دانلود طرح جامع شهر گلستان

دانلود طرح جامع شهر گلستان 196 ص با فرمت pdf
 
 فهرست مطالب:
تشخیص و تحلیل وضعیت نظام شهری حوزه  
 تعداد کانون های موقعیت و وسعت عرضه های شهری  
 تعداد و فرایند پیدایش و شکل گیری کانون های شهری  
 موقعیت کانونهای شهری  
 وسعت محدوده کانون های شهری  
 قلمرو حریم کانونهای شهری  
 نظام استقرار کانونهای شهری  
 پراکنش و نحوه اسقرار کانونهای شهری  
 سلسله مراتب کانون های شهری  
 حوزه های نفوذ مراکز شهری  
 کم و کیف جمعیت کانون های شهری حوزه  
 روند تحولات جمعیت کانونهای شهری  
 ویژگی های جمعیتی کانون های شهری  
 پیش بینی جمعیت کانونهای شهری  
 نظام توزیع سکونت، فعالیت و خدمات  
 کم و کیف وضعیت مسکن در کانون های شهری  
 ترکیب اشتغال در کانونهای شهری  
 کم و کیف انواع فعالیت کانونهای شهری  
 نقش غالب و گرایش های اقتصادی و شهرهای حوزه  
 کم و کیف وضعیت خدمات شهری حوزه  
 نیازهای خدمات کانون های شهری حوزه  
 سازمان فضایی حوزه و نقش مراکز شهری  
 ارکان سازمان فضایی حوزه  
 مراکز و محورهای اصلی 
 الگوی اسکان جمعیت شهری 
 نقش و جایگاه مراکز شهری حوزه  
برنامه ریزی راهبردی توسعه و عمران شهر گلستان  
 تشخیص و تحلیل وضع یت ساختاری شهر  
 ویژگی های طبیعی زیست محیطی شهرها ( مشخصه های آب و هوایی بنام آب
سیلاب و .... )  
 ویژگی های اجتماعی و اقتصادی شهر (جمعیت، اشتغال و فعالیت، ارزش زمین،
مسکن و ....)  
 کم و کیف کاربری عمومی زمین و نحوه استفاده از اراضی  
 شبکه حمل و نقل و نظام حرکت  
 کم و کیف خدمات و تجهیزات شهری ( عمومی – رفاهی و .... ) و تاسیسات زیربنایی
گلستان 
 چشم انداز و هدفهای توسعه شهر گلستان  
 چشم انداز اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 
 هدف های کیفی و کمی توسعه کانون های شهری گلستان 
 راهبردهای توسعه شهر گلستان  
 راهبردهای زیست محیطی  
 راهبردهای اجتماعی و اقتصادی  
 راهبردهای کالبدی و فضایی  
 راهبردهای توسعه مشارکتی  
 راهبردهای مدیریت توسعه  
 سیاست های توسعه و عمران موضوعی و موردی گلستان 
 سیاستهای اجرایی تحقق راهبردهای توسعه  
 سیاست های موضوعی (بافت های فرسوده و.... ) 
 سیاست های موضعی و موردی 
 برنامه ریزی ساختاری توسعه و عمران گلستان 
 طرح ساختاری شهر  
 سازمان فضایی و ساختاری کاربری زمین  
 سازمان فضایی شهر(مراکز و محورهای شهری....)  
 پهنه بندی استفاده از اراضی (کاربری زمین)  
 پهنه های سکونت (حوزه های سکونت، الگوی اسکان، ساختاری کلی مسکن و..... ) 
 سایر پهنه ها (فعالیت، خدمات، مختلط، حفاظت و.... )  
 کاربری های مجاز در پهنه  
 ساختار حرکت و شبکه های ارتباطی 
 سلسله مراتب شبکه موجود و پیشنهادی شهر 
 پایانه ها و تجهیزات حمل و نقل عمومی  
 پارکینگ های عمومی و خصوصی (نحوه تامین و ساماندهی) 
 ساماندهی شبکه ارتباطی (شیب و مقاطع عرضی خیابان ها و... )  
 ساختار خدماتی شهری  
 کم و کیف سرانه های خدماتی  
 نظام خدمات رسانی شهری (سطح بندی خدمات)  
 خدمات عمومی و رفاهی (آموزشی، درمانی و بهداشتی و... ) 
 تجهیزات شهری (کشتارگاه، گورس تان، دفع زباله، آتش نشانی، پمپ گاز و
بنزین و ...) 
 زیرساخت های شهری (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات) 
 ساختار تفرج و فراغت 
 فضاهای سبز و باز عمومی و خصوصی (باغ و ...) 
 تاسیسات و تجهیزات تفریحی، فراغت و گردشگری  
 ساختار سیما و منظر شهری (طراحی شهری)  
 نظام تراکمی شهر 
 ساماندهی سیما و منظر شهری (کریدورهای دید و منظر و ...) 
 ارتقاء کیفیت فضاها و محیط شهری (عرصه های عمومی، عرصه های ارزشمند طبیعی،
تاریخی، فرهنگی و... )  
 ساختار محدوده و تقسیمات شهری 
 محدوده و حریم شهر  
 منطقه بندی، نواحی و محلات  
 محدوده طرح های موضعی و موضوعی  
 محدوده طرح های ویژه  
 محدوده طراحی فضاهای شهری  
 معیارها، ضوابط و مقررات شهری 
 برنامه ریزی عملیاتی 
 برنامه توسعه و عمران شهر گلستان 
 برنامه توسعه و عمران بلند مدت شهر 
 برنامه توسعه و عمران میان مدت (پنجساله) گلستان 
 برنامه توسعه و عمران کوتاه مدت 
 برنامه اقدامات عاجل و فوری 
 برنامه مدیریت بحران 
 برنامه مدیریت توسعه 
 شرایط تحقق برنامه 
 اقدامات محلی  
 اقدامات فرامحلی  
 سازمان و مدیریت اجرایی توسعه  
 نظام اجرایی 
 نظام ارزیابی و نظارت  
 مشارکت مردمی و نهادهای مدنی 
 مشارکت در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری  
 مشارکت در فرآیند اجرا و بهره برداری  
 مشارکت در فرآیند نظارت و ارزیابی  
 زمان بندی و اولویت بندی برنامه توسعه 
 زمانبندی و اولویت بندی برنامه توسعه شهر گلستان  
 زمان بندی پیشبرد مراحل اجرائی 
 اولویت های اجرایی برنامه  
 بهنگام سازی و بازنگری برنامه توسعه  
 ایجاد پایگاه اطلاعاتی داده ها و نقشه های طرح راهبردی – ساختاری حوزه شهری 
 روش ها و ابزار بهنگام سازی داده ها و اطلاعات 
 نظام بازنگری ادواری در برنامه ای راهبردی – ساختاری و عملیاتی توسعه و عمران شهر 
 فرآیند ارزیابی و نظارت بر پیشبرد برنامه توسعه و عمران شهر 
 مشارکت مهندس مشاور حوزه در فرآیند مدیریت شهری
 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,273
  •   بازدید امروز : 1,452
  •   بازدید هفته گذشته: 27,523
  •   بازدید ماه گذشته: 120,628