تخمین هزینه نرم افزار با استفاده از تبدیل موجک و شبکه های عصبی توسط ژنتیک

تخمین هزینه نرم افزار با استفاده از تبدیل موجک و شبکه های عصبی توسط ژنتیک

تعداد صفحات : 75 با فرمت ورد

 

فهرست مطالب

فهرست جدول‌ها

فهرست شکل‌‌ها

فهرست علایم و نشانه‌ها

فصل 1-    کلیات تحقیق

1-1-    مقدمه

1-2-    مشکلات تحقیق

1-3-    اهداف

1-4-    سوالات تحقیق

1-5-    ساختار پایان نامه

فصل 2-    ادبیات مسئله و پیشینه تحقیق

2-1-    مقدمه

2-2-    مفهوم تخمین هزینه

2-3-    تخمین هزینه نرمافزار

2-4-   انواع تخمین

2-4-1-   تخمین ساخت یافته

2-4-2-   تخمین تحلیلی 

2-4-3-   تخمین مقایسه ای

2-5-   اندازه نرمافزار

2-5-1-   تعداد خطوط کد

2-5-2-   علم نرم افزار

2-5-3-   نقاط کاری.

2-5-4-   نقطه ویژگی

2-6-    روشهای غیرالگوریتمی

2-6-1-   روش داوری کارشناسانه

2-6-2-   تخمین با قیاس

2-6-3-   روش پارکینسون

2-6-4-   پایین به بالا

2-6-5-   بالا به پایین

2-7-    روشهای الگوریتمی

2-7-1-   مدل های COCOMO

2-7-2-   مدل Putnam

2-7-3-   روش های مبتنی بر آنالیز نقطه ی تابعی

2-8-    مدل تخمین هزینه نرم افزار مبتنی بر منطق فازی

2-9-    تخمین هزینه نرمافزار با استفاده از شبکههای عصبی

2-10- تخمین نیروی کار نرم افزار بوسیله الگوریتم ژنتیک با پارامترهای تنظیم شده

2-11- چهارچوب مبتنی بر شبکه عصبی و منطق فازی برای تخمین هزینه توسعه نرم افزار

2-12- بهینهسازی پارامترها با استفاده از بهینه سازی دسته ذرات(PSO)

2-13- شبکه عصبی موجک برای تخمین هزینه

2-14- پیشگویی عصبی-ژنتیک برای توسعه نیروی کار نرم افزاری

2-15- شبکه عصبی-موجک و الگویتم ژنتیک

2-15-1- مبنای پزشکی شبکههای عصبی

2-15-2- نرون مصنوعی

2-15-2-1-  تابع انتقال خطی 

2-15-2-2-  تابع انتقال لگاریتمی

2-15-2-3-  تابع انتقال حلقوی 

2-15-3- شبکه عصبی مصنوعی

2-15-4- انواع شبکه های عصبی

2-15-4-1- شبکه های عصبی پرسپترون

2-15-4-2- شبکه های پرسپترون چندلایه

2-15-4-3- شبکه توابع پایه شعاعی

2-15-4-4- شبکهیادگیری تدریج بردار

2-16- الگوریتم ژنتیک

2-16-1- ساختار الگوریتم‏های ژنتیکی

2-16-2- کروموزوم

2-16-3- جمعیت

2-16-4- تابع برازندگی

2-16-5- عملگرهای الگوریتم ژنتیک

2-16-5-1-  عملگر انتخاب

2-16-4-2-  عملگر آمیزش

2-16-5-3- عملگر جهش

2-17- تبدیل موجک

2-17-1-   تبدیل فوریه

2-17-2-   تبدیل موجک پیوسته

2-17-3-   تبدیل موجک گسسته

فصل 3-   روش پیشنهادی

3-1-    مقدمه......

3-2-    روش پیشنهادی

3-3-    نوآوری انجام شده

3-3-1-     شبکه های عصبی- موجک

3-3-2-     نرمالسازی

3-3-3-     استخراج ویژگی بوسیله الگوریتم ژنتیک

3-3-3-1-   عملگر تقاطع

3-3-3-2-   جهش

3-3-3-3-   تاثیر پارامترهای کنترلی

3-3-4-     الگوریتم یادگیری

فصل 4-    نتایج تجربی

4-1-    پایگاه داده

4-1-1-     پارامترهای شبکه

4-2-    نتایج تجربی

4-3-    مقایسه با روشهای نوین

فصل 5-    نتیجه گیری

فهرست مراجع

چکیده انگلیسی
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,876
  •   بازدید امروز : 32,148
  •   بازدید هفته گذشته: 134,052
  •   بازدید ماه گذشته: 617,864