دانلود مطالعات طراحی اقامتگاه بین راهی

دانلود مطالعات طراحی اقامتگاه بین راهی 145 صفحه فرمت word 
 
 

 فهرست مطالب: 

فصل اول : شناخت موضوع

 •       1-1- مقدمه        2

•       1-2- اهداف    2

•       1-3- جهانگرد و جهانگردی     3

•       1-3-1- جهانگرد  4

•       1-3-2- جهانگردی   5

•       1-3-3- تاریخچه جهانگردی  6

•       1-3-4- انواع جهانگردی    7

•       1-3-4-1- جهانگرد داخلی   7

•       1-3-4-2- جهانگرد بین المللی 8

•       1-3-4-3- انواع جهانگرد از نقطه نظر تاثیر در موازنه ارزی     10

•       1-3-4-4- انواع جهانگرد از نقطه نظر طول مدت اقامت     10

•       1-3-4-5- انواع جهانگرد از نقطه نظر فردی یا دسته جمعی  11

•       1-3-4-6- سایر انواع جهانگردی 11

•       1-3-4-7- انگیزه های جهانگردی   12

•       1-3-5- مهمترین عوامل در توسعه جهانگردی   13

•       1-3-5-1- عوامل اقتصادی  13

•       1-3-5-2- صنعت توریسم ، فرآیندی غالب در اقتصاد جهان   15

•       1-3-5-3- نقش اقتصادی در درآمد زایی

•       جهانگردی   17

•       1-3-5-4- قطع نامه سازمان ملل متحد در مورد جهانگردی     18

•       1-3-5-5- جهانگردی در سالهای اخیر در خاورمیانه

•       1-3-5-6- جهانگردی و جهانگردی در ایران    19

•       1-3-5-6-1- سیر تحول و تکامل تشکیلات جهانگردی در ایران        19

•       1-3-5-6-2- اقدامات انجام شده در مرد جهانگردی پس از پیروزی انقلاب اسلامی        21

•       1-3-5-6-3- بررسی آماری خدمات هتل ها بر بخش خصوصی     22

•       1-3-5-6-4- بررسی آماری خدمات مهمان پذیری بخش خصوصی    23

•       1-3-5-6-5- برنامه های توسعه با جهانگردی در ایران    23

•       نتیجه گیری         25

 

فصل دوم : بررسی اقامتگاهها از گذشته تا به امروز

•       2-1- مقدمه     27

•       2-1-1- پیدایش اولیه هسته های اقامت      27

•       2-2- اقامتگاهها در دوران اسلامی     28

•       2-2-1- بناهای اقامت            29

•       2-3- بررسی وویژگیهای مهم در معماری در ساخت و ساز کاروانسراهای ایران                     30

•       2-4- معماری انواع اقامتگاه             31

•       2-4-1- اقامتگاههای کاملاً پوشیده منطقه کوهستانی                                          31

•       2-4-2- اقامتگاههای کرانه پست جلگه خزر       32

•       2-4-3- کاروانسراهای حیاط مرکزی         32

•       2-5- اقامتگاههای دوره صفوی             33

•       2-6- روند دگرگونی اقامتگاه در ایران         34

•       2-7- تعریف تاسیسات اقامت و پذیرایی          35

•       2-8- تاریخچه هتلداری در ایران              37

•       2-9- وضعیت فعلی هتلداری در ایران            38

•       نتیجه گیری                                  39

 

فصل سوم: معرفی و بررسی نمونه ها موردی

•       3-1- هتل هفت ستاره ی  کیش                     42

•       3-2- هتل سندرسون لندن                       44

•       3-3- برج العرب                           46

•       3-4- هتل یخی سوئد                               52

•       3-5- هتل غار گامیراسو در ترکیه                56

•       فصل چهارم : استان فارس   

•       4-1- موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس                                        59

•       4-1-1- جمعیت استان فارس                     59

•       4-2- مکان های دیدنی و تاریخی استان فارس    61

•       4-3- صنایع و معادن                     63

•       4-4- کشاورزی و دامداری                     64

•       4-5- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی             64

•           شهرستان ممسنی                         

•       4-6- مشخصات جغرافیایی شهرستان ممسنی         69

•       4-7- گردشگریهای ممسنی                           71

•       4-8- مردم شناسی                             72

•       4-9- جاذبه های طبیعی شهرستان ممسنی          73

•       4-10- تاریخچه و جاذبه های گردشگری           73

•       4-10-1- آثار تاریخی شهرستان ممسنی           76

•       4-11- قومیتها                               81

•       4-11- سلحشوری و ایثارگری مردم ممسنی             82

•          

•       فصل پنجم :  معرفی و تجزیه و تحلیل سایت

•       5-1- تحلیل سایت پروژه                       82

•       5-1-1- دسترسی به مجموعه اقامتی              84

•       5-1-2- دید مجموعه نسبت به محیط اطراف            85

•       5-1-3- جهت وزش باد غالب                     86

•       5-1-4- عملکردهای جانبی سایت                 87

•       5-2-  سایت پیشنهادی مورد مطالعه             88

•       فصل ششم: اقامتگاه ها و خدمات پذیرایی  

•       مقدمه                                 

•       6-1-تاریخچه اقامتگاه ها و خدمات پذیرایی    91

•       6-2- طبقه بندی میهمانخانه ها                93 

•       6-3- فعالیت های هتل                        93

•       6-3-1- دپارتمان اتاق ها                    93

•       6-3-2- دپارتمان غذا و نوشیدنی               93

•       6-3-3- دپارتمان مهندسی                      95

•       6-3-4- دپارتمان پرسنل                       96                       

•       6-3-5- دپارتمان حسابداری                    96

•       6-3-6- دپارتمان بازاریابی                   97

•       6-4- طراحی اتاق خواب ها                    98

•       6-4-1- رابطه بلوک اتاق خواب ها با محوطه های عمومی                                         98

•       6-4-2- انواع اتاق های موجود در هتل ها     99  

•       6-4-3- فرم وشکل اتاق خواب ها             101

•       6-4-4- پلان طبقات                         102

•       6-5- طرح اتاق خواب ها                    104

•       6-6- طراحی فضاهای عمومی                  105

•       6-6-1 – درب های ورودی و دسترسی از خارج به هتل .                                        105

•       6-7- اهداف در طراحی ستون                  111 

•       6-8- پارکینگ ها                           117

•       6-8-1- تجزیه و تحلیل پارکینگ ها             117

•       6-9- دفاتر اداری                          121 

•       6-9-1- پیشخوان و دفتر لابی                  121

•       6-9-2- دفتر حسابداری                       122

•       6-9-3- دفتر مدیر اجرایی                    123

•       6-9-4- دفاتر فروش و تدارکات               124

•       6-10- فضاهای خدمات پشتیبانی (دور از دید)  124

•       6-11- فضاهای آماده سازی غذا و انبار آذوقه 125

•       6-12- طراحی فضای انبار آذوقه و نوشیدنی    127

•       6-13- فضای بارانداز دریافت زباله و انبار عمومی                                     128

•       6-14- نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان     129 

•       6-15- رختشویخانه و خانه داری              130

•       6-16- بخش مهندسی و تاسیسات مکانیکی         132                        

•       فصل هفتم : برنامه ریزی  فیزیکی           

•       مقدمه

•       7-1- دپارتمان اتاق های خواب                135

•       7-2- دپارتمان فضاهای عمومی                 136

•       7-3- دپارتمان فضاهای اداری                 138

•       7-4- دپارتمان فضاهای خدماتی                140            

  فصل نهم

•       8-1 – ایده طراحی                          142

•       8-1-1- حرکت                               142

8-1-2- دید                                  142                      

 

  

چکیده :

توجه به صنعت پاک ونوپای گردشگری در جهان پیشرفته امروز ما  را وا می داردکه با نگاهی به وضعیت فعلی صنعت در مملکت ومطالعه جایگاه ایران در بین کشور های دنیا،در جهت بهبود این جایگاه بکوشیم وبااستفاده از مناظر بدیع وطبیعی ومیراث فرهنگی گرانبهایی که از گذشتگانمان باقیمانده وهمچنین با در نظرگرفتن بازارهای بالقوه  داخلی و کشورهای حوزه خلیج فارس اعتبار بین اللمللی ایران را ارتقاء دهیم. جهت رسیدن به اهداف طرح ابتدا به بررسی گذشته گردشگری واقامتگاه ایران پرداخته شدوسپس صنعت گردشگری وعوامل موثر در آن (اقتصاد و...) وکمبود های موجود در این زمینه نگاهی داریم وبا بررسی استانداردها ضوابط-سازه تاسیسات وبازبینی نمونه های مشابه به طراحی سایت مورد نظر پرداخته شده است.

فصل اول :

شناخت موضوع و شناخت مفاهیم:

1-1-مقدمه

استان فارس درمقایسه با مناطق دیگر مناطق کشور ازامتیازات بالقوه زیادی برخوردار است .ازاین رو توسعه ایرانگردی وتوسعه فضایی آن در چهارچوب طرح منطقه ای باید به سان دیگر بخش های اقتصادی ،یک بخش سازنده وموثردر ساخت وساز وچشم انداز فضایی تلقی کرد واز پیامدهای اقتصادی آن برای بهبود سطح زندگی مردم بهره جست.

نبود یک الگوی ایده آل ووجود امتیازاتی احداث مجموعه ای با عملکرد اقامتی وتفریحی در محور ارتباطی فارس به خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد مورد توجه مسولین بوده است.

موقعیت منطقه از نظر دیدگاهای فوق منحصر به فرد است. بنابراین برای اقامت توریست واحدهای اقامتی مجهز به استاندارد بالا در این طرح در نظر گرفته شده است

با توجه به مواردی که ذکر شده موضوع پایان نامه ی حاضر طراحی یک مجموعه اقامتی بین راهی در محور ارتباطی فارس به خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در نظرگرفته شده است.ازاین رو طراحی مجموعه فوق تلاشی است برای رسیدن به اهدافی عالی وفراهم آوردن محیطی امن وآرام برای اعتلای روحی وروانی مسافران جهت بالا بردن بهره وری فکری آنها.

 

1-2-اهداف

هدف اصلی درطراحی مجموعه اقامتی تفریحی درپروژه حاضر درنظر گرفته شده است.سرویس دهی به آن دسته از مسافرانی که جهت فراغت وتفریح جهت دوری از محیط یکنواخت روزانه به دنبال مامن ومحیط مناسبی برای استراحت می آیند.

در راستای این هدف سعی شده است که فضای مطلوب باتوجه به ویژگی های منحصر به فرد منطقه وتوجه خاص به اقلیم منطقه جهت آسایش هر چه بیشتر مسافران طراحی گردد.درطراحی این فضای مطلوب سعی شده است با ایجادجاذبه های بصری وبابهره گیری از پتانسیل های طبیعی ومصنوعی،با توجه به ذات ونظام اندیشیده شده در الگوواسلوب معماری بازمانده ورعایت آن درطرح پیشنهادی ،محیط مناسبی جهت ارتقا سطح مکانات توریستی تعبیه گردد.همچنین یکی ازدیگراز اهداف طرح حفظ میراث فرهنگی واصالت تاریخی منطقه ومعرفی ارزشهای  ناشناخته ی معماری بومی منطقه  با توریستی ها بوده وتوجه به ویژگی های منحصر به فرد این شهر ازطریق پرهیز ازساختاروساز بی رویه وایجادفضاهای هرچه وسیعتر،عمومی وباز بوده است .

 ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
پشتیبانی : 09359579348
در پیام رسان ها ( واتس اپ ، بله ، ایتا ، ای گپ) پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 2
  •   تعداد محصول: 7,448
  •   بازدید امروز : 735
  •   بازدید هفته گذشته: 19,685
  •   بازدید ماه گذشته: 122,604