مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا

شرح فایل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا

خصوصیات محصول:

منابع فارسی و انگلیسی دارد.
ارجاع و پاورقی استاندارد دارد.
رفرنس دهی استاندارد دارد.
کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق
گارانتی بازگشت وجه دارد.
فرمت : doc

تعداد صفحات : 34

 

 

بخشی از متن :


مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا

سبک زندگی

در عصر جدید که دوران ما بعد سنتی است در برابر شکل‌های نوین تجربه باواسطه ،هویت شخصی به صورت رفتارهایی جلوه گر می‌ شود که به طور بازتابی بروز می‌ کنند این تصویر بازتابی از خویشتن بر روایت‌های زندگی ناهموار منسجم وهمواره قابل تجدید نظری استوار است که در تارو پود انتخاب‌های متعدد وبر آمده از نظام‌های مجرد جای می‌ گیرند، در زندگی اجتماعی امروزین مفهوم شیوه یا سبک زندگی معنایی خاص به خود می‌ گیرد. هرچه نفوذ و کشش صنعت کمتر می‌ شود وهر چه زندگی روزمره بیشتر بر حسب تاثیرات متقابل عوامل محلی وجهانی بازسازی می‌ شود وافراد بیشتر ناچار می‌ شوند سبک زندگی خود را از میان گزینه‌های مختلف انتخاب نمایند .البته عوامل استاندارد کننده هم به ویژه از طریق کلایی کردن بیشتر تولیدات اجتماعی نقش خاص خود را دارند ،چرا که فرایندهای تولید وتوزیع سرمایه داری در واقع مولفه هایی هسته ای نهادهای مدرنیته را تشکیل می‌ دهند با این وصف به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی امروزی وهمچنین به علت تکثر زمینه‌های عمل وتنوع مراجع انتخاب سبک زندگی پیش از پیش در ساخت هویت شخصی وفعالیت روزمره اهمیت یافته اند (گیدنز،2011) سبک زندگی اصطلاحی است که در آن فرهنگ سنتی چندان کاربرد ندارد چون ملازم با نوعی انتخاب از میان تعداد کثیری از امکانات موجود است و در عمل نه فقط از نسل گذشته تحویل گرفته نمی‌ شود بلکه پذیرفته می‌ شود به نظر( دیوید چنی) سبک‌های زندگی به مثابه گفتمانی در دوره مدرنیسم محسوب می‌ شوند . دوران مدرن براساس پیدایش ایدولوِِ‍ژی‌های غیر دینی غالب مشخص می‌ شود که بر حسب درجات وگونه‌های متفاوت آگاهی طبقاتی سازنده تضاد اجتماعی اند (چنی[1]،2010).

دوره مدرن با آنچه( لیوتار )از آن تحت عنوان سلطه کلان به روایت یاد می‌ کند، سلطه دولت ملی و شکل گیری حوزه عمومی‌ مبتنی بر گفتمکان عقلانی غیر شخصی مشخص می‌ شود. (آندرسن[2]،2011) سبک زندگی سه ویژگی یاد شده مدرنیته را از پایه تضعیف می‌ کند . در ارتباط با مورد نخست سبک‌های زندگی یا تعداد پشتیبانیشان در برابر ورود هرگونه کلان روایی که بخواهد مقتدرانه ساختار صورت‌های اجتماعی را توصیف کند ایستادگی ومقاومت کند . در ارتباط دولت ملی سازمان‌های تولید وتوزیع که ارائه دهنده خدمات سبک زندگی هستند، از مرزهای ملی فرا می‌ روند وهر تصویری از فرهنگ ملی را مخدوش کرده وبه ریشخند می‌ گیرند این سازمان ها با آنکه تجربه محلی را نابود می‌ کنند اما آن رادر رابطه ای ضرورتا دیالتیکی (کنایی) با شبیه سازی دراماتیک جهانی قرار می‌ دهند. نکته سوم که از همه مهمتر است این است که سبک‌های زندگی در راستای تار و مبهم کردن ونهایتا تغیر دادن شکل تمایزات موجود بین حوزهای عمومی‌ وخصوصی عمل می‌ کند وبااین کار درجهت ساختن وشکل دادن ادراک‌های جدید از روابط شکل‌های موجودیت اجتماعی فردی وجمعی عمل می‌ کند. (جمهری، 1391). در این جهت چنین سبک‌های زندگی را که فرزند مدرنیته اند نیازمند بازشناسی به واسطه شکل‌های ساختاری نوظهوری می‌ دانند که متعلق به دوران پست مدرن اند . بدین ترتیب میتوان گفت که سبک زندگی عبارتست از طیف رفتاری که اصل انسجام سنجش بر آن حاکم است عرصه ای از زندگی را تحت پوشش دارد ودر میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است که الزاما بر همگان قابل تشخیص نیست. (فاضلی، 1389) این در حالی است که محقق اجتماعی میان سبک‌های زندگی وبقیه طیف‌های رفتارهای افراد جامعه تمایز قائل اند، البته سبک زندگی می‌ تواند تشخیص پذیر باشد یا اساسا به قصد ایجاد تشخیص سامان داده شود در نهایت می‌ توان گفت که سبک زندگی زاییده انتخاب‌های مردم در میان محدودیت‌های ساختاری است که آنها را فرا گرفته است با عنایت به تعریف بالا سبک زندگی باید به این نکته توجه داشت اولا تحلیل سبک زندگی تنها به بررسی الگوهای مصرف مادی محدود نمی‌ شود.(شبری، 1390) تحلیل سبک زندگی پژوهشی است در باره زندگی اجتماعی آن چنان که در عمل تحقیق میابد وزندگی عناصری پیش از مصرف نیز در بر دارد، ثانیا پژوهش در باره سبک زندگی به منزله مفهومی‌ که در حد وسط ساختار وانتخابگری عاملان منشاها و پیامدهای خود ومصرف بقیه فرایندهای دنیای جدید قرار گرفته است راهی را برای آزمون دنیای اجتماعی در ابعاد مختلف است پژوهش در مورد سبک زتدگی عرصه است برای دنبال کردن مباحثه در واقعیت آزموده شود وپیامد آنچه تحقیق یافته است برای خود فرد وجامعه ارزیابی شود از آنچه که پژوهش سبک زندگی درباره رفتارها وفعالیت‌های واقعی است این امکان را فراهم میآورد که تا تغییراتی که در تحقیق یافته است مطالعه کنیم وحتی به این نکته بپردازیم که میان آنچه ارزش‌های ما حکم میکرده اند ونگرشهای ما بدان تمایل داشته اند با آنچه تحقیق یافته است چقدر فاصله دارد (ریاحی، 1388).

در دوره بندی حیات تمدنی به گونه‌های سنتی مدرن وپست مدرن با توجه به ویژگی‌های ذاتی هر دوره به سختی می‌ توان جایی دقیق ومتفق القول برای جامعه ای در حال گذار همانند ایران در نظر گرفت که گاه تئوری‌های موجود منطبق است وگاه در برخی موارد به آن معارض وناهمخوان است حکومتی شبه سنتی وبرخوردار از امکانات سخت افزاری مدرنیته وطیف جمعیتی که سبب مواجه ومشارکت ناگزیرا جریان جهانی شدن ماهیتی پست مدرن به وجود آورده است .موضوعی مبهم را تداعی می‌ کند که در اجتماع آنها به سختی می‌ توان تصویری دقیق از یک برهه تمدنی مشخص را باز شناخت پرداختن به مساله سبک زندگی امری نیست که به گونه ای در خود قابل توجه باشد ما در دوره ای مختلف کسبه ،عمله ،شنحه ،مالک ،رعیت ،...بوده ایم کسبه واهل عیالش پوشاکی از مخمل ودیبا واطلس بر تن می‌ کردند وعمله از پوششی چون شلوار جین وکرابات برخوردار بوده اند، در واقع مطالعه درباب سبک زندگی جوانان در عوامل اجتماعی موثر بر آن از جهات مختلف می‌ توان مثمر ثمر باشد ،اولا در پی انجام چنین تحقیقاتی می‌ توان به شناختی ذیقیمت از جامعه دست یافت، ثانیا از طریق چنین پژوهش هایی به ویژه مطالعه سبک زندگی فرهنگ مردم می‌ توان عوامل متعددی را شناسایی کرد که روندی دراز مدت قریحه ورفتار فرهنگی آنها را در سطوح مختلف ساخته اند ثالثا عوامل سازنده مسیر شناخته می‌ شوند، رابعا این گونه مطالعات نشان می‌ دهند که سبک زندگی مردم بر نوع سناریوی هایی که در آینده ترسیم می‌ کنند تاثیر می‌ گذارند واین نکته درباره سبک زندگی مادی ومعنوی توام صدق می‌ کند دانستن این سناریو ها راهی برای شناخت مسیر احتمالی حرکت جامعه یا حداقل شناخت راهی است که مردم پیمودن آن را مطلوب می‌ پندارند واین گونه اطلاعات حداقل لازم برای ساختن سیاست اجتماعی واقع بینانه ترند (بخشش، 1389).[1].Chaney

[2] .Anderson

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا

نابع داخلی :

آزاد ارمکی،تقی (1389). نظریه‌های جامعه شناسی، تهران،انتشارات سروش.

آزاد ارمکی، چاوشیان، تقی، ، حسن. (1389). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن .تهران انتشارات تمدن

ابراهیمی، قربانعلی ، گونه ، عباس. (1389 ). سرمایه فرهنگی و مدیریت ظاهر و جوانان زن در توسعه وسیاست شماره 3.صص 176-153

ابن سینا ،حسین بن عبداله (1405) طبیعیات ،کتابخانه آیت اله مرعشی ،قم

احدی، حسن، جمهری، فرهاد،( 1392). روان شناسی رشد. تهران: انتشارات سمت

افضلی ،احمد (1388)، فرهنگ شیعه ،زمزم هدایت چاپ دوم

امیری . رضایی، حسن ، محمد(1392). تاثیر سبک زندگی بر هویت اجتماعی جوانان مطالعه موردی جوانان 29-15 ساله شهر بابل

برجعلی، زهرا ، خسروی، زهرا (1390). جهت گیری مذهبی وساختار هویت فردی انتشارات دانشگاه

برک، لور ای. (1393 ). روان شناسی رشد (ج ۲) . ترجمه ی یحیی سید محمدی. تهران: انتشارات سمت

پارسا ،محمد.( 1393). روانشناسی یادگیری بربنیاد نظریه ها– تهران انتشارات مهارت

پایبنده، فروزنده، جعفر ، محبوبه. (1390 ). بررسی رابطه میزان هویت ملی و هویت قومی‌ در بین جوانان دهدشت. پژوهش جوانان فرهنگ جامعه شناسی شماره 5. ص122

پاینده، حسین ( 1389 ). قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران، تهران: نشر روزنگار.

پرنیان، لیلا ، همت، صغری( 1392 ). مطالعه رابطه سبک زندگی وهویت – انتشارات مطیع

تامیلسون، جان. (1388). جهانی شدن و هویت فرهنگی (مترجم الهام کریمی‌ بلان ) . شماره 19 صص 70-52تبریز

جمهری ،رضا(1391)پیش دانشگاهی ایران و جهانی شدن و تأثیر آن بر ارزش ها و هویت دینی و ملی

چاوشیان، حسن ( 1389). سبک زندگی و هویت اجنماعی، پایان نامه دکنرا جامعه شناسی، دانشکده علوم اجنماعی دانشگاه تهران.

چاوشیان، حسن، ( 1389 )، سبک زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخابهای ذوقی به عنوان شالودهی تمایز و تشابه اجتماعی در دورهی مدرنیته اخیر، رسالهی دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

خاکشور، فاطمه،نوروزی، محمد .(1393). نقش تصور از خدا وهویت زندگی درمعنای زندگی- تهران انتشارات مهارت

خواجه نوری ،بیژن ، دلاور، مریم السادات (1391). عوامل موثر بر دوستی دختر وپسر در بین جوانان شهر شیراز با تاکید بر فرایند جهانی شدن ،جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان شماره 46صص64-64

خواجه نوری، بیژن ، رحمانی، علی . هاشمی، سمیه .(1389). سبک زندگی وهویت ملی مطالعه موردی ،دانش آموزان دبیرستانهای شهر شیراز (مطالعات ملی شماره 44صص152-127)

خواجه نوری، بیژن ، ریاحی، زهرا. (1392 ). جهانی شدن و دنیا گرایی و زنان مورد مطالعه شهرستان شیراز و استهبان، شماره 15صص21-47

خواجه نوری، بیژن ، مقدس، علی اصغر. (1391). جهانی شدن وتغییر هویت اجتماعی زنان شماره 7.صص32-5

خواجه نوری، بیژن، ریاحی، زهرا، مساوات، ابراهیم( 1392 ). ادراک رابطه سبک زندگی و میزاندینداری جوانان ،مورد مطالعه جوانان شهر شیراز علوم اجتماعی شوشتر شماره 200صص103-130

دهخدا، علی اکبر. لغت نامه دهخدا. انتشارات دانشگاه تهران. تهران

ذوالفقاری ،ابوالفضل ، سلطانی، لاوین (1389). بررسی رابطه ادراک از خدا وسبک زندگی با هویت قومی‌ جوانان مطالعه موردی شهرستان مهاباد (جامعه شناسی ایران شماره 2صص 50-24 )

ربانی، رسول و شیری، حامد (1388). اوقات فراغت و هویت اجتماعی: بررسی جامعه شناختی الگوهای

رحمت آبادی ،الهام ، آقابخشی، حبیب. (1390). سبک زندگی و هویت اجتماعی جوانان رفاه اجتماعی شماره 20صص254-253

رضایی ، مصطفی .(1389). سبک‌های زندگی وچالشهای هویتی جامعه و علوم اجتماعی شماره 15 صص 45-44

رضوی امیری ،اقدس سادات (1393) نوجوانی وهیت یابی ،شیراز ،انتشارات امیر

زلفعلی فام ،جعفر ، غفاری، مظفر.(1388). تحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی دختران دانشجوی دانشگاه گیلان پژوهش جوانان فرهنگ وجامعه شناسی شماره 30 صص140-121

زیمل، گئورگ (1389). کلان شهر و حیات ذهنی ، ترجمه یوسف اباذری، فصلنامه علوم اجتماعی ، شماره2

زیمل، گئورگ (1391 ). پول در فرهنگ مدرن ، ترجمه اباذری، ارغنون، یوسف ، شماره 3، صص 325 - 338 .

سبحانی ،جعفر ،(1390)الهیات علی هدی الکتاب والسنته والعقل ج1،ص163،المرکز العالمی‌ الدرسات لاسلامیه ،قم

سنت کلر، مایکل. (1386). درآمدی بر روابط موضوعی و روانشناسی خود. علیرضا طهماسب و حامدعلی آقایی. تهران، نشر نی (تاریخ چاپ به زبان اصلی 2000)

شالچی ،وحید(1389). سبک زندگی جوانان کافی شاپ تحقیقات فرهنگی ایران شماره 1صص115-93

شتلفر ومانوئل (1390 )عصر اطلاعات ،قدرت هویت ،جلد 1 (مترجم حسن چاوشیان تهران – طرح نو – کفاشی مجید – مترجم پهلوان وکاظم عباسی نژاد عربی (1392 )

صدیق وسروستانی ،رحمت اله ، قادری، صلاح الدین (1388). ابعاد فرهنگی اجتماعی سیاست هویت دانشجویان برمبنای مولفه‌های سنتی و مدرن به تفکیک دانشگاه محل تحصیل تحقیقات فرهنگی ایران شماره 8 صص 65 -35

طباطبایی، محمد حسین (1393)،المیزان ، موسسه علمی‌ بیروت

طبرسی ،فضل بن حسن (1389)،مجمع البیان ،دارلحیات العربی

غباری بناب،ب.،حدادی کوهسار، (1389).رابطه سلامت روانی باتصویرذهنی ازخداوکیفیت دلبستگی دردانشجویان. مجموعه مقالات پنجمین سمینارسراسری بهداشت روانی دانشجویان،تهران،دانشگاه شاهد 22 و 23 اردیبهشت ماه. 248-249

غباری بناب. وحدادی کوهسار.ا( 1388).،رابطه اضطراب وافسردگی باتصویرذهنی ازخدادردانشجویان،. مجله علوم روانشناختی،دورهشتم،شماره31

غضنفری ، احمد(1390 )اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه سبک هویت،تهران انتشارات رشد.

فاضل ، مقداد ،(1388) ارشاد الطالبین ،کتابخانه مرعشی قم

فاضلی، محمد. ( 1389 ). مصرف و سبک زندگی تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

فرریزبی، دیوید (1391 ). جامعه شناسان آلمانی و مدرنیته ، ترجمة مددی، مجید، ارغنون، شمارة 11 و 12 ،

کلانتری ،عبدالحسین ،حسنی ،حسین (1387)رسانه‌های نوین وزندگی روزمره ،تاثیر تلفن همراه برهویت وسبک زندگی – تهران – نشر رسانه

کلینی ،رازی ،محمد یعقوب (1388)اصول کافی مکتب اسلامی‌ تهران

کیرکپارتریک (2013 )وابستگی در نوجوان(مترجم احمد رضایی)تهران انتشارات نوین.

گل محمدی، احمد. ( 1390 )، جهانی شدن، فرهنگ و هویت، تهران: نی

گیدنز آنتونی (1390)مدرنیته ومدرنیسم (مترجم حسینعلی نوروزی ) تهران- نقش جهان

گیدنز، آنتونی .( 1388) . جامعه شناسی: منوچهر صبوری. نشر نی. تهران

گیدنز، آنتونی، ( 1388 )، تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان، نشر نی، تهران، چاپ ششم.

لطف آبادی، نوروزی، حسین و وحیده (1389 ). بررسی چگونگی نگرش دانش آموزان دبیرستانی

ماسن، هنری پاول، دیگران،( 1390). رشد و شخصیت کودک، ترجمه مهشید یاسایی.نشر آزمون

محبی، اکرم ،قریشی، فردین، محمدبخش، بهمن (1390). جهانی شدن و هویت ملی دانشجویان دانشگاه قم

محبی، اکرم، آذر فتحی، اسکندر، محمد بخش، بهمن. (1392). جهانی شدن هویت‌های محلی و جهانی شدن دانشجویان، مطالعه موردی دانشگاه تبریز ،تحقیقات فرهنگی ایران شماره 2صص 121-101

محرمی، توحید.( 1391) . هویت ایرانی- اسلامی ما در هویت ایران. پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی.تهران

معین، محمد. (1390 ). فرهنگ فارسی. موسسه لغت نامه دهخدا. دانشگاه تهران. تهران

نجات، آسیه . شهابی، فاطمه (1392) .دلیستگی ادراک شده دوران کودکی و فرایند انطباق تصور از خدا- تهران انتشارات دانشگاه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک زندگی و ادراک خدا

منابع خارجی

A new perspective«, Hispanic journal of Behavioral sciences, vol. 25, No.1, pp: 35 _55.

Allport ,G, W.(2008). The Individual and his religion. New York , Macmillan.

Allport, G, W. & Ross, J. M.(2008). Personal religious orientation and

prejudice. and Individual Differences, 44, 1022-1031.

Anderson, W. Thomas & Golden, Linda L. (2011) Lifestyle and psychographics: A critical Belief Scale.Internal structure and external relationships. In D. M. Wulff (Ed.),

Berzonsky, M.D.(2012). Identity style and well- Being: Does commitment Matter?Department of psychology, State university of new York at Cortland. Vol.(3),

Burke, P.J. & Clovis, W (2008). »Ethnic role identity among black and white college

Campbell, J. (2007). Adolescent identity development: The relationship with leisure

Chaney, David (2010), Lifestyle, London and New York, Routledge

Chaney, David (2010), Lifestyle, Rutledge Publisher

Clair, S., & Day, H. D, (2011), Ego identity status and values among high school females.

Cockerham, w, Rutten, A. & Abel, T. (2009) Conceptualizing contemporary health

Collins, R. (2010) Credential Society, Newyork: Academic press.

Contexts.Journal of Applied Developmental Science, v 7, p. 197–204.

culture, and resistance. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 41(1)

Deconchy, J, P. (2009). The idea of god: its emergence between 7 and 16 years.

Godin (Ed), from religious experience to a religious attitude (pp. 97 - 108).Chicago: Loyola: A comparison.

development in a Christian liberal arts environment, Journal of Psychology and Theology, Development, 15(1), 25-52.

Duriez, B & Hutsebaut, D.(2009). A slow and easy introduction to the Post Critical

Duriez, B., Smits, I & Goossense, L.(2009). The relation between identity styles and

Erikson, E, H (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.

Foster , R. A. , & Keating, G. J. P (2013) The male God - concept and self - steem: Atheoretical framework. Paper presented at the annual convention of the

societyfor the scientific study of religion, Virginia Beach, VA.

Foster, J. D. & LaForce, B. (2013), A longitudinal study of moral, religious, and identity

Freud, S. (1961). The future of an illusion (J.Strachey, Trans). New York: Norton.(Original published 1927).

Giddenz, A. (2011), Modernity and Self Identity, Cambridge: Polity Press

Giddenz, A. (2011), Modernity and Self Identity, Cambridge: Polity Press.

Godin, A., Hallez, M. (2009).Parental images and divine paternity.Lumen vitae, 19,253 - 284.

Gorsuch, R. L. (2010). Psychology of religion.Annual.Review of psychology, 39,

Handbook of the Psychology of Religion. London: Oxford niversity Press.

Hunsherger, B., Pratt, M & Pance, S. M (2009). Adolescent identity formation:Religious exploration and commitment. An International.Journal of Theory and

Identity: An international Journal oftheory and research. 2(1), 7-28.

in contemporary consciousness«, journal of comparative research in Anthropology andJournal of Personal and Social Psychology,1 ,80-90.

Journal of Youth and Adolescence, v 8, p. 317–326.

Kenya, and Kerala: are women more connected over time? , Gender Technology a n dKing, Pamela. E. (2010). Religion and Identity: The Role of Ideological, Social, and Spiritual

Lawrence, R.T. (2010), Measuring the image of God: The Godimage inventory and the God image scale. Journal of Psychologyand theology. 25(2): 214-226.

lifestyle and motivation, A thesis presented to the university of Waterloo in fulfillment of

lifestyles: Moving beyond weber, The sociological aurterly, vol. 38, No. 2. Pp. 321- 342.

Marcia, James. E. (2009).Identity andpsychosocial development in adulthood.

Miller, B. P. & Shrum, W. (2011). Gender digital divide in the research sectors of Ghana,

Padilla, A.M & Perez, W. (2010). »Acculturation, social identity and social cognition:

religiosity in adolescence: Evidence from a longitudinal perspective. Personality

review and recommendation, Advances in consumer Research, vol. 11. Pp. 405- 411.

Rojeck, C. (2007), Capitalism and Leisure Theory, Tavistock.

Rollins, J. (2007). Cape Verdean women and globalization: the politics of gender,

Schalk, S. (2011).»Self. Other and other _self: going beyond the self/other binarySimmel, G. (2009), On Individuality and Social Forms, ed. By D. N. Levine, Chicago:

students: an interactionist approach«, Sociological perspectives, 30:31_310.

the degree of Master of Arts in Recreation and leisure studies, Waterloo, Ontario, Canda.

University of Chicago Press.

Weber, M. (1968), Economy and Society, Bedminister Press.

Featner stone.m.(2008)

Consumer cultnure.dnd postmodernism.london saye.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 721
  •   بازدید هفته گذشته: 27,826
  •   بازدید ماه گذشته: 295,894