دانلود مطالعات طراحی هنرستان

دانلود مطالعات  طراحی هنرستان 134 ص فرمت word
 
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات و تعاریف.. 6
- اهداف پروژه ( طرح ) 6
- دلایل انتخاب و پذیرش موضوع. 6
اهداف کلان: 6
اهداف خرد 7
پیشینه تحقیق: 10
 
فصل دوم: مبانی نظری پروژه 15
- روانشناسی محیط.. 15
ـ توصیف فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط.. 17
ـ تاثیر عوامل فیزیکی ـ معماری در عملکرد قرارگاه های تربیتی. 20
تاثیر ساخت یا معماری در عملکرد و قرارگاه های تربیتی. 21
تاثیر عوامل «فیزیکی» در عملکرد قرارگاه های تربیتی. 21
- تاثیر فرمها و اشکال بر احساس زیبایی شناختی انسان: 23
سطوح در معماری. 25
سطح سقف.. 25
سطح دیوار 25
سطح کف.. 25
- ایجاد فضایی مطلوب و منطبق باشرایط جسمی و روانی هنرجویان. 29
اهداف اساسی طراحی مناسب سازی فضا 29
محیط دلپذیر: 29
وضوح و خوانایی: 30
تنوع: 30
مشخص کردن محدوده ها به وسیله کف سازی: 30
ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت: 30
 
 
فصل سوم: ضوابط و استانداردهای موثر در طراحی فضاهای آموزشی.. 31
- استانداردها و تجهیزات مدارس.. 31
نکاتی جهت آرایش و چیدمان صندلیها در کلاس.. 40
مطلوبیت رنگ مدارس.. 46
نحوهی جانمایی فضاهای آموزشی در ساختمانهای آموزشی چند طبقه 60
اصول سازماندهی فضایی مدارس.. 61
- استانداردهای فضاهای باز محوطه مجموعههای آموزشی. 62
 
 
فصل چهارم: بررسی و تحلیل نمونه های موردی.. 66
بررسی نمونه :1 - هنرستان فنی حائری. 67
خط آسمان. 71
ریتم. 71
اجزاء نما 72
مصالح نما 72
نتیجه گیری. 73
فضاهای اصلی. 73
فضاهای فرعی (جنبی) 74
فضاهای ارتباطی. 74
نتیجه گیری. 75
کیفیتهای فضایی. 76
کلاس ها 76
کارگاهها 77
راهرو 78
حیاط مرکزی. 79
نتیجه گیری. 80
نتیجه گیری. 81
نتیجه گیری. 82
بررسی نمونه 2: هنرستان کار و دانش طرازی. 84
مشخصات عمومی. 84
خط آسمان. 87
ریتم. 87
اجزاء نما 90
مصالح نما 91
نتیجه گیری. 91
فضاهای اصلی. 92
فضاهای جنبی (فرعی) 93
فضاهای ارتباطی. 93
نتیجه 99
 
 
فصل پنجم: بررسی کارکردهای آموزشی و برنامه ریزی کالبدی.. 100
- معرفه ساختار، زمینه و رشتههای شاخه فنی و حرفهای. 100
دیاگرام روابط بخشها و دیاگرام روابط فضایی. 108
 
 
فصل ششم: معرفی و تحلیل سایت... 109
- دلایل ومعیارهای انتخاب سایت(مکان یابی) 109
موقعیت وشرایط کلی شهر یزد 109
محدوده طرح. 109
پیشینه سایت و مشخصات طرح های بالادست.. 110
داده های سایت.. 111
اجزای متشکله سایت.. 113
عوامل ونیروهای موثر بر سایت.. 114
اقلیم. 114
همسایگی ها(کاربری ها) 114
دسترسی ها(معابرپیاده و سواره اطراف سایت) 115
بررسی نقاط قوت و ضعف ( عوامل درونی سایت ) 116
بررسی فرصتها و تهدیدها ( عوامل بیرونی سایت ) 116
 
 
فصل هفتم: مطالعات اقلیمی.. 117
- موقعیت استان: 117
- شرایط اقلیمی: 117
- منطقه آسایش در اقلیم گرم: 117
- ویژگیهای اقلیمی. 118
- اصول طراحی اقلیمی نواحی گرم و خشک: 118
- ضوابط طراحی پنجرهها در اقلیم گرم و خشک: 118
 
 
فصل هشتم: تاسیسات مکانیکی طرح.. 122
- سیستم حرارت مرکزی تمام آبی: 122
- اجزای اصلی سیستم. 123
دیگ آب گرم (Boiler ) 123
مشعل (Burner ) 123
چیلر(Chiller ) 123
بازگشت سرمایه گذاری اولیه 123
کاسته شدن صدا و ارتعاشات.. 124
حذف مخاطرات زیست محیطی ناشی از مبردهای مضر. 124
کاستن از میزان تولید گازهای گلخانه ای و آلاینده ها 124
خطوط و وسایل انتقال انرژی. 125
وسایل تبادل وتوزیع گرما و سرما ( فن کویل ایستاده ) 125
 
 
فصل نهم: معرفی سازه و تاسیسات طرح.. 126
اسکلت فلزی. 126
محاسن سازه های اسکلت فلزی. 127
معایب سازه های اسکلت فلزی. 127
اتصالات در خرپاها 129
منابع و مآخذ. 132
 
 - اهداف پروژه ( طرح )
1- ارتقای کمی و کیفی فضاهای آموزشی و در نتیجه ارتقای سطح آموزش با توجه به نقش و تاثیر فضا بر کاربر
2- پاسخ‌گویی به نیازهای روحی و روانی کاربر آن  و تقویت خلاقیت و نوآوری
3- طراحی تخصصی فضاهای مورد نیاز
 - دلایل انتخاب و پذیرش موضوع
- لمس محیط هنرستان و آشنایی با کاستی‌ها، امکانات و مسائل موجود
- یکسان بودن الگوهای ساختمان‌های آموزشی و تغییر کاربری فضاها بدون در نظر گرفتن نیازها و فعالیت‌ها و تاثیرات آن بر کاربر
- عدم وجود فضاهای تخصصی و متناسب با نیازهای روحی و روانی دانش آموزان رشته‌های مختلف
- اهداف خرد و کلان آموزش فنی و حرفه‌ای در نظام جدید آموزش متوسطه ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 3,426
  •   بازدید هفته گذشته: 48,398
  •   بازدید ماه گذشته: 318,594