مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر

مقایسه محاسبات ابری با شبکه های نظیر به نظیر

تعداد صفحات : 86 با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

 

چکیده

فصل اول : شبکه های نظیر به نظیر

1-1- شبکه‌های کامپیوتری چیست؟

1-2-نظیر به نظیر چیست؟

1-2-1 شبکه های همتا به همتا

1-2-2 انواع شبکه‌های همتا به همتا

1-2-3 خصوصیات شبکه­های همتابه­ همتا

1-2-4 کاربردهای شبکه­های همتا به همتا

1-2-5 دسته­بندی شبکه‌های همتا به همتا

1-2-6 انواع نرم­افزارهای Peer – To – Peer

1-2-7 فواید نرم­افزارهای Peer – To – Peer

1-2-8 مضرات نرم­افزارهای Peer – To – Peer

1-3 بررسی شبکه های Peer – T0 – Peer

1-3-1 مزایای شبکه های Peer – T0 – Peer

1-3-2 معایب شبکه های Peer – To – Peer

1-3-3- راهکارهای امنیتی برای استفاده از شبکه‌های همتا به همتا

فصل دوم محاسبات ابری

2-1 پردازش ابری چیست؟

2-2 آشنایی بیشتر با پردازش ابری

2-3- تفاوت ارائه­دهندگان پردازی ابری و ارائه­دهندگان خدمات IT سنتی چیست؟

2-4- معماری پردازش ابری

2-5 زیرساختهای پردازش ابری

2-5-1 مجازی سازی

2-5-2 پردازش شبکهای

2-5-3 وب 2.

2-6 انواع ابرها در پردازش ابری

2-6-1 ابر عمومی..

2-6-2 ابر گروهی..

2-6-3 ابر خصوصی..

2-6-4 ابر آمیخته یا هیبریدی

2-7- مدل‌های رایانشی غیر ابری

2-7-1 مدل رایانش خودمختار

2-7-2- مدل کارخواه-کارساز

2-7-3 مدل رایانه بزرگ

2-7-4 مدل رایانش همگانی

2-7-5 مدل نظیر به نظیر

2-8 اقتصاد رایانش ابری

2-9 امنیت...

2-9-1 تهدیدات امنیتی خدمات پردازش ابری

2-9-2 امنیت معماری

2-10- نگرانی­های امنیتی در پردازش ابری

2-10-1 در دسترس بودن شبکه

2-10-2 بقاء ارائه­دهنده ابر

2-10-3 بازیابی و تداوم کسبوکار

2-10-4 حوادث امنیتی

2-10-5 شفاف­سازی

2-10-6 از دست دادن کنترل فیزیکی

2-11- خطرات جدید، آسیب­پذیری­های جدید

2-11-1 استانداردهای امنیتی برای یک ابر باید شامل موارد زیر باشد.

2-12- چالش‌های پیشروی پردازش ابری

2-12-1 آسیب پذیری در برابر رکود اقتصادی

2-12-2 شکل جدید نرم‌افزارها

2-12-3 پذیرش...

2-12-4 کنترل.

2-12-5 هزینه‌های پهنای باند

2-12-6 محبوس شدن توسط ارائه دهندگان و استانداردها

2-12-7 شفافیت دسترسی

2-12-8 قابلیت اطمینان

2-12-9 حفظ حریم خصوصی

2-12-10 امنیت رایانش ابری‎

2-12-11 میزان در دسترس بودن و کارایی

2-13 بررسی Cloud Computing

2-13-1 مزایای Cloud Computing

2-13-2 معایب Cloud Computing

2-13-3 برندگان انقلاب ابری

2-13-4 بازندگان انقلاب ابری

2-13-5 نگاهی به آینده

2-13-6 رایانش ابری چگونه به ما کمک می کند؟.

2-13-7 رایانش ابری در زندگی ما چه تغییراتی ایجاد می کند؟.

2-13-8 چه کسانی می توانند از مزایای Cloud Computing بهره مند شوند؟

فصل سوم:مقایسه­ی محاسبات ابری و شبکه­های نظیر به نظیر.

3-1 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث امنیت و قابلیت اعتماد:

3-1-1 امنیت و قابلیت اعتماد در سیستمهای نظیر به نظیر:

3-1-2 تهدیدهای امنیت داده در شبکه­های نظیر به نظیر:

3-1-3 تأثیر اشتراک فایل بر امنیت پایگاه داده:

3-1-4 قوانین اعتماد در تأمین امنیت داده در شبکه نظیر به نظیر:

3-1-5 درجه قابلیت اعتماد هر یک از مؤلفه­ها در شبکه.

3-1-6 مؤلفه­های غیر قابل اعتماد درشبکه:

3-1-7 امنیت و قابلیت اعتماد در محاسبات ابری..

3-2- بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث اقتصادی..

3-2-1 اقتصاد در شبکه­های نظیر به نظیر

3-2-2 اقتصاد در محاسبات ابری

3-3 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث پویایی..

3-3-1 پویایی در شبکه­های نظیر به نظیر

3-3-2 پویایی در محاسبات ابری

3-4- بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث گمنامی..

3-4-1 گمنامی در شبکه­های نظیر به نظیر

3-4-2 گمنامی در محاسبات ابری

3-5- بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث افشای اسرار شرکتها و یا افشای اطلاعات حساس و شخصی

3-5-1 افشای اسرار شرکتها و یا افشای اطلاعات حساس و شخصی در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-5-2 افشای اسرار شرکتها و یا افشای اطلاعات حساس و شخصی در محاسبات ابری..

3-6 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث راهکارهای امنیتی..

3-6-1 راهکارهای امنیتی در شبکه­های نظیر به نظیر

3-6-2 استفاده از یک نرم افزار آنتی ویروس و به روز نگه داشتن آن.

3-6-3 نصب و یا فعال نمودن یک فایروال

3-6-4 استفاده از برنامه­های اصلی و مطمئن

3-6-5 رمز دار نمودن فایلهای خصوصی و مهم

3-6-6 راهکارهای امنیتی در محاسبات ابری

3-7 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث مقیاس پذیری..

3-7-1 مقیاس پذیری در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-7-2 مقیاس پذیری در محاسبات ابری

3-8- بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث خودمختاری..

3-8-1 خودمختاری در شبکه­های نظیر به نظیر:

3-8-2 خودمختاری در محاسبات ابری

3-9- بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث استعداد لازم در مقابل حملات...

3-9-1 استعداد لازم در مقابل حملات در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-9-2 استعداد لازم در مقابل حملات در شبکه محاسبات ابری..

3-10 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث پیگیری و تعقیب قانونی..

3-10-1 پیگیری و تعقیب قانونی در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-10-2 پیگیری و تعقیب قانونی در محاسبات ابری..

3-11 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث کارآیی توسعه یافته.

3-11-1 کارایی توسعه یافته در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-11-2 کارایی توسعه یافته در محاسبات ابری..

3-12 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث ارتقای نرم افزاری سریع و دائم.

3-12-1 ارتقای نرم افزاری سریع و دائم در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-12-2 ارتقای نرم افزاری سریع و دائم در محاسبات ابری..

3-13 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث سازگاری بیشتر فرمت اسناد.

3-13-1 سازگاری بیشتر فرمت اسناد در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-13-2 سازگاری بیشتر فرمت اسناد در محاسبات ابری..

3-14 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث دسترسی جهانی به اسناد.

3-14-1 دسترسی جهانی به اسناد در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-14-2 دسترسی جهانی به اسناد در محاسبات ابری..

3-15 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث قابلیت اطمینان بیشتر به داده

3-15-1 قابلیت اطمینان بیشتر به داده در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-15-2 قابلیت اطمینان بیشتر به داده در محاسبات ابری..

3-16 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه.

3-16-1 در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-16-2 در اختیار داشتن آخرین و جدیدترین نسخه در محاسبات ابری..

3-17 بررسی دو نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث همکاری گروهی ساده­تر.

3-17-1 همکاری گروهی سادهتر در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-17-2 همکاری گروهی سادهتر در محاسبات ابری..

3-18 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث نیاز به اتصال دائمی به اینترنت:

3-18-1 نیاز به اتصال دائمی به اینترنت در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-18-2 نیاز به اتصال دائمی به اینترنت در محاسبات ابری..

3-19 بررسی دو سیستم نظیر به نظیر و پردازش ابری از حیث محدودیت ویژگی­ها

3-19-1 محدودیت ویژگیها در شبکه­های نظیر به نظیر.

3-19-2 محدودیت ویژگیها در محاسبات ابری

منابع و مآخذ.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 5,555
  •   بازدید هفته گذشته: 88,064
  •   بازدید ماه گذشته: 638,455