دانلود مبانی نظری خودنظم بخشی رفتار

مبانی نظری خودنظم بخشی رفتار داری 42 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد


مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 42 صفحه
نوع فایل:wordوقابل ویرایش


قسمتی از توضیحات:

تعاریف و مفاهیم خود نظم بخشی
خودنظم بخشی رفتار
طبق نظر بندورا اگر اعمال تنها بوسیله پاداش و تنبیه بیرونی تعیین می¬شدند، مردم شبیه بادبادک عمل می¬کردند و هر لحظه تغییر جهت می¬دادند تا خود را به عواملی که بر آنها تأثیر می¬گذارد وفق دهند. با مردم غیر اصولی رفتار به دور از اخلاق و با مردم درستکار رفتار شرافتمندانه داشتند. حال اگر تقویت¬کننده بیرونی و درونی رفتار را کنترل نمی¬کنند پس چه چیزی آن¬را کنترل می¬کند؟ پاسخ بندورا این است که رفتار آدمی رفتار خود نظم داده شده است. انسان از تجربه مستقیم و غیر مستقیم معیارهای عملکرد را می¬آموزد سپس آن معیارها پایه¬ای می¬شوند برای ارزیابی¬های فرد. اگر عملکرد فرد در موقعیت¬ها با معیارهای او هماهنگ بود مثبت ارزیابی می¬شوند و اگر هماهنگ نبود منفی ارزیابی می¬شود. از نظر بندورا تقویت درونی حاصل از ارزشیابی شخصی از تقویت بیرونی نیرومندتر است (هرگنهان ، 2009).
یادگیری خود تنظیمی یک چشم انداز مهم در پژوهش¬های اخیر روان¬شناسی تربیتی است (آکسان ، 2009). این رویکرد از سال 1980، مطرح شد و به واسطه اهمیتی که در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش¬آموزان دارد شهرت فزآینده¬ای پیدا کرده است (ریان و پینتریج ، 1997؛ نقل از احمدی پور، 1387). یادگیری خود تنظیمی یک فرآیند فعال و خود رهنمون است که دانش آموزان، شناخت، انگیزش، نتایج، رفتار و محیط خود را در جهت پیشبرد اهدافشان کنترل و تنظیم می¬کنند (گوداس و همکاران ، 2010).
زیمرمن5 یادگیری خود تنظیم را نوعی از یادگیری که در آن افراد تلاش¬های خود را برای فراگیری دانش و مهارت بدون تکیه به معلم و دیگران، شخصاً شروع کرده و جهت می¬بخشد تعریف می¬کند به عبارت دیگر در این یادگیری افراد مهارت¬هایی برای طراحی، کنترل و هدایت فرآیند یادگیری خود دارند و تمایل دارند یاد بگیرند و قادرند کل فرآیند یادگیری را ارزیابی کنند ( فرمهینی فراهانی و همکاران، 1387). تلاش¬های فعالانه¬ای که افراد به طور فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فعالیت¬های یادگیری از خود نشان می¬دهند (زیمرمن،2002).
نظریه یادگیری خودتنظیمی یکی از نظریه¬هایی است که محققان و شناسانِ تربیتی در قالب آن به مطالعه می¬پردازند. براساس نظریه یادگیری خود تنظیمی، مؤلفه¬های شناخت، انگیزش و کنش¬وری تحصیلی به صورت یک مجموعه درهم تنیده و مربوط به هم در نظرگرفته می¬شوند (شیرازی تهرانی، ۱۳۸۱). بنابراین، استفاده از راهبردهای یادگیری خود -تنظیمی، از جمله عوامل تعیین¬کننده در موفقیت تحصیلی محسوب می¬شود و با بررسی آن می¬توان عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش-بینی نمود. پیش¬بینی عملکرد تحصیلی، یکی از موضوع¬های محوری مورد علاقه روان¬شناسی تربیتی است ( فارنهام و همکاران، ۲۰۰۳؛ نقل از بوساتو و همکاران، ۲۰۰۰). خود تنظیمی تعیین اهداف، تکمیل برنامه¬ای در جهت دستیابی به آن اهداف، تعهد نسبت به انجام آن برنامه، اجرای فعال برنامه و اقدامات دیگری که در جهت باز خورد و اصلاح یا تعیین جهت انجام می¬شود (بندورا، 1986،1997 ؛ نقل از آسچ ، 2005). به بیان دیگر افراد هم¬پای اجتماعی شدن خود، اتکای کمتری به پاداش¬ها و تنبیه¬های بیرونی پیدا کرده و عمدتاً رفتارشان را خود، تنظیم می¬کنند (کرین ، 2006).
مطالعه سوابق و تحقیقات نشان می¬دهد که پیرامون خودتنظیمی تحصیلی پرسشنامه اندکی وجود دارد. مطالعه دوگان وآندرد (2011) نشان داد که پرسشنامه خودتنظیمی از شش عامل انگیزش بیرونی، انگیزش درونی، فراشناخت، کنترل و ارتباط شخصی، خود اثربخشی تشکیل شده است. در بررسی دیگری مگنو (2011) به این نتیجه رسید که پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی دارای هفت عامل می¬باشد شامل حافظه، هدف¬گزینی، خودارزیابی، جستجوی کمک، ساختار محیطی، مسئولیت یادگیری باشد و برنامه¬ریزی و سازماندهی می¬باشد.
انواع خود نظم بخشی
زیمرمن و مارتینز در سال 2002 بین چند نوع خود تنظیمی در حیطه تحصیلی تفاوت قائل شده¬اند که این انواع خود تنظیمی براساس میزان درونی شدن آنها تقسیم¬بندی شده است.
نظم¬دهی بیرونی
در پایین¬ترین سطح پیوستار درونی¬سازی قرار دارد. در این حالت، شخص منحصراً بر اساس وقایع بیرونی مورد انتظار دست به انجام عملی می¬زند یا از انجام یک رفتار باز داری می¬کند .
نظم¬دهی درون فکنی شده
میزان زیادی از درونی¬سازی به وسیله نظم¬دهی درون فکنی¬شده تبیین می¬شود. در این سطح، شخص خود را با تأیید خود یا عدم تأیید خود، نظم می¬بخشد .دانش آموز درون فکنی کرده تکلیف خود را انجام خواهد داد و در صورت عدم انجام آن احساس گناه خواهد کرد. آلبرت بندورا در بررسی یادگیر ی خود تنظیمی، دانش¬آموزان را به عنوان شرکت¬کننده¬های فعال از نظر فراشناختی، انگیزش و رفتاری در فرایند یادگیری می¬داند. از نظر فراشناختی فراگیران خود تنظیم افرادی هستند که روحیه طراحی سازماندهی، خود آموزی و خود ارزیابی دارند. از نظر انگیزشی فراگیران خود تنظیم در تمام مراحل مختلف یادگیر ی خود را افرادی لایق، خود کار آمد و مستقل می¬یابند. از نظر رفتاری فراگیران خود تنظیم، محیط¬هایی را انتخاب می¬کنند که یادگیری را افزایش دهد. در این راستا متغیرهای عاطفی مثل مفهوم خود و منبع کنترل با یادگیری خود¬تنظیم نقش مهمی ایفا می¬کنند .اصطلاح خود نظم دهی در یادگیری از سال 1980 معمول شده است. تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است به تعامل راهبردهای شناختی¬، فراشناختی و انگیزشی در یک ساختار منطقی تأکید کرده¬اند همچنین استنباط می¬شود اصطلاح یادگیری خود نظم داده شده دارای بار « خود ارزشی » است به این دلیل که در این نوع رفتار ابزار و واسطه¬ای است میان افراد و راهبردهای یادگیری آنها از یک سو و اهداف آنها از سوی دیگر. مثلاً ادراک فرد از توانایی¬های خود و ادراک فرد از سطح دشواری تکلیف سرانجام بر چگونگی کیفیت یادگیری او تأثیر می¬گذارد (زیمرمن و مارتینز ، 2002؛ نقل از فرمهینی فراهانی و همکاران، 1387).

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
پشتیبانی : 09359579348
در پیام رسان ها ( واتس اپ ، بله ، ایتا ، ای گپ) پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 2
  •   تعداد محصول: 7,448
  •   بازدید امروز : 3,357
  •   بازدید هفته گذشته: 20,975
  •   بازدید ماه گذشته: 115,298