بررسی و مقایسه عزت‌ نفس بین جانبازان ۵۰ درصد به بالا و افراد عادی

بررسی و مقایسه عزت‌ نفس بین جانبازان ۵۰ درصد به بالا و افراد عادی

 

تعداد صفحات : 140 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

چکیده
فصل اول- طرح تحقیق
مقدمه    ۲
بیان مسئله    ۳
اهمیت و ضرورت پژوهش    ۵
هدف پژوهش    ۹
فرضیه پژوهش     ۹
تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش    ۱۰
فصل دوم- ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه     ۱۲
خود و تعاریف آن    ۱۳
نظریه‌های خود در روانشناسی    ۲۰
احترام به خود: احساس ارزشمندی    ۲۳
پذیرش (خود، دیگران، طبیعت)    ۲۵
ثبات خویشتن و هماهنگی خویشتن    ۲۶
گرایش به پایداری درونی    ۲۷
وجود خودپنداشت    ۲۸
آیا انسان دارای دو نفس است    ۳۳
تحقیر و تجلیل نفس    ۳۴
تعریف عزت نفس    ۳۶
اهمیت عزت نفس    ۳۸
عزت نفس از نظر روانشناسان    ۴۱
نظریات مربوط به عزت نفس    ۴۲
منشاء و طبیعت عزت نفس     ۴۴
اعتماد به نفس: احساس سودمندی    ۴۸
ارتباط عزت‌نفس با خود پنداره و خود ایده‌آل    ۵۱
تفاوت عزت با احساس عزت    ۵۴
اسلام و عزت نفس    ۵۶
عزت نفس فردی و عزت نفس جمعی    ۶۰
از عزت نفس بالا یا پائین چه چیز استنباط می‌شود    ۶۳
عزت نفس و مناعت طبع    ۶۷
رشد عزت نفس    ۷۰
شرایط اساسی عزت نفس    ۷۲
آثار عزت نفس    ۷۸
احساس عزت نفس    ۸۱
منابع عزت نفس    ۸۲
ارکان عزت نفس    ۸۳
ابعاد اعتماد وعزت نفس    ۸۶
تظاهرات عزت نفس    ۸۷
حقایقی چند در مورد عزت نفس    ۸۸
تحقیقات انجام شده در زمینه عزت نفس    ۸۹
توصیه‌هائی در جهت حصول به اعتماد و اتکا به نفس    ۹۳
تعریف جانباز    ۹۵
توصیف جانبازان انقلاب اسلامی از دیدگاه مردم    ۹۷
خصوصیات جانباز    ۹۹
انتظارات جانباز    ۱۰۰
خصوصیات و نیازهای جامعه جانبازان    ۱۰۱
شناخت جانباز    ۱۰۶
هدف جانباز    ۱۰۷
چگونگی مقابله با مشکلات (معلولین و جانبازان)    ۱۰۸
اهمیت تصویر ذهنی درافراد جانباز    ۱۱۱
عوامل اهمیت مطالعه تصویر ذهنی در افراد جانباز    ۱۱۲
علل ایجاد مشکل در جانباز    ۱۱۶
تحلیل مبانی روان‌شناختی جانباز مبتنی بر هدف    ۱۱۶
تحقیق انجام شده در زمینه جانبازان    ۱۲۱
آزمون عزت نفس آیزنگ    ۱۲۱
فصل سوم- روش تحقیق
طرح تحقیق    ۱۲۴
جامعه آماری    ۱۲۴
نمونه منتخب    ۱۲۵
روش نمونه‌گیری    ۱۲۵
ابزار سنجش    ۱۲۵
شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه عزت نفس آیزنگ    ۱۲۶
اعتبار پرسشنامه عزت نفس آیزنگ    ۱۲۶
روشهای آماری پژوهش    ۱۲۶
فصل چهارم- نتایج تحقیق
۱-یافته‌های توصیفی    ۱۲۹
۲-یافته‌های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه    ۱۳۰
فصل پنجم- بحث ونتیجه‌گیری
۱خلاصه پژوهش    ۱۳۲
۲نتیجه پژوهش    ۱۳۳
۳محدودیت‌های پژوهش    ۱۳۳
۴پیشنهادات    ۱۳۳
منابع   135

 

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه عزت نفس بین جانبازان 50 درصد به بالا و افراد عادی (30 تا 50 سال شهر تهران) صورت گرفته است. طرح پژوهشی از نوع مقایسه ای بود و از طیق نمونه گیری در دسترس و تصادفی 60 متر جانباز و افراد عادی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه 30 سوالی عزت نفس آیزنگ بود. فرضیه تحقیق با استفاده از روش tاستودنت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه، در سطح اطمینان 99% فرضیه تحقیق مبنی بر بالاتر بودن عزت نفس جانبازان در مقایسه با افراد عادی ردو فرض صفر مورد قبول واقع شد و این نتیجه حاصل شد، بین عزت نفس جانبازان و افراد عادی تفات معنادار و محسوسی وجود ندارد....

 

و ......

 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 2,873
  •   بازدید هفته گذشته: 111,831
  •   بازدید ماه گذشته: 611,055