بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در دانشجویان

بررسی رابطه اضطراب و انگیزه پیشرفت در بین دانشجویان دختر و پسر

تعداد صفحات : 93چکیده 1
فصل اول (کلیات...) 2
مقدمه 3
بیان مساله 4
اهمیت و ضرورت مساله 5
فرضیه های تحقیق 6
هدف تحقیق 8
فصل دوم (ادبیات....) 9
پیشینه نظری 10
فصل سوم (روش شناسی...) 42
جامعه آماری 43
ابزار پژوهش 43
روش نمونه گیری 45
روش آماری 46
فصل چهارم (تجزیه و...) 47
فصل پنجم (بحث و...) 58
محدودیتهای پژوهش 60
پیشنهادات 61
منابع 62

چکیده :
پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطۀ اضطراب و انگیزۀ پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین اجرا شده است.
جامعۀ آماری تحقیق حاضر شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور قزوین می باشد. نمونۀ آماری این تحقیق عبارت بوده از 30 دانشجوی دختر و 30 دانشجوی پسر این دانشگاه که با استفاده از روش نمونه گیری قابل دسترس انتخاب شده اند. ابزاری که برای اجرای این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است دو پرسشنامۀ انگیزه ی پیشرفت هرمنس و اضطراب سنج کتل می باشد.
برای محاسبۀ آزمون از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T استفاده شده است بعد از محاسبات آماری نتایج ذیل به دست آمده است :
با توجه به محاسبۀ ضریب همبستگی پیرسون در فرضیۀ 3 فرضیه صفر رد می شود و فرضیۀ محقق تائید می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در پسران و اضطراب رابطۀ معناداری وجود دارد و در فرضیۀ 4 فرضیۀ صفر رد می شود. بنابراین بین انگیزه پیشرفت در دختران و اضطراب تفاوت معناداری وجود دارد.


 
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 17,222
  •   بازدید هفته گذشته: 107,610
  •   بازدید ماه گذشته: 626,352