تحقیق کامل رگرسیون ها و رگرسیون غیر خطی با مثال

تحقیق کامل رگرسیون ها و رگرسیون غیر خطی با مثال

تحقیقی کامل 36 صفحه ای در مورد رگرسیون ها و رگرسیون غیر خطی همراه با مثالهایی از رگرسیون غیرخطی با  spss

قسمتی از متن مقاله :

همبستگی:

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع وشدت رابطه یک متغیر کمی بامتغیر کمی دیگراست. ضریب همبستگی معیار مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر میباشد.ضریب همبستگی شدت رابطه وهم چنین نوع رابطه(مستقیم یامعکوس)را نشان میدهد.این ضریب بین -1تا1 است.درصورت نبود رابطه خطی مقدارآن صفر خواهد شد. ضریب همبستگی فقط روابط خطی را اندازه میگیرد،پس ضریب همبستگی صفر به این معنا است که بین xوyرابطه خطی وجود ندارد ولی ممکن است رابطه غیر خطی داشته باشند.

دو نوع ضریب همبستگی داریم ضریب همبستگی اسپیرمن وضریب همبستگی پیرسون.

مفهوم معنی داری در همبستگی:

مفهوم معنی داری درهمبستگی این است آیاهمبستگی بدست آمده بین دو متغیر را میتوان شانسی وتصادفی دانست یا واقعا بین دو متغیر همبستگی وجود دارد.این موضوع که عدد بدست امده معنی دار است یاخیر،از خود عدد بدست امده با اهمیت تر است.

ضریب همبستگی را با  rنشان میدهند.با به توان دو رساندن ضریب همبستگی،مقدار ضریب تعیینR2) )بین دو متغیر بدست می اید. ضریب تعیین نشان میدهد که چند درصد تغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیر مستقل تبیین می شود.این ضریب در رگرسیون کاربرد زیادی دارد.

در همبستگی جهت رابطه دو طرفه است ومحقق نمیداند که کدام متغیر روی دیگری تأثیرگذار است.اگرمحقق جهت رابطه را بداند ازتحلیل رگرسیون استفاده میکند.

رگرسیون:

در رگرسیون به دنبال براورد رابطه ریاضی وتحلیل آن هستیم به طوری که بتوان به کمک آن کمیت یک متغیر مجهول را با استفاده از متغیر یا متغیرهای معلوم تعیین کرد.

اولین چیزی که در رگرسیون اهمیت دارد این است که میان متغیر مستقل و وابسته رابطه تئوریک وجود داشته باشد.به عنوان مثال آیا عامل طلاق ازدواج است؟از نظر علم آمار r وجود دارد ومیزان آن 0.97است.اماعامل طلاق ازدواج نیست و رابطه تنئوریک بین طلاق و ازدواج وجود ندارد. بعلاوه تنها داشتن رابطه تئوریک کافی نیست بید این رابطه قابل اندازه گیری هم باشد.و بتوان رابطه را از طریق شواهد کافی به طور قابل اتکا اندازه گیری کرد.

تحلیل رگرسیون( Regression Analysis)

در اکثر روشهای تحلیلی که با استفاده از ضرایب همبستگی بین دو متغیر صورت می‌گیرد، می توانیم پی ببریم که اولا آیا بین دو متغیر رابطه وجود دارد یا خیر، و در صورت وجود رابطه شدت آن چقدر است. اما در صورتی که بخواهیم اطلاعات بیشتری از رابطه و شدت بین دو و یا چند متغیر داشته باشیم و نیز بدانیم به ازای تغییرات در متغیرهای مستقل   چه مقدار به متغیر وابسته  افزوده و یا کاسته می‌شود (  را به ازای تغییرات  پیش بینی نماییم) از تحلیل رگرسیون استفاده می‌شود.

تحلیل رگرسیون رابطه تنگاتنگی با ضریب همبستگی بین متغیرها، نمودار پراکندگی و خط رگرسیون دارد. ضریب رگرسیون  عبارت از شیب خط رگرسیون است و معادله رگرسیون عبارت است از :   می‌باشد. ضریب رگرسیون  نشان دهنده مقدار تاثیر یک متغیر بر  است. (به ازای یک واحد تغییر در ،  چه مقدار تغییر می‌کند).

چون متغیرها دارای واحدهای اندازه گیری مختلفی هستند، واحدهای  نیز متناسب با آنها، مختلف است. در صورتی که این واحدها را استاندارد نماییم ،  ها دارای واحدهای مشابه می‌شوند و آنرا با  (وزن بتا) نشان می‌دهند و به آن ضریب رگرسیون استاندارد می‌گویند.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 9,414
  •   بازدید هفته گذشته: 177,143
  •   بازدید ماه گذشته: 651,931