پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی

دانلود پاورپوینت طرح مرمت خانه سلطان القرایی (پروژه درس آشنایی با مرمت ابنیه) ۶۹۵ اسلاید

موضوع:

واحدهای مسکونی در گذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیشترین تأثیرپذیری را از پدیده ها و خصوصیات محیط طبیعی و شهری داشتند و به همین سبب است که بیشترین تنوع در طراحی این نوع از فضاها وجود داشت،زیرا شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور بسیار متنوع است.

طراحی داخلی هر یک از گونه های مسکونی نیز متناسب با ویژگیهای محیطی آن، الگوی خاصی داشته است. وجود سازه،مصالح،اثاثیه و سایر امکانات کمابیش همانند در هر محیط طبیعی موجب شده بود که در حوزه طراحی داخلی واحدهای مسکونی،الگوهای کمابیش معین و مشخصی وجود داشته باشد که بر حسب وسعت یک خانه و جایگاه اقتصادی-اجتماعی ساکنان آن شکل گرفته است.

اهمیت معماری داخلی در خانه های درونگرا غالباً بیش از طراحی داخلی در ساختمانهای برونگرا بود،زیرا در بافتهای فشرده و درونگرا به ویژه در خانه های واقع در این گونه بافتها،غالباً بیشتر وقت زنان و کودکان در داخل خانه صرف می شد و افزون بر آن بخش مهمی از اوقات فراغت افراد خانواده در خانه می گذشت و در نتیجه شکل درونی خانه و فضاهای داخلی آن بسیار اهمیت داشت،در حالی که در بافتهای برونگرا و به ویژه در نواحی حاشیه دریای خزر،مقدار قابل توجهی از وقت افراد در فضای بیرون از خانه صرف می شد و در نتیجه طراحی داخلی فضاها در خانه های مربوط به گروه های متوسط مردم،اهمیت کمتری نسبت به نمونه های مشابه آن در بافتهای درونگرا داشت.

خانه سلطان القرایی در استان آذربایجان شرقی و شهرستان تبریز، در منطقه ای زلزله خیز و اقلیمی سرد با بافت درون گرا و پیوسته و ارگانیک در محله شتربان شهر قرار گرفته است و دارای دسترسی از کوچه شهید مدنی و حاجی آقابابامی باشد. تاریخ احداث و نام معمار آن مشخص نیست ولی بخش اعیانی این بنا در دوره حکومتی سلسله قاجار و بخش اندرونی در دورهی پهلوی ساخته شده است. کاربرد بنا مسکونی و نوع مالکیت خصوصی بوده مساحت آن حدود 320 متر مربع در عرصه و 360 متر مربع در اعیانی می باشد .

خانه در مورخه 86/3/13 درآثار ملی کشور به ثبت رسیده است در حال حاضر توسط میراث فرهنگی در دست مرمت می باشد که با توجه به بودجه کم میراث فرهنگی مرمت بسیار کند پیش می رود و هر سال وضعیت این خانه با ارزش ناگوارتر می شود. بنای ساختمان بیرونی نسبتا سالم است ولی در ساختمان اندرونی بیش از 50% نیاز به مرمت داریم.

به نظر می رسد اگر عمل مرمت این گونه پیش رود بعد از گذشت چند سال از این خانه جز تلی از خاک نخواهیم داشت.

 

فهرست مطالب:

ضرورت انجام پروژه و کاربرد آن

طرح مسئله

موضوع

استان آذربایجان شرقی

معرفی استان آذربایجان شرقی ( مطالعات جغرافیایی )

همسایگی های استان آذربایجان شرقی

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان

جغرافیایی طبیعی و اقلیم استان آذربایجان شرقی

آب و هوای استان

درجه حرارت و میزان بارندگی

بادها و جریانات هوایی و بادهای منطقه

بادهای محلی استان آذربایجان شرقی

فشار هوا

نور خورشید

نام و پیشینه تاریخی

وجه تسمیه

پیشینه تاریخی(قبل از اسلام)

پیشینه ی تاریخی پس از اسلام

آذربایجان به هنگام ورود اسلام

آذربایجان به هنگام ورود سلجوقیان

آذربایجان تحت اشغال مغول ها

آذر بایجان در زمان تیموریان ،قراقویونلو،آق قویونلو

آذربایجان در زمان صفویه

آذربایجان در زمان افشاریه

آذربایجان در زمان قاجاریه

آذربایجان در دوره ی پهلوی

پژوهش های شهر شناختی:

موقعیت تبریز در استان

جغرافیای تبریز و توپوگرافی

چگونگی پستی و بلندی کوهها و ارتفاعات مهم

جهت باد غالب در فصول مختلف سال

بررسی شرایط اقلیمی در منحنی استریو گراف

سیل در تبریز

وجه تسمیه تبریز

شناخت روند شکل گیری و تحول شهر تبریز

از آغاز تا حمله مغول

از حمله مغول تا دوره قراقویونلو 
از دوره قراقویونلو تا دوره صفوی

از دوره صفویه تا اواخر دوره قاجار

دوره ی پهلوی تا پس از انقلاب

شناخت ساختار تاریخی و فرهنگی شهر

بافت تاریخی تبری

میدان های شهر

شناخت روند شکل گیری خانه ها و مفهوم خانه

محله و خانه در شهر تبریز

محله ها و ویژگی های واحدهای مسکونی

نمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی بهنام

نمونه ی خانه های دوره ی قاجار واقع در تبریز-خانه ی نیکدل

نمونه ی خانه در دوره ی قاجار

تزیینات دوره ی قاجار درخانه های شهر تبریز 
نفوذ معماری غرب

شناخت محله:

محله شتربان

گمانه زنی های موجود در مورد وجه تسمیه

شتربان در نقشه دارالسلطنه (اسدالله خان مراغه ای )

شتربان در نقشه خریطه شهر تبریز

شتربان در نقشه قراجه داغی

نقشه شهر تبریز در 1309ه.ق

بزرگنمایی نقشه شهر تبریز در سال1309

دروازه شتربان قدیم

مساجد و اماکن مقدس شتربان:

مسجد جامع حسن پادشاه

مجموعه صاحب الامر

بقعه ی صا حب الامر در عکس هوایی

مسجد ثقه الاسلام

مسجد میلی

بقعه سید ابراهیم

سنگ بسم الله

مقبره حمال تبریزی

مسجد میرعبدالعلی لنکرانی

مسجد شکلی

موقعیت مسجد شکیلی در نقشه و عکس هوایی و رابطه آن با اثر

مسجد عربلر

مسجد حاج کاظم

مسجد سید علی آقا

مسجد حاج آقا بابا

مسجد شهید کاظمی(بالا مچید)

مسجد حسینیه

اماکن تاریخی محله شتربان:

قنات های کوی شتربان

حمام کوی شتربان

میدان صاحب آباد

باغ صاحب آباد(کاخ هشت بهشت)

مجموعه بازار شتربان

مقابر عرفا

قانلی یخچال

نگاهی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شتربان:

مدارس محله شتربان

مدرسه انوری

مدرسه اسلامیه شتربان

مدرسه علوم حوزوی اکبریه

مدرسه محمدی

دبستان صبا

دبستان شیخ سلیم

دبستان سردار ملی

تاریخ سیاسی کوی شتربان:

انقلاب مشروطیت

آغاز جنبش تبریز در انقلاب مشروطیت از شتربان

برپاشدن انجمن اسلامیه در تبریز :

آغاز دشمنی مردم دوه چی با مشروطه

نخستین خونریزی در تبریز و نقش کوی شتربان

انتشار روزنامه « ملا عمو » در شتربان :

خیزش اسلامیه و بابی خواندن مجاهدین

آغاز جنگ تبریز

حمله حسین خان برای نابودی اسلامیه

تصرف قسمتی از شتربان توسط مجاهدین

تصرف کامل شتربان و برانداختن انجمن اسلامیه(سه شنبه بیست و یکم مهرماه)

به دار آویخته شدن میرهاشم شتربانی

میر هاشم دوه چی

کربلایی حسین آقا فشنگچی

نگاهی گذرا به تبریز و کوی شتربان(از ابتدای سلطنت رضاخان تا پیروزی انقلاب اسلامی)

مشاهیر کوی شتربان:

علامه محمد تقی جعفری

خاندان سلطان القراء تبریزی

آیت الله العظمی حاج میرزا جواد آقا سلطان القرائی

استاد علی نظمی تبریز

استاد عبدالعلی کارنگ

دکتر جلیل تجلیل

آقای علی ابوالفتحی

خانواده ناجیان (حاج اسماعیل عطار و حاج علی اکبر ناجیان)

حجت الاسلام عباس رسولی

پرفسور سعید پناهی

دکتر برادران

دکتر صدقیانی

مشاهیر هنری:

میرزا حسن هریسی

استاد مرتضی رسام نخجوانی

استاد حاج ابراهیم بخت شکوهی

استاد جمشید عباچی زاده

خاندان جوادی فام

مجتبی نخجوانی

مشاهیر اقتصادی:

استاد حاج سید مصطفی عالی نسب ( پدر صنعت ایران )

جناب آقای صمد بحرین :

مسعود پناهی

خاندان حریری

خاندان محمودیه

حاج ابوالقاسم جوان

ابولقاسم شکروی (شکلّی)

حاج محد تقی صراف
خانواده نوبخت

مشاهر دینی:

آیت الله میرزا علی غروی علیاری (بالا مجتهد)

حاج میرزا محمود انصاری (1380-1295 ش)

سید محمد حجت کوه کمره‌ای

آیت ا.. اشراقی سرابی

آیت ا.. گرگری

آیت ا.. قزلچه ای

آیت ا... مدنی تبریزی

آیت ا.. دینوری

آیت ا... شتربانی

آیت ا... مدنی آذرشهری

حجت الاسلام محمد حسین انزابی

شیخ محمد حسین انزابی (1378-1299 ش)

حجت الاسلام عبد الحسین غروی

سید رضا آل محمد

مرحوم آیت ا... علی اکبر محدت صدیق

حجة الاسلام میرزا محرم علی میرزائی

میدانچه ها و محله های معروف شتربان:

میدان کاه فروشان

رابطه میدان شهید مدنی و خانه مورد نظر

مشاغل میدان کاه فروشان

اماکن ارزشمند میدان

محله گرو(دره گراب)

اماکن ارزشمند محله

کوچه اسلامیه

کوچه صدقیانی

کوچه بیدزار

چهار دربند

کوچه شرشرا

کوچه توت زار

اماکنی که اسامی آنها در طی صد و پنجاه سال اخیر در این محله تغییر یافته اند

خیابان شمس تبریزی:

شتربان امروز و مشکلات آن

دسترسی مربوط به اثر:

کاربری های پیرامون اثر

فضاهای پر وخالی اطراف اثر

عکسهای هوایی منطقه مربوط به اثر در سال 1335

نقشه راههای ارتباطی اطرا ف اثر

موقعیت اثر

شناخت وضعیت دید و منظر و امتدادهای بصری در راستای شبکه های دسترسی به اثر:

بررسی محیط پیرامون بنا:

بافت درونگرا

کیفیت بافت شهری در اطراف بنا

ساخت و ساز های اطراف بنا

جریان های ارتباطی اطراف بنا

خانه های قدیمی

مقایسه تطبیقی خانه ها:

مفهوم خانه

فضاهای موجود در خانه های سنتی ایران

انتخاب خانه های تصادفی هم دوره با اثر

خانه سلطان القرائی

موقعیت خانه

فضاها

دست رسی

دید

نور

رنگ

تحلیل خانه سلطان قرائی

خانه مشروطه

موقعیت خانه مشروطه

فضاها

دست رسی

دید

نور

رنگ

تحلیل خانه مشروطه

خانه حیدرزاده

موقعیت

فضاها

دست رسی

دید

نور

رنگ

تحلیل خانه حیدر زاده

موزه سنجش

موقعیت

فضاها

دست رسی

نور

رنگ

تحلیل موزه سنجش

نتیجه

معرفی و تحلیل خانه سلطان القرایی

خانه سلطان القرایی:

توصیف خانه سلطان قرائی از دیدگاه تنها وارث ایشان

شرح احوال و آثار استاد علامه جعفر سلطان القرّائی

آثار

چند نامه از دفتر نامه ها

نمونه تذهیب، نقاشی

توضیحات اجمالی بنا

دوره بندی

معرفی ساختمان بیرونی

معرفی عناصر:

ورودی

روشنایی

سیرکلاسیون

معرفی فضاهای ساختمان بیرونی:

معرفی فضاهای ساختمان اندرونی:

اولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القرایی

اولویتهای اجرایی خانه سلطان القرایی:

سازه:

پلان دیوار بار بر

تیرریزی بخش اندرونی

تیرریزی بخش بیرونی

اجرای تکیه گاه سازی(کیز)

توزیع نیروها

جزئیات پی

جزییات اجرایی

آسیب نگاری:

عوامل آسیب رسان داخلی

آسیب نگاری فضای 1-اتاق

آسیب نگاری فضای 2-اتاق

آسیب نگاری فضای 2-اتاق

آسیب نگاری فضای 4-اتاق

آسیب نگاری فضای 5-فیلتر ورودی

آسیب نگاری فضای 6-سرویس

آسیب نگاری فضای 7-مطبخ

آسیب نگاری فضای 8-فیلتر طبقه اول

آسیب نگاری فضای 9-زیرزمین

آسیب نگاری فضای 10-زیرزمین

آسیب نگاری فضای 11-زیرزمین

آسیب نگاری فضای 12-شاه نشین

آسیب نگاری فضای 13-اتاق

آسیب نگاری فضای 14-انبار

آسیب نگاری فضای 15-راهرو

آسیب نگاری فضای 16-انبار

آسیب نگاری فضای 17-فیلتر ورودی شاه نشین

آسیب نگاری فضای 18-اتاق

آسیب نگاری فضای 19-انبار

آسیب نگاری فضای 20-انبار

آسیب نگاری حیاط اندرونی
آسیب نگاری حیاط بیرونی

آسیب شناسی

دلایل پوسیدگی شکست ازلحاظ ساختاری درساختمانهای کاهگلی

تعمیرات اصلی

مواد مورد استفاده برای تعمیر

روش های تعمیرپیشنهادشده

آسیب شناسی ساختمان بیرونی

آسیب شناسی ساختمان اندرونی

مرمت:

مفهوم مرمت

علل خرابی یک بنای تاریخی

طرح مرمت

اولویت های اولیه بررسی و طرح خانه سلطان القرایی

نمونه های آسیب نام برده

راهکار های درمان آسیب ها

نمونه ی پی بندی دیوار های خارجی

حذف رطوبت پایین رونده(نزولی)

حذف آسیب های بصری

نمونه های آسیب نام برده

رفع ترک در تکیه گاه قوس

احیا:

مفهوم احیا

باز نگری بافت

ساختار فضا

تحقیقات میدانی

پلان مبلمان طراحی شده

تفکیک بخش ها

منابع

 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,340
  •   بازدید امروز : 4,651
  •   بازدید هفته گذشته: 94,474
  •   بازدید ماه گذشته: 324,552