دانلود مطالعات مجموعه توریستی – تفریحی

دانلود مطالعات مجموعه توریستی – تفریحی 

تعداد صفحات: 228

فرمت: doc  

 

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

تعریف پروژه

اهداف پروژه

فصل اول : فلسفه وجودی طرح

مقدمه

1-1 مفهوم گردشگری

2-1 جایگاه گردشگری در زندگی امروز

1-2-1 ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت

2-2-1 فراغت فعال و غیر فعال

3-2-1 نقش گردشگری در گذران فراغت

4-2-1 نقش گردشگری در کیفیت زندگی

3-1 راهبردهایی در توسعه گردشگری

4-1 منابع گردشگری

5-1 طیف گردشگران

6-1 فعالیتهای گردشگری

7-1 ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن

8-1 نتیجه گیری

 

فصل دوم : مطالعات محیطی طرح

مقدمه

1-2 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی

1-1-2 استان لرستان

1-1-1-2 موقعیت جغرافیایی

3-1-1-2 ویژگیهای اجتماعی

4-1-1-2 ویژگیهای اقتصادی

5-1-1-2 ویژگیهای طبیعی

7-1-1-2 جاذبه‌های گردشگری

2-1-2 شهرستان بروجرد

3-1-2- روستاهای منطقه

4-1-2 کشاورزی و باغداری در منطقه

5-1-2 دامپروری و دامداری منطقه

6-1-2 ایلات و عشایر و مردم منطقه

2-2 مطالعات پایه

1-2-2 منطقه حفاظت شده آب سرد

1-1-2-2موقعیت جغرافیایی

2-1-2-2- موقعیت طبیعی

3-1-2-2 پوشش گیاهی

4-1-2-2 حیات وحش

2-2-2- اقلیم منطقه

1-2-2-2- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد

2-2-2-2- بارندگی

3-2-2-2- باد

4-2-2-2- تابش

5-2-2-2 یخبندان

6-2-2-2- رطوبت

7-2-2-2- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی

8-2-2-2- نیازهای آبی در محدوده سایت

3-2-2 – شناخت زمین و خاک منطقه

1-3-2-2- زمین شناسی منطقه

2-3-2-2- خاک شناسی منطقه

3-3-2-2 – مصالح شناسی

4-3-2-2- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی)

4-2-2 راههای دسترسی به منطقه

5-2-2- قابلیتهای منطقه

3-2- نتیجه

 

فصل سوم : معماری بومی منطقه

مقدمه

1-3- مبانی معماری بومی

2-3- روند شکل گیری معماری بومی

3-3- دلایل کم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز

4-3- معماری بومی منطقه

5-3- معماری خانه های روستایی

1-5-3-نظام فضایی کالبدی روستاها

2-5-3- معماری مسکن روستایی

3-5-3 – مصالح و شیوه ساخت

1-3-5-3- شیوه ساخت

2-3-5-3- مصالح

6-3- الگوهای طراحی منطقه

1-6-3- مسیرهای دسترسی

2-6-3- کانونهای تجمع

3-6-3- ساختمان و طبیعت

4-6-3- معابر عمومی

5-6-3- ساخت و ساز و مصالح

6-6-3- حصارها

7-6-3- آلاچیق و سایبان

7-3- نقش اقلیم در معماری بومی

1-7-3- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه

2-7-3- سیستمهای ایستا و پویا

3-7-3- تدابیر اقلیمی در محدوده طرح

8-3- نتیجه گیری

 

فصل چهارم : نمونه طرحهای مشابه

مقدمه

1-4- باغها

1-1-4- تعاریف مربوط به باغ

2-1-4- تاریخچه و سبک های گوناگون هنر باغ سازی

1-2-4- باغهای ایرانی

1-1-2-4- باغهای صفوی یا شاه عباسی

2-1-2-4- باغ های قاجاری

2-2-4– باغ های ایرانی و ویژگی های آنها

1-2-2-4- هندسه باغ های ایرانی

2-2-2-4- آب در باغ ایرانی

3-2-2-4- گیاهان باغ

3-2-4- اشکال باغ ها

1-3-2-4- باغ های منظم

2-3-2-4- باغ نامنظم

4-2-4- اصول بنیادی طراحی باغ

1-4-2-4 – خط یا محور

2-4-2-4- فرم

3-4-2-4- بافت

4-4-2-4- رنگ

5-4-2-4- مقیاس

6-4-2-4- تنوع

7-4-2-4- توالی

8-4-2-4- تعادل

3-4- آب در طراحی پارک

4-4- آب در باغ های ایرانی

1-4-4- آب و روانشناسی

2-4-4- آب و انعکاس

3-4-4- استخر

4-4-4- آب نما

5-4-4- چشمه

6-4-4- برکه ها یا باغچه های آبی

7-4-4- آبشار و جویبار

8-4-4- فواره ها

9-4-4- آب و مجسمه

10-4-4- آب و حیات وحش

5-4- موزه ملی آب ایران

6-4- مجموعه ورزشی رفسنجان

7-4- باغ فردوسی(گسترش باغ جمشیدیه تهران)

8-4- باغ شازده ماهان

9-4- موزه دریایی اوزاکا

10-4- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو

 

فصل پنجم: بررسی موضوع طرح و  اثرات آن در منطقه

1-5- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح         

2-1-5- محدودیتهای منطقه برای طراحی        

3-5- نقش منطقه در محدوده غرب کشور        

4-5- نقش منطقه در طرحهای ملی    

5-5- بررسی حجم قابل انتظار بازدید کنندگان  

6-5- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدکنندگان و فضا      

1-6-5- چگونگی تاثیرات   

7-5- تأثیرات اقتصادی طرح در منطقه          

1-7-5- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده کننده

2-7-5 بررسی امکان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه       

3-7-5- بررسی امکان سرمایه گذاری در فضا  

8-5 نتیجه

           

فصل ششم: برنامه ریزی فیزیکی ومعیارها و ضوابط طراحی       

1-6-مقدمه          

2-6- معرفی حوزه‌ها         

1-2-6- پارکینگ 

2-2-6- اقامتگاه (هتل)       

3-2-6- موزه      

4-2-6 رستوران  

5-2-6 آزمایشگاههای پژوهشی        

6-2-6 اداری      

3-6-نتیجه گیری  

 

فصل هفتم: معرفی پروژه و اهداف آن

مقدمه    

1-7- اهداف و عملکردهای پروژه     

1-1-7 حوزه فرهنگی        

2-1-7 حوزه اقامتی و استراحت       

4-1-7 حوزه پژوهشی       

5-1-7 حوزه تفریحی        

6-1-7 حوزه اداری          

2-7 توجیه اقتصادی طرح  

1-2-7 فازبندی پروژه       

3-7- نتیجه گیری 

 

فصل هشتم         

بررسی سایت و ایده‌های طراحی       

مقدمه    

1-8- ایده‌های کلی 

1-1-8- منابع و جاذبه‌های طبیعی     

2-1-8 منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی  

2-8 طراحی فضای سبز     

1-2-8 امکان ایجاد منظر با توجه به کاربریهای پیشنهادی

2-2-8 لزوم حفظ دید به سمت سایت   

3-2-8 ایجاد کریدور سبز دور سایت 

4-2-8 لزوم حفظ گیاهان بومی         

3-8 پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اکوسیستم منطقه        

4-8 شناخت سایت

1-4-8 وسعت فضا           

2-4-8 موقعیت فضا          

3-4-8 فرم فضا   

4-4-8 نظام شکلی استقرار  

5-8 مطالعات کالبدی         

7-8 دیدهای مطلوب به سایت           

8-8 جهت گیری ساختمانها در مجموعه          

9-8 نتیجه گیری از بررسی سایتها و عملکردهای مناسب برای آنها

10-8 ورودی به مجموعه   

11-8 عملکردهای پیش بینی شده       

1-11-8 پارک حاشیه سایت 

2-11-8 مجموعه پذیرایی و اقامتی    

3-11-8 موزه شناخت       

12-8 روند طراحی           

1-12-8 باغ ایرانی           

13-8 سازه         

14-8 تاسیسات      

 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
دانلود سرای دانشجویی
فروشگاه ساز فایل تمامی خدمات لازم برای راه اندازی و ساخت یک فروشگاه را در اختیار شما می گذارد. شما بدون نیاز به هاست ، دامنه ، هزینه های بالای برنامه نویسی و طراحی سایت می توانید فروشگاه خود را ایجاد نمایید .
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 9,369
  •   بازدید امروز : 3,461
  •   بازدید هفته گذشته: 48,433
  •   بازدید ماه گذشته: 318,629