انتشار اطلاعات در شبکه VANET

انتشار اطلاعات در شبکه VANET

تعداد صفحات : 105 با فرمت ورد

 

فهرست

مقدمه 3
فصل اول : انواع شبکه های بی سیم 9
1- 1WPAN 10
2- 1WLANS 10
3-1 WMANS 10
4-1 WWANS 10
5-1 WLAN ها 11
1-5-1 معماری802.11. 11
2-5-1 استانداردهای 802.11 12
•802.11b 12
• 802.11a 12
3-5-1امنیت WLAN 13
WEP • و WPAو WPAZ 13
6-1 شبکه های Ad-hoc 14
1-6-1 تاریخچه شبکه های Ad- Hoc 15
2-6-1 ویژگی های شبکه های Ad-Hoc 18
3-6-1 کاربرد شبکه های Ad hoc 22
7-1 شبکه های VANET 23
فصل دوم: مرور کلی بر مسیریابی در VANET 28
1-2 مسیر یابی در VANET 29
2-2 پروتکل ها 30
1-2-2 AODV 30
2-2-2 SRB 31
1-2-2-2. گره حلقه امن( SRN) 32
2-2-2-2 گره های خارجی (ON) 32
3-2-2-2 گره های داخلی (IN) 33
3-2-2 DRNS 33
4-2-2 GVGrid 34
5-2-2 DOLPHIN 35
6-2-2 WTRP 37
7-2-2 DSR 38
8-2-2 SADV 38
فصل سوم: انتشار داده در VANET 40
1-3شرح انتشار داده در VANET 41
2-3-اجزای پروتکل های انتشار مطمئن 46
1 -2-3پروتکل فراگیر درجه-آگاهی (EAEP) 46
2-2-3ارایه انتشار گروهی (PGB) 47
3-2-3 AckPBSM 47
4-2-3 DECA 48
5-2-3 POCA 48
3-3 اجرای ارزیابی 49
1-3-3 نتیجه شبیه سازی 49
2-3-3 متریک 50
3-3-3 نتیجه شبیه سازی 51
4-3 سبک مستقیم مکانیسم انتشار داده 54
5-3 سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده 58
6-3 ارایه سبک تقاطع مکانیسم انتشار داده ارتقا یافته 60
7-3 انتشار داده در VANET 63
1-3-7 انتشار V2I 63
2-7-3 انتشار V2V 63
8-3 شرح کار 65
9-3 ارایه تکنیک انتشار داده 70
1-9-3 طرح اصلی 70
2-9-3 تشکیل ونگهداری خوشه 71
3-9-3 ارتباط خودرو به خودرو 72
4-9-3 ارتباط زیر ساخت با خودرو 72
10-3 پروتکل DV-CAST 73
1-10-3ناحیه های ترافیکی مختلف در VANET 73
• ناحیه ترافیکی متراکم 74
• ناحیه ترافیکی پراکنده 75
2-10-3طرح نهایی 76
3-10-3طرح اصلی 77
2-3-10-3 قواعد مسیر یابی 79
3-3-10-3مکانیسم شناسایی همسایه 79
4-10-3 الگوریتم مسدود کننده انتشار 80
5-10-3 تکنیک ذخیره ارسال 80
11-3 مولفه های اصلی مسیریابی 81
1-11-3 مجاورت ارتباط گسترده 81
2-11-3 مجاورت ارتباط پراکنده 82
3-11-3 مجاورت در قطع ارتباط کلی 84
12-3 اجرای شبکه 85
1-12-3 ابزار NS2 86
2-12-3 نتایج آزمایش 86
13-3 جنبه های برقراری ارتباط خودروها 87
1 -13-3 ویژگی ها/ فرضیه ها 88
2-13-3 دو روش برای انتشار اطلاعات 90
3-13-3 انگیزه برای روش ترکیبی 91
14-3 شیوه ترکیبی برای معماری سیستم 93
1-14-3 دامنه ارتباطی 94
2-14-3 دامنه کاربردی 97
3-14-3 استراتژی انتشار اطلاعات 98
4-14-3 ایجاد هماهنگی بین گره هوشمند و غیر هوشمند 100
15-3 استراتژی انتشار اطلاعات 101
فصل چهارم:نتیجه گیری 103
مراجع 105
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 10,995
  •   بازدید هفته گذشته: 102,346
  •   بازدید ماه گذشته: 616,409