بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر

بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر 

تعداد صفحات : 95 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

فهرست

چکیده. ۱

« فصل اول ». ۲

مقدمه. ۳

طرح مساله و چارچوب نظری آن.. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق : ۴

اهداف تحقیق : ۵

فرضیه های تحقیق : ۶

فرضیه اصلی : ۶

فرضیه های فرعی : ۶

متغیر ها در فرضیه کلی.. ۶

تعاریف نظری.. ۷

« فصل دوم ». ۹

ادبیات تحقیق.. ۱۰

نظریه های مختلف در مورد اختلالات رفتاری: ۱۰

نظریه عوامل بیولوژیکی ( زیستی یا زیستی شناختی ). ۱۰

نظریه روان کاوی ( تحلیل روانی ). ۱۰

نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری : ۱۱

نظریه بوم شناسی لاکولوژیکال و جامعه شناسی : ۱۲

اختلالات رفتاری (  havioral Disorder). 12

اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان.. ۱۳

تعریف اختلال رفتاری : ۱۴

اختلال در رفتار : ۱۵

اختلال رفتاری در بین نوجوانان : ۱۶

چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر شناخت گرایان : ۱۷

انواع اختلالات : ۱۷

طبقه بندی اختلالات بر اساس DS MIV.. 18

اختلالات افسردگی : peression. 18

افسردگی چیست ؟. ۱۸

آیا بدون فشار روانی دچار افسردگی می شوم ؟. ۲۱

علتهای افسردگی.. ۲۱

چند نوع افسردگی وجود دارد ؟. ۲۲

اختلال وسواس… ۲۵

اختلال وسواس فکری و عملی : ۲۶

ملاکهای تشخیصی مربوط به اختلال وسواس فکری و عملی.. ۲۷

 اختلال شخصیتی پارانوئید : ۳۰

اختلال ضد اجتماعی : ۳۲

ملاکهای تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی : ۳۲

اصطلاح شناسی و مفاهیم : ۳۳

اصطلاحات مورد استفاده برای تعریف این حیطه : ۳۳

پرخاشگری : ۳۶

انواع پرخاشگری : ۳۶

نظریه زیستی پرخاشگری : ۳۷

کروموزوم های جنسی : ۳۷

انواع پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی : ۳۸

هیجان پذیری : ۴۰

بی قراری : ۴۱

روش درمان : ۴۲

گوشه گیری اجتماعی : ۴۲

تشخیص بالینی و ارزیابی گوشه گیری اجتماعی : ۴۴

دلبستگی ، بازداری و گوشه گیری اجتماعی : ۴۴

اختلال رفتاری : ۴۵

عوامل و زمینه اختلال رفتاری : ۴۵

زمینه فیزیولوژیکی : ۴۶

تاثیرات بعدی.. ۴۸

زمینه های پویایی.. ۴۸

زمینه های اجتماعی.. ۴۹

یادگیری مشاهده ای.. ۵۰

سایر زمینه ها ۵۱

تفاوتهای مربوط به جنسیت… ۵۲

دسته بندی اختلالات رفتاری.. ۵۲

گروهبندی اختلالات رفتاری کودکان توسط ترویج روانپزشکی : ۵۶

گروهبندی از دیدگاه های مختلف آموزش و پرورش : ۵۸

اصول کلی رفتار درمانی اختلالات رفتاری : ۶۱

برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری : ۶۲

رابطه میزان شیوع کلی اختلالات رفتاری با عوامل جمعیت شناختی . ۶۲

مطالعات انجام شده اختلالات رفتاری در ایران و خارج.. ۶۴

« فصل سوم ». ۶۶

«تعیین روش تحقیق». ۶۶

جامعه مورد مطالعه : ۶۷

حجم نمونه : ۶۷

ابزار اندازگیری در تحقیق حاضر. ۶۸

روش تحقیق.. ۶۹

روش آماری.. ۷۰

« فصل چهارم ». ۷۱

«یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها». ۷۱

«فصل پنجم». ۸۴

«بحث و نتیجه گیری». ۸۴

سایر یافته ها : ۸۶

پیشنهادات.. ۸۸

محدودیت ها : ۸۹

منابع.. ۹۰

«ضمایم». ۹۲

«پرسش نامه اختلالات رفتاری». 92

چکیده :
هدف از تحقیق حاضر بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر منطقه ۱ قزوین که فرضیه های عنوان شده به دو دسته فرضیه های کلی که شامل رابطه بین اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران دارای تفاوت است و فرضیه های جزئی که شامل بررسی تفاوت بین هیجان پذیری – وسواس – گوشه گیری – پارانویا و افسردگی و پرخاشگری بی قراری و رفتار ضد اجتماعی بین دختران و پسران منطقه ۱ قزوین پرداخته که جامعه آماری مورد مطالعه دو تحقیق حاضر عبارتند از دانش آموزان مقطع راهنمایی است که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و

آزمون اختلالات رفتاری بر روی آنها اجرا گردیده و جهت آزمون فرضیه ها از روش t متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین دختران و پسران از لحاظ اختلالات رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد و همین طور بین تمام زیر مجموعه های اختلالات رفتاری در بین دختران و پسران تفاوت های معنی داری وجود دارد . سطح معنی داری آن برابر۰۵/ ۰ < p است ........

 

 

و .......

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 4,083
  •   بازدید هفته گذشته: 94,471
  •   بازدید ماه گذشته: 613,213