همگام سازی سازی خودکار مدل ها در معماری رانه

همگام سازی سازی خودکار مدل ها در معماری رانه

تعداد صفحات : 38 با فرمت وردو قابل ویرایش

 

یکی از نیازمندی ها در معماری مدل رانه امکان انتشار تغییرات ایجاد شده در یک مدل به سایر مدل های مرتبط با آن و سازگار کردن این مدل ها با یکدیگر است. همگام سازی فرآورده های مرتبط با یکدیگر  یکی از فعالیت های کلیدی در نگهداری نرم افزار می باشد که بسیار زمانبر و پرخطاست. با توجه به هزینه های سنگین نگهداری محصولات نرم افزاری همواره یافتن راهی برای کاهش این هزینه ها مورد توجه بوده است. از آنجا که مدل ها فرآورده های اصلی در توسعه مدل رانه هستند بنابراین همگام سازی مدل ها یکی از فعالیت¬های اصلی در نگهداری آنها تلقی می شود. خودکارسازی روشی برای کاهش هزینه هاست اما همه فعالیت¬ها قابل خوکارسازی نبوده و فعالیت هایی که به صورت سیستماتیک و روشمند قابل انجام باشند امکان خودکارسازی آنها وجود دارد . از آنجا که نمایش مدل ها در معماری مدل رانه بر اساس استانداردها ی مشخص بوده و تبدیلات مدل به صورت خودکار و یا نیمه خودکار قابل انجام است، به نظر میرسد خودکارسازی همگامی مدل ها دور از دسترس نباشد. در این گزارش نتیجه مطالعات انجام شده بر روی خودکارسازی همگامی مدل ها در معماری مدل رانه ارائه شده است. هدف این مطالعات بیان یک مساله باز و اهمیت آن در این حوزه و مشخص کردن کارهای آینده در راستای رسیدن به راهحلی مناسب برای مساله مورد نظر می باشد .

تاکنون برای همگام سازی مدل های طراحی با کد منبع کارهایی انجام شده است و برخی از ابزارها مانند OptimalJ این همگام سازی را تا حدی انجام میدهند. اما همگام سازی مدل با مدل بعد از ارائه معماری مدل رانه توسط گروه مدیریت شی مطرح شده است به. علاوه روشهای پیشنهادی متفاوتی برای همگام سازی مدل ها با یکدیگر بیان شده است. در روشهای ابتدایی تر از نوشتن قوانین تبدیل دو طرفه برای همگام سازی استفاده شده است که معایب بسیاری دارد و در سالهای اخیر روشهایی برای همگام- سازی تدریجی مدل ها پیشنهاد شده است که بر پایه استاندارد TGG بوده و تمامی عملگرهای تحقیق را پشتیبانی نمیکنند . 

گروه مدیریت شی همواره استانداردهایی را برای پشتیبانی و حل مشکلات معماری مدل رانه ارائه می کند. در همین راستا استاندارد MOF 2.0 QVT را در سال 2008 ارائه کرده است که در آن نحوه تبدیل مدل های منطبق بر MOF 2.0 را بیان کردهاست. در این استاندارد به هنگام تبدیلات مدل سابقه تبدیلات و روابط بین اجزا مدل ها نگهداری می شود به نظر میرسد که با استفاده از اطلاعات تبدیلات بدست آمده از تبدیلات مدل می توان برای همگام سازی تدریجی مدل ها با یکدیگر استفاده نمود. 

 

 

چکیده 1

مقدمه3

1-1 نگهداری نرم افزار 3

1-2 پیچیدگی نرم افزار 6

1-2-1 مسأله پیچیدگی.. 7

1-2-2  مشکل کنترل فرآیند تولید. 8

1-2-3  استاندارد نبودن نرم افزار 8

1-2-4  مشکل توصیف رفتار سیستم های پیچیده 8

1-3 ضرورت توجه به مساله همگام سازی در معماری مدل رانه. 9

1-4  ساختار گزارش... 10

فصل دوم ادبیات تحقیق.. 11

مقدمه12

2-1  معماری مدل رانه. 12

2-2  مفاهیم و تعاریف.. 13

2-2-1 سیستم13

2-2-2  معماری.. 14

2-2-3 معماری مدل رانه. 14

2-2-4 دیدگاه14

2-2-5 دید15

2-2-6  مدل15

2-2-7 سکو16

2-2-8 برنامه کاربردی.. 16

2-2-9 مدل تبدیل17

2-2-10 سرویس های فراگیر. 17

2-2-11 پیاده سازی17

2-3 چرخه حیات معماری مدل رانه. 17

2-4  معماری مدل رانه در عمل.. 18

2-4-1 ساخت مدل مستقل از محاسبه. 19

2-4-2 ساخت مدل مستقل از سکو. 19

2-4-3  ساخت مدل وابسته به سکو. 19

4-2-4 نگاشت ها19

2-4-5  الگوها 21

2-4-6 تبدیل21

2-5  برخی از استانداردها و فرامدل های معماری مدل رانه. 22

2-5-1 ابزار فراشی (MOF) 22

2-5-2 زبان مدلسازی یکپارچه (UML) 24

2-5-3 فرامدل تبدیل فراداده (XMI) XML.. 25

2-5-4 زبان محدودیت شی  (OCL) 25

2-5-5 نمایه های UML25

فصل سوم26

مقدمه27

3-1 انواع همگام سازی.. 27

3-1-1 همگام سازی مدل با مدل. 28

3-1-2 همگام سازی مدل با کد. 28

3-2  کارهای مرتبط در حوزه همگام سازی مدل با مدل. 28

3-2-1 همگام سازی مدل ها به صورت غیر تدریجی و یکباره 29

3-2-2  همگام سازی مدل ها به صورت تدریجی و عدم امکان ویرایش همزمان مدل ها 30

3-2-3  همگام سازی تدریجی با امکان ویرایش همزمان مدل ها 30

فصل چهارم32

مقدمه33

4-1  نقایص موجود در روشهای مرتبط.. 33

4-2 تعریف مساله34

4-3  سوالات تحقیق.. 35

فهرست منابع36

 

فهرست اشکال

جدول 1-1 سهم هزینه نگهداری نرم افزار 4

شکل : 1-1 ناسازگاری بین نمودار کلاس و نمودار ترتیبی 6

شکل 2-1 فرایند تبدیل مدل در معماری مدل رانه 17

شکل 2-2 چرخه حیات معماری در مدل رانه 18

شکل 2-3 سطوح مدل سازی  24

شکل 3-1 تغییرات مدل ها در مدل رانه 28
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09010633413 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 12
  •   تعداد محصول: 8,984
  •   بازدید امروز : 33,207
  •   بازدید هفته گذشته: 171,322
  •   بازدید ماه گذشته: 515,017