دانلود مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی-آموزشی

دانلود مطالعات طراحی مجتمع فرهنگی-آموزشی 264 صفحه فرمت word 
 
فهرست مطالب 
مقدمه : 14
فصل اول :کلیات تحقیق 15
بیان  ضرورت های مطالعه و طراحی: 15
بیان ضرورت های کمی: 16
بیان ضرورت های کیفی: 16
اهداف پروژه: 18
اهداف عام: 18
اهداف خاص: 18
مبانی نظری عام: 19
محل قرارگیری سایت: 21
فصل دوم :مطالعات پایه 23
فرهنگ 23
تعریف فرهنگ 23
تعریف فرهنگ به معنای خاص ( نظام فرهنگی) 24
تعریف فرهنگ عمومی 25
تعاریف فرهنگ از دید جامعه شناسان 27
فولکور ( folkore ) یا فرهنگ مردمی 29
انواع فرهنگ 30
فرهنگ نمادی 30
فرهنگ نهادی 30
فرهنگ متبلور 30
فرهنگ مادی 31
فرهنگ غیر مادی 32
ویژگیهای فرهنگ 32
ایستایی فرهنگ 33
عناصر فرهنگی 33
فرهنگ پذیری 34
خصوصیات فرهنگ پذیری 35
فرهنگ پذیری در عصر حاضر 38
تاثیر فرهنگ بر فضا 43
تحول فرهنگی و تهاجم فرهنگی 44
فرهنگ و تمدن 45
فرهنگ و هنر 46
فرهنگ و ارتباط 48
فرهنگ و شخصیت 50
توسعه فرهنگی : 51
ضرورت پرداختن به فرهنگ 53
تاثیر فرهنگ بر فضا : 53
اوقات فراغت: 59
مفاهیم و تعاریف 59
اوقات فراغت، ضرورتها و کارکردها: 60
اوقات فراغت و اسیب پذیری اجتماعی 61
رابطه فراغت با نظام اجتماعی 62
فراغت و فرهنگ 63
چگونگی گذراندن اوفات فراغت و نیازهای اجتماعی 64
مجموعه های فرهنگی 66
مراکز فرهنگی: 67
حوزه بندی فرهنگسراهاو مجموعه های فرهنگی 70
برنامه ریزی عمومی: 70
حوزه فعالیت 70
حوزه فعالیت های هنری 70
حوزه فعالیتهای اقتصادی 71
حوزه ی فعالیتهای ورزشی 71
حوزه ی فعالیت های آموزشی 72
حوزه ی فعالیتهای مذهبی 72
حوزه ی فعالیتهای اجتماعی 73
مخاطب شناسی 75
ویژگی های گروههای مخاطب 75
نقش فرهنگسرا در تأمین نیازهای فرهنگی گروههای مخاطب 83
ارزیابی کلی 87
نیازها و تمایلات مخاطب: (دلایل بازدیدهای فرهنگی) 88
فصل سوم: مطالعات زمینه: 93
سیرتحول ساختاری شهر مشهد 93
مقدمه 93
وضعیت کالبدی شهر 93
موقعیت جغرافیایی شهر مشهد 97
وضعیت تابش افتاب 99
بررسی وضعیت حرارتی شب و روز 100
مواقع گرم و مواقع سرد سال : 101
خلاصه و نتیجه گیری : 102
- جهت خیابانها 105
- موقعیت فضای سبز 106
وضعیت اقلیمی شهر مشهد : 107
دما و رطوبت هوا : 107
بارندگی : 110
باد 110
اهداف مطالعات اقلیمی 111
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل سایت 115
معرفی سایت مجموعه 115
دلایل انتخاب محدوده کوهسنگی بعنوان سایت پروژه 115
ویژگی های کارکردی محدوده 117
عوامل موثر در انتخاب سایت : 118
بررسی محدوده کوهسنگی 120
بررسی موقعیت مکان محدوده 120
بررسی سابقه تاریخی کوهسنگی : 121
خیابان کوهسنگی 123
ایوان کوهسنگی 123
بررسی شبکه در دسترسی به محدوده 124
ویژگی های کارکردی محدوده 126
بررسی طرح تفضیلی و طرح جامع در رابطه با محدوده کوهسنگی 127
تقسیم بندی کلی مجموعه فرهنگی- تفریحی کوهسنگی 129
عوامل تاثیر گذاراقلیمی و مشخصات زمین 130
منظر مناسب و نامناسب 130
بررسی عناصر شاخص موجود در محدوده 130
نحوه برخوردبه های  سایت مجموعه و هم پیوندی با بافت پیرامون و بلا فصل 132
کاربریهای مجاور سایت و تاثیرات متقابل انها: 132
خصوصیات و نیازهای فرهنگی و تاثیرات مجتمع های اطراف سایت : 132
فصل پنجم :ضوابط و استانداردهای طراحی 136
معماری ارگانیک 136
معماری ارگانیک 136
تعاریف معماری ارگانیک 138
ویژگی های معماری ارگانیک 139
ضوابط و استانداردها 140
فضاهای اموزشی: 140
فضاهای پژوهشی- تحقیقاتی 140
فضاهای اطلاع رسانی 141
فضاهای نمایشگاهی و گالری ها 141
فضاهای خدماتی – رفاهی 142
فضاهای اداری 142
فضاهای باز مجموعه 142
تالارها 143
فضای سن : 145
عوامل موثر در طراحی سالن 145
ملاحظه سایت : 145
قرارگیری درساختمان 146
ظرفیت سالن 146
حجم 146
فرم 146
شیب کف سالن 147
صندلی ها 148
خروجی های سالن : 150
نمایشگاه ها و گالری ها 150
عوامل موثر در طراحی 150
خصوصیات سالن نمایشگاه 151
معماری داخلی نمایشگاه 152
بخش نقاشی 152
کارگاهها و آتلیه های نقاشی: 152
کتابخانه 153
فضاهای عمومی کتابخانه : 154
فضاهای قرائت و مطالعه 154
محل کنترل 154
محل راهنمایی 154
میز جستجو 155
موضوعات 155
قفسه های ستونی کتاب 155
واحدهای قفسه بندی 155
محلهای کار جهت کارکنان 156
کیفیت سطوح و سرویسها 156
رستوران و کافی شاپ 156
اتاقهای فرعی 157
فصل ششم: 158
بررسی نمونه های موردی 158
بررسی نمونه های مشابه 160
فرهنگسرای خاوران : 160
فرهنگسرای نیاوران 168
فرهنگسرای نقش جهان – پارس: 170
فرهنگسرای هشت بهشت: 175
بررسی نمونه های خارجی: 177
مرکز فرهنگی Torsharn : 177
پارکهای فرهنگی 181
موزه هنری کیمبل : 183
فصل هفتم :جمع بندی و نتایج 187
فضاها و فعالیتهای درون سایت 187
ساختمان مجموعه 188
فصل هشتم:تدوین مبانی طراحی 202
تدوین مبانی طراحی پروژه 202
مبانی نظری طرح- مبانی طراحی معماری 202
انگیزه ایجاد این فعالیتها 203
فصل نهم : برنامه فیزیکی 205
مبانی تدوین برنامه فیزیکی 205
فضاهای مورد نیاز برای فرهنگسرا 209
فضای آموزشی 209
فضاهای پژوهشی – تحقیقاتی 209
فضاهای اطلاع رسانی 210
فضاهای نمایشگاهی وگالری ها 210
فضاهای تجاری 211
فضاهای خدماتی – رفاهی 211
فضاهای اداری 211
فضاهای باز مجموعه 212
استانداردها 213
تعریف استاندارد 213
فضاهای فرهنگی 214
کتابخانه 214
گالری و نمایشگاه دائمی 216
کارگاههای هنری 216
آمفی تئاتر سرپوشیده 217
آمفی تئاتر تابستانی 218
فضاهای آموزشی 218
فضاهای اداری 219
فضاهای رفاهی ـ خدماتی 221
راهروها 222
پله ها 223
خدمات عمومی 223
محوطه و فضای باز 224
پارکینگ اختصاصی 224
پارکینگ عمومی 224
سرویس های بهداشتی 225
سرایداری و نگهبانی 225
بخش فستیوالها در جشنها در فضای آزاد 225
بررسی نسبت فضایی نمونه ها 226
مساحت و نسبت فضاهای [مجموعه فرهنگی خاوران] 227
مساحت و نسبت فضاهای [مجموه فرهنگی امام رضا (ع)] 229
برنامه فیزیکی پروژه وتعیین عملکردها 231
برنامه فیزیکی و سطح زیر بنای پروژه 233
فصل دهم : قابلیت سنجی اراضی 254
قابلیت سنجی جهت دستیابی به سایت 254
بررسی طرح تفضیلی و طرح جامع در رابطه با محدوده کوهسنگی 256
تقسیم بندی کلی مجموعه فرهنگی- تفریحی کوهسنگی 258
سایت آنالیز سایت انتخابی در باغ فرهنگی کوهسنگی 259
بررسی دسترسیها در داخل محدوده 259
بررسی همجواریهای سایت 260
بررسی دسترسیهای سواره و پیاده 261
بررسی دستریهای اصلی سواره و پیاده به سایت 261
بررسی وضعیت موجود سایت 262
 
 

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,273
  •   بازدید امروز : 2,575
  •   بازدید هفته گذشته: 31,075
  •   بازدید ماه گذشته: 129,596