تشخیص سیاه چاله در شبکه موردی بیسیم با سیستمهای ایمنی مصنوعی

تشخیص سیاه چاله در شبکه های موردی بیسیم با استفاده از سیستمهای ایمنی مصنوعی

تعداد صفحات : 51 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

1 مقدمه1 
-2 مفاهیم مورد نیاز و پیشینه مسئله  1
-1-2 تعریف و ویژگیهای شبکه های موردی بی سیم و حملات آن ها3 
-1-1-2 سیستم های توزیع شده  3
-2-1-2 سیستم های فراگیر  3
-3-1-2 شبکه های موردی بی سیم 4
-4-1-2 پروتکل مسیریابی5  Aodv
-5-1-2 انواع حملات روی شبکه های موردی بی سیم  6
-6-1-2 حمله سیاه چاله8 
-2-2 دستگاه ایمنی بدن9
-1-2-2 ایمنی ذاتی و اکتسابی 9
-2-2-2 اعضای ایمنی9 
-3-2-2 انواع آنتیژن11 
-4-2-2 مولکولهای MHC : عرضه کننده اجزای آنتیژنها12 
-5-2-2 سلولهای B و فرآیند انتخاب با تکثیر13 
-6-2-2 سلولهای T و فرآیندهای انتخاب مثبت و منفی  14
-7-2-2 سلولهای ارایه کننده آنتیژن 15 
-1-7-2-2 گیرندههای شناسایی الگو  16
-2-7-2-2 ماکروفاژها 16 
-8-2-2 سیگنالهای ایمنی16 
-9-2-2 انواع مرگ سلول 18 
1-9-2-2 فاگوسیتوز  18
-10-2-2 خودپایداری سیستم ایمنی18 
-11-2-2 تحمل ایمنی  19
-12-2-2 ایمنی تومورها  20
-13-2-2 ایمنی بافتهای پیوندی 20
-3-2 سیستم های تشخیص نفوذ  21
-1-3-2 سیستم های تشخیص نفوذ  21
-2-3-2 نیازمندی ها یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه22 
-1-2-3-2 مقاومت22 
-2-2-3-2 قابلیت پیکربندی 22
-3-2-3-2 قابلیت توسعه 22
-4-2-3-2 قابلیت مقیاس پذیری  22
-5-2-3-2 قابلیت وفق پذیری  23
-6-2-3-2 تحلیل جامع  23
-7-2-3-2 کارایی23 
-3-3-2 اهداف طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه23 
-1-3-3-2 توزیع شدگی  23
-2-3-3-2 سازماندهی خودکار23 
-3-3-3-2 وزن سبک  24
-4-2 سیستم های ایمنی مصنوعی  24
-1-4-2 مقایسه AIS با بقیه روش ها 26
 AIS-1-1-4-2. 27
-2-1-4-2 شبکه های عصبی 27 
-3-1-4-2 ماشین های برداری 28
-4-1-4-2 درخت تصمیم گیری 28
-5-1-4-2 Kنزدیک ترین همسایه28 
-5-2 کارهای مرتبط انجام شده  28
-3 روش پیشنهادی و کارکرد آن  30
-1-3 مقدمات30 
-2-3 شبیه سازی رفتار شبکه با  ns2 31
-1-2-3 شبیه سازی شبکه با رفتار نرمال  31
-2-2-3 حمله سیاه چاله و نحوه شبیه سازی آن  31
-3-2-3 طراحی ساختار سیستم تشخیص سیاه چاله  32
-1-3-2-3 بخش دسته بندی  33
-2-3-2-3 انتخاب ویژگیهای مورد بررسی  34
-3-3-2-3 سلولهای T36
-4-3-2-3 فرایند37  Hypermutation
-5-3-2-3 سلولهای  B37
-6-3-2-3 جمع بندی  37
-4 ارزیابی کارایی سیستم پیشنهادی  39
-1-4 مشخصات کلی شبیه سازی  39
-2-4 تعریف معیارهای ارزیابی  39
-3-4 تاثیر تعداد گره های ناسالم بر معیارهای اصلی تشخیص سیستم  40
-4-4 تاثیر تعداد کل گره ها و تعداد گره های ناسالم بر دقت تشخیص سیستم  41
-5-4 تاثیر مقدار حد آستانه شباهت سلول T بر دقت تشخیص و طول مدت فرایند انتخاب منفی  42
-6-4 تاثیر مقدار حد آستانه شباهت سلول B بر میزان FP ، FN ، TP و  TN43
-7-4 مقایسه عملکرد روش پیشنهادی با دیگر روشها44 
-5 نتیجه گیری و کارهای آتی  45
-6 مراجع47 

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 939
  •   بازدید هفته گذشته: 158,500
  •   بازدید ماه گذشته: 502,289