخی       

چـگونگی کارکرد آپاراتهـای پخت         

تخلیـه پختهـا           

انتــقال شکر به شکرخشک کن و انبـار 

تفاله خشک کن       

شرح توربین های نیروگاه بخار              

مدار آب و بخار و اجزای آن  

اجزای اصلی یک بویلر         

سیستم سوخت بویلر

تصفیه آ ب تغذیه بویلر          

تعریف برخی اصطلاحات     

 تعریف ممیزی انرژی

 تاریخچه ممیزی انرژی در دنیا             

شاخص مصرف انرژی          

کلیات ممیزی انرژی              

جلب نظر و پشتیبانی مدیریت سیستم     

جلب نظر و حمایت مدیریت سیستم        

 تعهد و سازماندهی 

فعالیت های کمیته ممیزی انرژی           

نمودار جریانی برنامه مدیریت انرژی   

گردآوری وراه اندازی پایگاه داده های انرژی        

هدایت و اجرای عملیات ممیزی انرژی 

مراتب و دسته بندی ممیزی انرژی       

اهداف  ممیزی انرژی جزء به جزءDetailed Energy Audit Objectives    

پیش بینی های مقدمات لازم برای ممیزی انرژی جزء به جزء            

اجرای فعالیتهای ممیزی انرژی             

ارزیابی اطلاعات و داده های ثبت شده در جریان ممیزی انرژی         

مراحل نهایی ممیزی انرژی  

شناسایی، ارزیابی و اجرای فرصت های احتمالی صرفه جویی در انرژی           

گزارش فعالیتها و دستاوردهای ممیزی انرژی       

مراحل اجرایی فعالیت های صرفه جویی در انرژی             

نظارت، ارزیابی و پیگیری پیامدهای اجرای پروژه های صرفه جویی در انرژی               

١– سرمایه گذاری اولیه Initial Investment    

منابع تأمین اعتبار مالی          

راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی               

آشنایی با دستگاه های ممیزی انرژی     

تحلیلگر گازهای احتراقFlue Gas Analyzer     

تحلیل گر قدرتPower analyzer       

دماسنج مادون قرمزInfrared Thermometer 

لرزه سنجVibration Meter

دبی سنج مافوق صوتUltrasonic Flow meter              

جمع کننده اطلاعاتData Logger       

فرآیندهای صنعتی و راهکارهای کاهش انرژی در هر فرایند

هوای فشرده            

فهرست بررسی های لازم      

  مدیریت دیگ بخار               

فهرست بررسی های لازم      

فرآیندهای صنعتی با دمای بالا               

  فهرست بررسی های لازم    

فرآیندهای صنعتی با دمای پائین            

  فهرست بررسی های لازم    

سرمایه گذاریهای مورد نیاز   

  معیارهای مالی     

تأمین بودجه            

 بخار فرایندی و فرصت های بهینه سازی

 حرارت آشکار و نهان           

تخلیه دیگ بخار     

 روشهای تخلیه دیگ بخار     

چه مقدار تخلیه انجام می دهید؟              

 تخلیه چقدر هزینه دارد؟        

 استفاده از بخار      

نشتی های بخار      

سطوح عایق نشده   

 حداقل کر دن تقاضا برای بخار             

تلفات غیر ضروری حرارتی مربوط به سیستم ها ی گرمایش فضا      

  تلفات غیر ضروری مربوط به سیستم های توزیع               

 تلفات غیرضروری مربوط به واحد فرآیند            

 انتقال حرارت از بخار           

 نحوه برخورد با لایه های هوا

تعیین موقعیت سیستم تخلیه هوا             

لایه های مایع حاصل از میعان              

بخار خشک و تر    

 تله بخار 

روشهای بازیافت حرارت       

بازیافت حرارت از تخلیه       

  بازیافت حرارت از مایع حاصل از میعان            

  انتقال مایع حاصل از میعان 

 لوله کشی               

    بالاروی مایع حاصل از میعان و فشار برگشتی 

پمپاژ مایع حاصل از میعان    

دمای مایع حاصل از میعان    

 عایق کاری سیستم مایع حاصل از میعان              

بازیافت حرارت از فلاش بخار               

 مثالهایی از بازیافت حرارت از فلاش بخار           

  کنترل فلاش بخار 

بازیابی ساده حرارت از بخار 

خلاصه ای از موارد مورد نیاز جهت بررسی و اقدام            

 بازیافت حرارت و انرژی در فرایندها و دستگاهها

بررسی موارد استفاده از حرارت و فراهم نمودن تعادل گرمایی            

حرارت تلف شده چیست؟       

تلفات حرارتی  کیفیت            

تلفات حرارتی  کمیت             

سیستمهای بازیافت حرارت    

روشهای بازیافت    

مبد لهای حرارتی پوسته ای و لوله ای   

مبدلهای حرارتی صفحه ای   

سیستم سیم پیچ حلقوی شکل  ملاحظه شود            

رکوپراتورها           

احیاءکننده ها           

چرخهای گرمایی حرارتی      

لوله های حرارتی و ترموسیفونها           

پمپ های حرارتی  

 تعمیر و نگهداری تله های بخار راهکاری مؤثر جهت صرفه جویی انرژی

 تله های بخار و مدیریت آنها 

وظایف تله های بخار به طور کلی عبارتند از       

خرابی تله های بخار              

دلایل کارکرد نامناسب تله های بخار     

عواملی که باعث کارکرد نامناسب تله های بخار میشوند عبارتند از     

بازرسی تله های بخار            

کاربرد    

روشهای بررسی کارکرد تله های بخار  

صافی ها 

 استفاده نادرست از تله های بخار نصب شده در محل صحیح               

تعیین موقعیت تله های بخار  

تجمع هوا در تله های بخار    

آب گرفتگی و ضربه چکش   

تجهیزات بازرسی تله های بخار و نر م افزارها    

نتیجه گیری            

 مدیریت مصرف انرژی در سیستم های پمپاژ      

نرخ جریان آب مازاد بر نیاز واقعی       

 پمپهای بزرگتر از اندازه       

 بازدهی کم پروانه های پمپ  

 بهر ه برداری نادرست از پمپهای موازی             

 طراحی و انتخاب مناسب پمپها برای بهر ه برداری در مدار موازی   

فرسودگى و سایش پمپها         

تعمیر و نگهدارى پمپها          

هزینه هاى ثابت و جارى بهر ه بردارى از پمپها  

هزینه اولیه خرید، نصب و را ه اندازى الکترو پمپ             

هزینه سالانه بهر ه بردارى از الکترو پمپ           

ترکیب هزینه ها در طول عمر کارى الکترو پمپها

  مدیریت مصرف انرژی در کوره های سوخت فسیلی

اتمسفر کوره           

نسوزها و عایق کاری             

سیستم کنترل عملکرد کوره    

بازیافت حرارت اتلافی          

بازیابی تلفات حرارتی از جریان داغ گازهای خروجی از کوره            

مشعل های خود بازیاب حرارتی            

باز تولید حرارت اتلافی جریان داغ گازهای خروجی از کوره              

تئوری احتراق در کوره های بخار         

ترکیب شمیایی سوخت           

شرح فرآیند احتراق

شبیه سازی ریاضی کوره       

نتیجه گیری            

حداقل هوای لازم برای احتراق              

هوای اضافی excess            

علل نیاز به هوای اضافی       

  موازنه جرم و انرژی           

اواپراتورها             

انتقال حرارت در لوله های مبدل حرارتی اواپراتور              

بازده اقتصادی بخار در اواپراتورهای چند مرحله ای            

صرفه جویی در بخار مصرفی در دستگاهها تبخیر کننده      

 جرم های ورودی و خروجی 

چارت جرم و انرژی  در واحد اواپراسیون و واحد های متصل به آن   

بهبود کارایی اواپراتورها        

 راهکارهای کاهش انرژی     

راهکارهای اجرایی مکانیکی 

راهکارهای اجرایی الکتریکی

راهکارهی مدیریتی

مراجع و ضمیمه ها
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 9,148
  •   بازدید هفته گذشته: 173,227
  •   بازدید ماه گذشته: 652,627