دانلود مطالعات موزه فرش

دانلود مطالعات موزه فرش 221 صفحه فرمت word
 
مطالعات موزه فرش 
فهرست
مقدمه
فصل او ل:شناخت موضوع طراحی
1-1
1-1-1شناخت موضوع
1-1-1-1 واژه فرش
1-1-1-2 تاریخچه فرش در جهان
1-1-1-3 تاریخچه فرش در ایران
1-1-1-4ضرورت توجه به فرش
1-1-1-5جایگاه اقتصادی فرش
1-1-1-6جایگاه هنری فرش
1-1-1-7جایگاه فرهنگی اجتماعی فرش
1-1-2بررسی موقعیت قرار گیری طرح
1-2-بخش دوم
1-2-1مبانی نظری
1-2-1-1- نقاط عطف
1-2-1-2- تقارن و کمپوزیسیون
1-2-1-3- ریتم
1-2-1-4- اصل مقیاس و تناسب
1-2-1-5- مقیاس انسانی
 1-2-1-6- اصل فضاهای متباین
- روشهای طراحی فضاهای متباین
1-2-1-6- هندسه
 1-2-1-7- کل و جزء
1-2-1-8شناسایی و بررسی عناصر تشکیل دهنده سیمای معماری سنتی شهر کاشان
- حیاط
- زیر زمین
 - سقف (گنبد)
- ایوان
-بادگیر
1-3بخش سوم
1-3-1بررسی استانداردها
1-3-1-1 گالری ها
1-3-1-2آمفی تئاتر
1-3-1-3 کتابخانه
1-3-1-4 اداری
1-3-1-5پژوهشی                                                                                                                                                                                                                                 
1-3-1-6 آموزشی
1-3-1-7انبار
1-3-1-8پارکینگ
1-3-1-9 تاسیسات
1-3-2معرفی فضاها به لحاظ عملکردو نیازهای تاسیساتی
1-3-2-1-عرصه معرفی
1-3-2-1-1گالری ها
1-3-2-1-2آمفی تئاتر (سالن چند منظوره)
1-3-2-2 کتابخانه
1-3-2-3 عرصه اداری
1-3-2-4عرصه پژوهشی
بخش پژوهشی فرش
گروههای پژوهشی فرش
1-3-2-4-1 گروههای پژوهشی عملی
      1-بخش پژوهشی ریسندگی
      2 -بخش پژوهشی بافت
      3 –بخش پژوهشی شیمی و رنگرزی
1-3-2-4-2گروههای پژوهشی نظری:
1-بخش پژوهش تاریخ و هنر
      2-بخش پژوهش نظری اقتصاد
       3-بخش پژوهش نظری نساجی
1-3-2-4-3فضاهای مرکز پژوهشی فرش
1-3-2-4-4 عرصه آموزشی
1-3-2-5 عرصه خدمات رفاهی و عمومی
1-3-2-6رستوران یا چایخانه
1-3-2-7 فروشگاه صنایع دستی
1-3-2-8- عرصه خدمات پشتیبانی
1-3-2-9 انبار
1-3-2-10 نگهبانی
1-3-2-11پارکینگ
1- 3-2-12تاسیسات
1-3-2-13- فضای سبز
1-3-2-14بخش خدمات رفاهی
1-3-2-14-1چایخانه و فضای نشیمن
3-3-1ضوابط ایمنی
3-1-1-1اصول ایمنی نمایش قالی
              -مواد لازم برای تهیه قالی
              -چگونه قالی به نمایش گذ اشتته می شود
-انبار و حمل و نقل و نحوه جابجایی
1-3-1-2شستشوی قالی
1-3-1-2-1مراحل مختلف شور قالی
1-3-4ضوابط ویزه معلولین
بررسی نمونه های داخلی و خارجی
1-4-1موزه فرش ایران
فصل دوم:برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول وضوابط طراحی
-1بخش اول:
2-1-1برنامه فیزیکی و بررسی اصول و ضوابط طراحی
2-1-4دیاکرام روابط
2-1-5بررسی سازه
2-1-6بررسی تاسیسات
2-1-7سیستم ایمنی
2-2بخش دوم:تحلیل سایت
2-2-1موقعیت سایت
2-2-1-2ویژگی عمده ساخت کالبدی بخش قدیمی شهر کاشان
2-2-1-3مطالعات شهرسازی شهر کاشان
2-2-1-4هدف از تشکیل و موقعیت کاشان در ارتباط با احداث مجتمع فرش
2-2-1-5- سیر تاریخی شهر کاشان
2-2-1-6- ویژگیهای محیطی شهر کاشان
2-2-1-7 آب و هوای کاشان
-جهت گیری مناسب ساختمانها
-خصوصیات زمین شناسی
2-2-2بررسی ابعاد و اندازه و فرم زمین
2-2-3بررسی دسترسی به سایت
2-2-4بررسی کاربری های سایت
2-2-5بررسی جشم اندلزها
-دید و منظر
-همسایگی ها
5-ترافیک و دسترسیها
2-2-5-1بناهای تاریخی همجوار مجموعه
-تپه تاریخی سیلک
- باغ فین
-بقعه امامزاده (شاهزاده ) ابراهیم
2-2-5-2پتانسیل موجود در سایت
1-توان های شهری
2- توان های طبیعی
3توان های چشم انداز
4- معرفی بستر طرح (تحلیل سایت)
5-دسترسی سایت
6-شیب سایت
7-مناطق و ابنیه همجوار
بخش سوم : روند طراحی
فهرست منابع 
 
 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 741
  •   بازدید هفته گذشته: 27,846
  •   بازدید ماه گذشته: 295,914