پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس خودکارآمدی عمومی

پیش بینی عملکرد شغلی بر اساس خودکارآمدی عمومی و بهزیستی روانشناختی در کارکنان بانک

تعداد صفحات : 115فصل اول کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2بیان مسأله 5
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 9
1-4 اهداف تحقیق 10
1-4-1 هدف کلی 10
1-4-2 اهداف اختصاصی 10
1-5 فرضیه های تحقیق 11
1-6 متغیر های پژوهش 11
1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 12
1-7 -1 تعاریف نظری 12
1-7 -2 تعاریف عملیاتی 13
فصل دوم ادبیات تحقیق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-1 عملکرد شغلی 15
2-1-1 ماهیت عملکرد شغلی (نظریه ها) 16
2-1-2 عملکرد تکلیفی 17
2-1-3 ارزیابی عملکرد تکلیفی 19
2-1-4 عملکرد و جوّ سازمانی 21
2-2 مبانی خودکارآمدی 22
2-2-1 خود و خودکارآمدی 25
2-2-2 تعاریف خودکارآمدی 26
2-2-3 خودکارآمدی خاص و خودکارآمدی عام 28
2-2-4 رویکرد شناختی - اجتماعی خودکارآمدی 28
2-2-5 مؤلفه های خودکارآمدی 29
2-2-6 مفهوم خودکارآمدی 30
2-2-7 فرایندهای فعال شونده مرتبط با خودکارآمدی 35
2-2-8 اثرات خودکارآمدی بر کارکردهای روان شناختی 39
2-2-8-1 تأثیر خودکارآمدی بر سطح انگیزش 39
2-2-8 -2 تأثیر خودکارآمدی بر عواطف 42
2-2-8-3 چگونگی تأثیر درک خودکارآمدی بر تجربه و فعالیت 43
2-2-9 منابع خودکارآمدی 44
2-2-10مراحل رشد خودکارآمدی 45
2-2-10-1 کودکی 45
2-2-10-2 نوجوانی 46
2-2-10-3 بزرگسالی 46
2-2-10-4 پیری 47
2-2-11 تفاوت تبیینهای رفتاری و شناختی با تبیین درمانی بندورا 47
2-2-12 خودکارآمدی و تنظیم عملکرد 49
2-2-13 خودکارآمدی و انتظار 50
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-14 خودکارآمدی و تفاوتهای سنی و جنسیتی 51
2-2-15 خودکارآمدی و سلامت جسمانی 52
2-2-16 خودکارآمدی و کنار آمدن با استرس 54
2-2-17 خودکارآمدی و عملکرد شغلی 54
2-3 بهزیستی روانشناختی 57
2-3-1 نظریه فرانکل 59
2-3-2 الگوی ویسینگ و وان دان 59
2-3-3 عاطفه 59
2-3-4 شناخت 59
2-3-5 روابط بین فردی 60
2-3-6 نظریه ریف 60
2-3-6-1 پذیرش خود 61
2-3-6-2 هدف و جهت گیری در زندگی 61
2-3-6-3 رشد شخصی 62
2-3-6-4 تسلط بر محیط 62
2-3-6-5 خود مختاری 63
2-3-6-6 روابط مثبت با دیگران 63
2-3-7 عوامل مؤثر بر بهزیستی 64
2-3-8 اجزا و عناصر اصلی بهزیستی روانشناختی 64
2-4 پیشینه تحقیق 65
2-4-1 پیشینه خارجی 65
فصل سوم روش تحقیق
3-1 روش پژوهش 69
3-2 جامعه آماری 69
3-3 نمونه آماری 69
3-4 روش جمع آوری اطلاعات 69
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-5 ابزار جمع آوری داده ها و سنجش متغیرها 69
3-5-1 پرسش نامه 70
پرسش نامه عملکرد شغلی 70
پرسش نامه سنجش خودکارآمدی 70
مقیاس بهزیستی روانشناختی 71
3-6 روایی و پایایی پرسش نامه 72
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 72
3-7-1 مدل معادلات ساختاری 73
فصل چهارم یافته های تحقیق
4-1 اطلاعات جمعیت شناختی 75
4-1-1 جنسیت 75
4-1-2 وضعیت سن 76
4-1-3 مدرک تحصیلی 77
4-1-4 سابقه کاری 78
4-2 تحلیل عاملی تائیدی 79
4-2-1 نتایج تحلیل عاملی تائیدی مقیاس پرسش نامه عملکرد شغلی 80
4-2-2 نتایج تحلیل عاملی تائیدی مقیاس بهزیستی روانشناختی 82
4-2-3 نتایج تحلیل عاملی تائیدی مقیاس پرسشنامه سنجش خودکارآمدی عمومی 86
4-2-4 مدل نهائی روابط بین متغیرها و اثبات فرضیات 87
4-2-5 مدل نهائی عملکرد شغلی بر حسب خودکارآمدی عمومی در تصمیم‌گیری 89
4-2-6 مدل نهائی دانش شغلی بر حسب اطلاعات شغلی و روابط با دیگران 92
4-2-7 مدل نهائی مهارت شغلی بر حسب انتخاب هدف و خودمختاری 93
4-2-8 مدل نهائی مهارت شغلی بر حسب برنامه ریزی و تسلط بر محیط 96
4-2-9 مدل نهائی نگرش و رفتار نیروی انسانی بر حسب حل مسئله و زندگی هدفمند 98
4-2-10 مدل نهائی نگرش و رفتار نیروی انسانی بر حسب حل مسئله و رشد فردی 100
4-2-11 نیکوئی برازش مدل 102
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
5-1 خلاصه یافته های پزوهشی 104
5-2 یافته های تحقیق 107
5-2-1 یافته های توصیفی تحقیق 107
5-2-2 یافته های استنباطی تحقیق 108
5-3 بحث و نتیجه گیری 110
5-4 محدودیت های تحقیق 114
5-4-1 محدودیت های غیر قابل کنترل 114
5-5 پیشنهادات تحقیق 114
5-5-1 پیشنهادهایی از یافته های تحقیق 114
5-5-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده 115 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
پشتیبانی : 09359579348
در پیام رسان ها ( واتس اپ ، بله ، ایتا ، ای گپ) پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 2
  •   تعداد محصول: 7,448
  •   بازدید امروز : 2,984
  •   بازدید هفته گذشته: 20,602
  •   بازدید ماه گذشته: 114,925