دانلود تحقیق مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

تعداد صفحات: 26 صفحه

فرمت: ورد – word

قابل ویرایش

قسمتی از متن:

مقدمه                                                                                                                 

درباره مدیریت

ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار                                                                         

وظایف و فعالیت­های مدیریت                                                                                     

سازمان چیست ؟                                                                                                     

سازماندهی بر اساس وظیفه یا تخصص                                                                            

تصمیم گیرى                                                                                                           

طرح کسب و کار                                                                                                       

اجزاى یک طرح کسب و کار                                                                                         

اندیشه (ایده) کسب و کار                                                                                

شروع کسب و کار                                                                                                      

وظایف کارآفرین در مدیریت کسب و کار                                                                          

مدیریت بازاریابی                                                                                                      

مدیریت مالی                                                                                                          

هزینه‌هاى شروع کار                                                                                                 

انواع شرکت­ها                                                                                                         

اهمیت بیمه در مدیریت کسب و کار                                                                              

فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه کسب و کار                                                             

مزایای تکنولوژی اطلاعات برای شرکت­ها                                                                        

پنج مهارت کسب و کار آینده ساز                                                                                

مدیریت اخلاق در محیط کار                                                                                      

ارتقاى کسب و کار                                                                                                  

چرا یک کسب و کار با خطر شکست مواجه است؟                                                            

مفهوم عملی فرانشیز                                                                                               

مدیریت بحران از نگاه کارآفرینان                                                                                

بحران چیست ؟                                                                                                     

روانشناسی برخورد با بحران                                                                         

مدیریت در بحران                                                                                                  

 مقدمه:

مدیریت کسب و کار:

موفقیت هر کسب و کار رابطه نزدیکى با چگونگى صحیح کنترل کردن امور آن را دارد: در واقع مدیریت صحیح کسب و کار موجب رشد آن می شود.بین دو مفهوم «کارآفرینی» و «مدیریت کسب و کار» تفاوت چندان و یا مشخص نمی توان قائل شد و این دو مفهوم را به طور مستقل از هم بررسی کرد. معیار تعریف کسب و کار در کشورهای مختلف بر حسب شرایط و نیازهای هر کشور متفاوت می باشد.ولی اغلب بر اساس تعداد کارکنان یا میزان درآمدهای سالیانه تعریف می-شوند؛ «کمیته توسعه اقتصادی آمریکا، کسب و کار را چنین تعریف می نماید» کسب و کار باید حداقل دو شرط از چهار شرط: 1- مدیریت مستقل 2- تأمین سرمایه از طریق یک نفر یا جمع محدود از افراد 3- انجام فعالیتها به صورت عملی 4- کوچک بودن در برابر بزرگترین رقیب باشد.

 تعریف کارآفرینی:

کارآفرینی فرآیند شناخت فرصتهایی است که برای آنها بازار وجود دارد و پذیرش ریسک برای ایجاد سازمان در جهت ارضای نیاز می باشد. در حالی که مدیریت کسب و کار کوچک، فرآیند مداوم تصاحب و اداره یک کسب و کار ثبات یافته است.

درباره مدیریت:

مدیریت توانایی انجام دادن کار با کمک دیگران است.مدیزیت،علم و هنر به کارگیری اصول برنامه ریزی، سازماندهی ،ارتباطات ،هدایت و کنترل امکانات و فعالیتهای افراد برای رسیدن به هدفهای خاص موسسه است.مدیریت کسب و کار را نباید صرفا یک عمل آکادمیک محسوب کرد. مدیریت واقعى در بر گیرنده هدایت قوى، رفتار مثبت، دانش کسب و کار و مهارتهاى مناسب فردى است. مدیریت در حقیقت هدایت افراد، تاثیر گذارى بر کار و تصمیم گیرى  بموقع و صحیح است و مهارتهاى مدیریتى را به مرور زمان می بایست کسب کرد و به بیان دیگر کسب مهارتهاى مدیریتى در واقع همانند سپرده گذارى در بانک مى باشد.

 

ارتباط کارآفرینی و مدیریت کسب و کار:

کارآفرینان منابع را از جایی که بهره وری پایین دارد به جایی که بهره وری بالایی دارد منتقل می کنند و این یکی از عوامل موفقیت آنها به شمار می رود زیرا تخصیص مناسب ابزار، تجهیزات، پول، مواد خام و نیروی انسانی سبب رشد و نمو سازمان می شود اما این امکانپذیر نیست مگر اینکه کارآفرین بتواند مهارت ها، توانایی ها و خصوصیات فردی و جمعی را در راستای اهداف سازمان بکار گیرد و هدایت گری دیگران را عهده دار می شود و اینها همه از وظایف و فعالیت مدیریت کسب و کار می باشد.

وظایف و فعالیت های مدیریت:

صاحب نظران مدیریت معتقدند هر سازمان اجتماعی (دولتی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، فرهنگی، آموزشی و مذهبی، نظامی و سیاسی) که توسط افراد انسانی اداره می شود، باید وظایف مدیریتی را عهده دار باشند. وظایف مدیریت به پنج وظیفه مهم خلاصه می شود:

الف. برنامه ریزی،

ب. سازمان دهی،

ج. استخدام

د. هدایت

هـ. کنترل

 

الف) برنامه ریزی: یکی از وظایف مدیریت برنامه ریزی باشد که انجام آن باید با در نظر گرفتن سایر وظایف مدیریت یعنی سازماندهی، استخدام، هدایت و کنترل انجام پذیرد.

اجزای صحیح دیگر وظایف مدیرین مانند سازماندهی، استخدام، هدایت و کنترل و بسیج منابع نیز بستگی به برنامه ریزی دارد.

برنامه ریزی در مدیریت؛ همراه قبل از سازماندهی انجام می شود و شامل شناخت هدف و تعیین هدفها، منابع  و پیش داشته های محیطی و همچنین سایت های اساسی و کلی، رویه ها و روش های چگونگی انجام کار می باشد.

برنامه ریزی ممکن است بلند مدت، میان مدت و یا کوتاه مدت باشد و راجع به مسایل مالی، بازاریابی نیروی انسانی، مسایل تولید و فروش باشد.

 

ب) سازماندهی: تعریف سازماندهی؛ عبارت است از؛ شناسایی و گروه بندی فعالیتها، تعیین اختیار و مسئولیتهای شاغلین، تعیین مراتب سطوح و ایجاد هماهنگی بین وظایف و فعالیت ها.

هر سازمان، که با اندیشه و قصد تحقق اهداف معینی تعریف می شود، ممکن است دارای اهداف متعددی باشد که این اهداف از طریق فعالیت افراد با کارکردهای ابزار و تجهیزات تحقق می یابند. در ابتدا کارآفرین؛ کلیه وظایف از قبیل تولید، فروش و ارایه خدمات را بر عهده دارد و هم منابع مالی را تأمین می کند، اما با گسترش حجم فعالیتها تقسیم وظایف ضرورت می یابد.

 

اجزاى یک طرح کسب و کار:

1-       اهداف کلى

2-       مشخصات مجرى طرح و همکاران

3-       تعریف و توصیف کسب و کار

4-      تحلیل استراتژى بازار

5-       تحلیل مالى

6-       خلاصه

 

وظایف کارآفرین در مدیریت کسب و کار:

1- شرح وظایف شغلی: کارآفرین باید با آماده کردن شرح وظایف شغلی نقش کارمندان را مشخص کند. شرح وظایف شغلی جزئیات کاری که اجرا می شود و مهارت ها و شرایط ویژه را که متضمن اجرای کار است مشخص می کند، شرح وظایف شغلی باید حاوی اطلاعاتی درباره ی خلاصه ای از مشاعل، مهارت ها یا تجارت لازم، خلاصه ای از وظایف و مسئولیت ها، توانایی افراد و استانداردهای اجرایی باشد. شرح وظایف شغلی برای داوطلبان استخدام مشخص می کند که چه انتظاراتی از آنها دارند.

بنابراین شرح وظایف شغلی عبارت است از بیان واقعیت از کیفیات وظایف و مسئولیتهای مربوط به مشاغل می باشد.

2- تفویض اختیار: با توجه به این واقعیت که هیچ کس بهتر از کارآفرین، یا مدیرعامل، اصول اولیه ی کسب و کار را درک نمی کند، بنابراین کارآفرینان باید تا حد امکان تمام تصمیمات هم را خود اتخاذ نمایند، و تسلط کامل بر افرادی که تصمیمات مالی بیش از مبلغی معین را به عهده دارند داشته باشد، شرکت هر چه بزرگتر شود، تصمیماتی که برعهده ی کارآفرینان است بیشتر می شود هر چند که کارآفرین در امور جزئی چون تعیین کاغذهایی که شرکت می خرد دخالت ندارد، ولی به طور قطع باید از قیمت و توانایی رایانه ای که قرار است خریداری شود آگاه باشد.

3- نقش هیأت مدیره و مشاوران: کارآفرینان و یا مدیرعامل در مدیر کسب و کار ممکن است به ضرورت وجود هیأت مدیره یا هیأت مشاوران در سازمان خود اذعان نماید.

4-بازاریابی: یکی از مهمترین نقش های کارآفرینان ترکیب دانش فنی و تکنولوژی یا نیازهای بازار است.

تعریف بازار: کلمه بازار تداعی کننده خیابان شلوغ و مملو از خریداران و فروشندگان است. اما به صورت دقیق تر بازار عبارت است از هر مکانی که خریداران واقعی و بالقوه یک محصول وجود داشته باشد.

تعریف بازاریابی: عبارت است از فعالیتی انسانی به منظور تأمین نیازهای خریداران از طریق فرایند مبادله است.

رابطه کارآفرینی و بازاریابی: آنچه که کارآفرینان را از دانشمندان و مخترعین جدا می سازد، توجه و تمرکز شدید آنها به بازار و نیازهای آن است که این مهم جز در سایه داشتن مهارت و دانش شناخت بازار و مدیریت بازار امکان پذیر نخواهد بود.

 

مدیریت بازاریابی:

مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، طرح ریزی اجرا، و کنترل برنامه های تعیین شده برای فراهم آوردن مبادلات مطلوب با بازارهای موردنظر به منظور دستیابی به هدف های سازمان می باشد.

وظایف اصلی مدیریت بازاریابی شامل؛ منظم کردن سطح تقاضا و زمان بندی آن و ارایه ی مشخصات تقاضا برای دستیابی به اهداف سازمان است به عبارت دیگر مدیریت بازاریابی مدیریت تقاضا می باشد. در گرایش بازاریابی، سازمان رسالت خود را در ارضای خواسته های مشتریان می داند و باور دارد که این رضایت باعث ایجاد وفاداری و اعتقاد و تکرار معامله و تجارت در نهایت سبب برآورده شدن هدف های سازمان می شود.

تحقیقات بازاریابی: تحقیقات بازاریابی عبارت است از فعالیتهایی که ارتباطات بازار را بین مصرف کنندگان خریداران، عامه ی مردم و مدیران بازاریابی از طریق تبادل اطلاعات برقرار می کند.

مدیریت مالی:

یکی دیگر از وظایف کارآفرینان در کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی می باشد کارآفرین برای اینکه بداند چه موقع باید کار را گسترش دهد و تا چه حد احتیاج به اطلاعات مالی دقیق دارد باید تمامی اطلاعاتی که در سایر اجزای تجارت وجود دارند از قبیل بازاریابی، توزیع، تولید و مدیریت را در کنار هم قرار دهد و این همه مدیریت مالی را در مدیریت کسب و کار نشان می دهد.

تعریف مدیریت مالی: عبارت است از جریان تصمیم گیری بر اساس جمع آوری اطلاعات،

 پیش بینی وقایع بر مبنای مدلهای اقتصادی، تجزیه و تحلیل نتایج اقدامات است.

هزینه‌هاى شروع کار :

براى هزینه‌هاى اولیه کسب و کار خود برنامه‌ریزى کنید.

هر کسب و کار متفاوت است و داراى نقدینگى خاص خود است که در مراحل متفاوت توسعه مورد نیاز مى‌شود ، بنابراین هیچ روش کلى براى ارزیابى هزینه‌هاى شروع وجود ندارد. بعضى کسب و کارها با یک بودجه محدود نیز مى‌تواند شروع شود ، در حالی که سایرین ممکن است نیازمند سرمایه‌گذارى عظیم باشد. اما نکته مهم این است که آیا شما داراى پول کافى براى شروع کار و به اصطلاح ریسک هستید.

براى شناسایى هزینه‌هاى شروع ، باید همه هزینه‌هاى تجارى را در مراحل اولیه تخمین زنید. بعضى از این هزینه‌ها یک بار است ، مانند هزینه ثبت شرکت و بهاى خرید یک مکان. اما بعضى از هزینه‌ها بصورت مستمر است مانند بیمه ، مصارف عمومى ( برق و تلفن ) و غیره.

با برآورد این هزینه‌ها فکر کنید که آیا ضرورى هستند. یک بودجه واقعى براى شروع باید شامل عناصر مى‌باشد که براى شروع کسب و کار لازم است. این هزینه‌ها به دو بخش مجزا تقسیم مى‌شوند: هزینه‌هاى ثابت ( هوایى‌ ) و متغیر مربوط به فروش ). هزینه‌هاى ثابت شامل مشخصه‌هایى مانند اجاره ماهانه ، برق و تلفن و بیمه و هزینه‌هاى امور اجرایى است. هزینه‌هاى متغیر شامل خرید ، بسته‌ بندى ، کمسیون فروش و هزینه‌هاى مربوط به فروش مستقیم یک محصول است.

کارآفرین روش براى محاسبه هزینه‌هاى شروع استفاده از یک برگه گزارش کار است که مشخصه‌هاى هزینه‌هاى متفاوت را فهرست‌ بندى کرده است.

اینکه چه مقدار هزینه لازم است، بستگى به نوع کسب و کارتان دارد. بسیارى از کسب و کارهاى خانگى را مى توان با هزینه اى خیلى ناچیز شروع کرد. بالطبع کسب و کارهاى بزرگتر هزینه هاى بیشترى در بر خواهد داشت. فکر خوبى است که یک لیست جامع از تمام هزینه هاى پیش بینى شده داشته باشید و سپس یک گردش وجوه براى 12 ماه تهیه کنید.
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 619
  •   بازدید هفته گذشته: 27,724
  •   بازدید ماه گذشته: 295,792