بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستان ها در استفاده از خدمات مشاوره

بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستان ها در استفاده از خدمات مشاوره 

تعداد صفحات : 102 با فرمت پی دی اف  

فهرست :

فصل اول : مقدمات و کلیات

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

حدود طالعاتی

فصل دوم: مبانی نظری

بخش اول سابقه تاریخی

مقدمه

سابقه تاریخی راهنمایی و مشاوره

راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

راهنمایی و مشاوره  شغلی در ایران

راهنماییی و مشاوره در ایران تا قبل از انقلاب اسلامی

راهنمایی و مشاوره بعد از انقلاب اسلامی

انجمن مشاوران ایران

بخش دوم: رویکردهای راهنمایی و مشاوره

جامعه پذیری

تعریف جامعه پذیری

هدفهای جامعه پذیری

آموزش و پرورش در جامعه شناسی امیل دورکیم

نظریه ها و کارکردهای مشاوره

مشاوره مراجع محوری

مشاوره عقلانی – عاطفی ( الیس )

نظریه های روان تحلیلی

مشاوره فردی ( آدلر)

بخش سوم: راهنمایی و مشاوره و انواع آن

تعریف راهنمایی

تعریف مشاوره

تفاوت راهنمای و مشاوره

تعریف راهنمایی شغلی و حرفه ای

تفاوت راهنمایی شغلی و مشاوره شغلی

اهداف راهنمایی و مشاوره

هدفهای راهنمایی تحصیلی

هدفهای راهنمایی شغلی

ضرورت راهنمایی و مشاوره

انواع راهنمایی

مشاوره تحصیلی در دبیرستان

اصول اساسی راهنمایی

وظایف مشاوره تحصیلی

اهم وظایف مشاوران

نقش مشاوران در امور تحصیلی

نقش مشاوران در پیشرفت شغلی

فرضیات تحقیق

تعاریف عملیاتی

بخش چهارم: تحقیقات انجام شده

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

ابزار گردآوری اطلاعات

اعتبار پرسش نامه

روش گردآوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه

اطلاعات توصیفی

الف:اطلاعات عمومی مربوط به نمونه

توضیع سنی واحدهای نمونه

توضیع واحدهای نمونه بر حسب رشته تحصیلی

توضیع واحدهای نمونه بر حسب میزان تحصیلات

توضیع واحد های نمونه بر حسب معدل سال گذشته

ب:اطلاعات مربوط به هر گروه از واحد های نمونه

ج:میانگین و انحراف استاندارد سوالات پرسشنامه

د:چگونگی پاسخگویی نمونه های هر گروه به سوالات پرسشنامه

یافته های تحلیلی

بررسی فرضیات

آزمون t برای فرضیه اصلی

آزمون F برای فرضیه فرعی 1

آزمون F برای آزمون فرعی 

.........................................................

چکیده :

 

این تحقیق به منظور بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانهای دولتی شهرستان کوهدشت در مورد استفاده از خدمات مشاوره و راهنمایی انجام شده و اینکه ایا بین موفقیت تحصیلی و راهنمایی شغلی دانش آموزانی که از خدمات  مشاوره و راهنمایی استفاده کرده اند و گروهی که استفاده نکرده اند  ، تفاوت معنادار وجود دارد ؟ آیا بین موفقیت تحصیلی و راهنمایی شغلی دانش آموزانی که از خدمات مشاوره استفاده کرده اند و گروهی که استفاده نکرده اند ؛ از لحاظ رشته تحصیلی و سن  تفاوت معناداری وجود دارد ؟ روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری تمامی دانش آموزان دبیرستانهای دولتی شهرستان کوهدشت که در سال تحصیلی 88-87 به تحصیلی اشتغال داشته اند که تعداد آنها 2524 نفر بود شامل دو گروه ، گروهی که از راهنمایی و مشاوره استفاده کرده اند و گروهی که استفاده نکرده اند ، از گروه اول 35 نفر و از گروه دوم 65 نفر به روش تصادفی طبقه بندی نمونه گیری شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است .  به همین منظور پرسشنامه ای با مقیاس چند درجه ای دیکرت تهیه شده است . برای تعیین اعتبار پرسشنامه ، ضریب آلفای کرونباخ گردیده است .  و همچنین از آزمون های T وANOVA و Scheffe ( شفه) برای تجزیه و تحلیل فرضیات استفاده شده است .

و....
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 9,210
  •   بازدید هفته گذشته: 173,289
  •   بازدید ماه گذشته: 652,689