نگرش مادران نسبت به تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکانشان

بررسی نگرش مادران نسبت به تاثیر تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرفی کودکانشان

تعداد صفحات : 137فصل اول:کلیات پژوهش 9
مقدمه : 10
بیان مسئله 12
اهداف تحقیق : 13
سوالات تحقیق : 14
فرضیات تحقیق : 14
تعریف مفاهیم تحقیق : 15
فصل دوم:ادبیات پژوهش 16
مقدمه 17
تاریخچه نظریه پردازی درباره تأثیر رسانه ها 18
نظریه های علمی مربوط به موضوع پژوهش 20
وظایف و رسالت های وسایل ارتباط جمعی : 30
نقش تفریحی 31
- نقش خبری 32
- نقش همگن سازی 32
نقش آگاه سازی 33
نقش ایجاد احساس تعلق اجتماعی 34
تعدد وسایل ارتباط جمعی و خنثی سازی اثرات آنها 36
تعدد ارزش ها و کاهش اثرات 37
محیط پیرامون و اثرات رسانه ها 38
لزوم پژوهش در باب تأثیر وسایل ارتباط جمعی 39
نقش آگهی های تلویزیونی در تغییر الگوی مصرف : 41
تعریف مفاهیم ارزش و هنجار : 45
کارکرد رسانه ها در انتقال هنجار و ارزش ها : 45
رسانه ها و تغییر گرایش ها : 46
تبلیغات در رسانه های مختلف 55
1-تلویزیون 55
2-فیلم ها و رسانه های چاپی: 57
3-اینترنت: 58
4-روش های خرید و فروش: 59
5-تبلیغات غذایی و چاقی: 59
6-تبلیغات در مدارس: 61
7-سکس در تبلیغات: 61
8-تبلیغ دخانیات: 62
قابلیت های تلویزیون 62
انتقادات وارده بر تبلیغات روی کودکان 63
قدرت تلویزیون 69
قابلیت های کودک 70
ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون 72
چشم انداز 73
کارکردهای مثبت تلویزیون 74
تلویزیون و تأثیر منفی آن بر کودک و نوجوان 82
راه های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون 88
فصل سوم:روش تحقیق 91
3-1- مقدمه 92
3-2-طرح پژوهش: 92
3-3-جامعه مورد مطالعه: 93
3-4-حجم نمونه: 93
3-5-روش نمونه گیری 93
3-6-روش جمع آوری اطلاعات: 94
پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه 95
3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها: 97
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 98
4-1- مقدمه 99
4-2- بررسی اطلاعات شخصی نمونه: 100
4-3-آمار استنباطی و آزمون فرضیات: 112
4-3-1-بررسی نرمال بودن داده های پژوهش 112
4-3-2-فرضیات تحقیق : 118
فصل پنجم: نتیجه گیری 127
5-1- مقدمه: 127
5-2- خلاصه پژوهش : 127
5-3-نتایج پژوهش: 128
5-3-1- نتایج مشخصات دموگرافیک نمونه مورد پژوهش: 128
5-3-2- نتایج فرضیات پژوهش: 128
5-4-پیشنهادات پژوهش: 130
5-4-1-پیشنهادات در خصوص موضوع پژوهش : 130
5-4-2-پیشنهادات در خصوص نتایج پژوهش: 130
5-5-محدودیت های پژوهش 132
فهرست منابع: 134
الف)منابع فارسی 134
ب)منابع لاتین: 136
ارسال نظر

  1. آواتار


    ارسال نظر
اس تی یو دانلود یک مرجع برای دانلود فایل های دانشجویی و درسی
در صورت بروز هر گونه مشکل در فرآیند خرید با شماره 09395794439 تماس حاصل فرمایید
همچنین در پیام رسان ایتا پاسخگوی شما هستیم
آمار فروشگاه
  •   تعداد فروشگاه: 11
  •   تعداد محصول: 8,875
  •   بازدید امروز : 2,042
  •   بازدید هفته گذشته: 111,000
  •   بازدید ماه گذشته: 610,224